Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

IMG_1275

วันนี้ 1 กรกฏาคม 2565 ระหว่างเวลา 13.00 -16.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ในปีนี้ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 การจัดกิจกรรม จึงได้มีการจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ผ่านระบบอบรมออนไลน์ Webex meeting ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 กรกฏาคม 2565

Read More »

ทูลเกล้าถวาย “ผ้าทอมือสีย้อมจากเมล็ดมะขาม ลายดอกผักติ้ว นวัตกรรมผ้าทออัตลักษณ์บ้านขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม”

278656853_963738394291571_110997709270174952_n

ทูลเกล้าถวาย “ผ้าทอมือสีย้อมจากเมล็ดมะขาม ลายดอกผักติ้ว นวัตกรรมผ้าทออัตลักษณ์บ้านขามเรียง  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม”  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนชุมชน  พร้อมด้วยนางสุชญา โคตรวงษ์    ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติขามเรียง  ได้ทูลเกล้าถวายผ้าทอสีย้อมจากเมล็ดมะขาม ลายดอกผักติ้ว (ลายประจำอำเภอกันทรวิชัย) ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในกลุ่ม ในการย้อมและทอผ้าผืนนี้ ในโอกาสงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งนวัตกรรมผ้าทอสีย้อมธรรมชาตินี้ เกิดจากภูมิปัญญาและประสบการณ์ด้านการย้อมสีและทอของกลุ่มฯ ที่สั่งสมมากว่า 30 ปี ที่ได้เชื่อมกับรากฐานความเป็นมาและทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นเป็นครั้งแรก  เพื่อสะท้อนและฟื้นฟูอัตลักษณ์บ้านขามเรียง (ขาม คือ มะขาม และเรียง คือ การเรียงกัน) ให้เกิดการรับรู้สาธารณะ   และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและประสงค์จะอนุรักษ์รากฐานความเป็นมาของ ต.ขามเรียง  ศิลปหัตถกรรม และภูมิปัญญาด้านการย้อมและทอผ้า เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ เวลา 08.45 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_9109

วันนี้ 12 เมษายน 2565  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล เวลา 08.45 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 เมษายน 2565  

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส. ฉีดพ่นแลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 4

IMG_8919

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส. ฉีดพ่นแลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 4 วันนี้ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ คณะสิ่งแวดล้อมแทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานกองอาคารสถานที่ มมส. ในการส่งทีมงานเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายในตัวอาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ ครั้งที่ 4 โดยเริ่มฉีดพ่นชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 3  มีการฉีดพ่นในส่วนของห้องสำนักงานคณะ ห้องคณบดี ห้องประชุม ห้องพักอาจารย์ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ห้องเรียน ห้องพักแม่บ้าน ห้องน้ำ เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการเข้าปฏิบัติงานของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ และเตรียมความพร้อมในการจัดงานซักซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมจัดพิธีสักการบูชาไหว้ศาลพระพรหมและศาลปู่ย่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงานปีพุทธศักราช 2565 เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรทุกท่าน

272878083_6893470200724771_376706185330710590_n

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมจัดพิธีสักการบูชาไหว้ศาลพระพรหมและศาลปู่ย่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงานปีพุทธศักราช 2565 เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรทุกท่าน เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ร่วมจัดพิธีสักการะบูชาไหว้ศาลพระพรหมและศาลปู่ย่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน ปีพุทธศักราช 2565 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. พิธีจัดขึ้นเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร และนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ทุกท่าน ให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดปีพุทธศักราช 2565   ภาพและข่าว : ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Special Seminar Celebrating the 10th Anniversary Field Course in Conservation Biology & Global Health”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Special Seminar Celebrating the 10th Anniversary Field Course in Conservation Biology & Global Health” วันนี้ (29 พฤศจิกายน 254) เวลา 09.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสัมมนาพิเศษ เนื่องในวันครบรอบ 10 ปี โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Special Seminar Celebrating the 10th Anniversary Field Course in Conservation Biology & Global Health” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล …

Read More »

ภาพและข่าว : ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” MSU Move FORWARD

ปก

วันนี้ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัล 1.คณะฯ ที่มีผลการดำเนินงานด้านการวิจัย กลุ่มวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ในระดับดีเด่น 2.คณะฯ ที่มีผลการดำเนินงานด้านการลดรายจ่ายได้มากที่สุด 3.คณะฯ ที่มีผลการปฏิบัติราชการลำดับที่ 1 ระดับดีมาก (กพร = 4.8855) ของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน(ระดับอุดมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากอธิการบดี ในงานการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” MSU Move FORWARD               …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม “หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบ้ับที่ 2) พ.ศ.2564

หลักเกณฑ์บริหารเงินอุดหนุนการวิจัย

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 ตุลาคม 2564

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ ในโอกาสได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผลงาน จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ ตุ๋ง

>>>ขอส่งสำเนอนุสิทธิบัตร.pdf<<< ที่มา ภาพและข่าว: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30 มิถุนายน 2564

Read More »

ภาพและข่าว : กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (แบบออนไลน์)

IMG_3592

วันนี้ 17 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 13.00 -16.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในปีนี้ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 การจัดกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมแบบออนไลน์  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตรวม ทั้งสิ้นจำนวน  115  คน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในสายออนไลน์จำนวน  100 คน และในห้องประชุมของคณะจำนวน  15 คน โดยกิจกรรมช่วงแรกจะเป็นการที่ผู้บริหาร ประธานหลักสูตรพบปะนิสิตใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี และในช่วงที่สองจะเป็นการให้นิสิตพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตรและรุ่นพี่ แนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนและเทคนิคการเรียนอย่างไรให้สำเร็จการศึกษาตามแผนที่วางไว้  ในนามของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอกล่าวต้อนรับน้องๆนิสิตใหม่ทุกคนเข้าสู่ครอบครัวเขียวตองอ่อนด้วยความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย ที่มา ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ปวริศา ปัดเสน/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ …

Read More »