Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

โครงการลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 “มอน้ำชีเอ้กระทงงาม โฮมกันสมมาน้ำ งดงามวัฒนธรรมเมืองสี่ภาค”

IMG_8874

    โครงการลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563  ภายใต้ชื่อโครงการ “มอน้ำชีเอ้กระทงงาม โฮมกันสมมาน้ำ งดงามวัฒนธรรมเมืองสี่ภาค” ด้วย สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับอีก 3 สโมสรนิสิต คือ สโมสรนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ และสโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ได้เข้าร่วมประกวดขบวนแห่ขบวนลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่อโครงการ “มอน้ำชีเอ้กระทงงาม โฮมกันสมมาน้ำ งดงามวัฒนธรรมเมืองสี่ภาค”   โดยได้รับมอบหมาย ตรีมงานภาคกลาง  ในการเข้าการประกวดดังกล่าว และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ภาพบรรยากาศในงาน :  เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563

Read More »

ประกาศมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค-COVID-19-ฉบับที่-10

ประกาศมาตรการ covic ฉบับที่ 10

>>>ประกาศมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค-COVID-19-ฉบับที่-10.pdf<<< ข่าว/ภาพ: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27  มิถุนายน 2563

Read More »

ประกาศ!! “เรื่องการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่-ประจำปีการศึกษา-2563”

Untitled

ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่ โดย: ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 มิถุนายน 2563

Read More »

ประกาศ-มมส.-เรื่องให้คณาจารย์และบุคลาการทุกท่านมาปฏิบัติงานในคณะ-หน่วยงาน-ฉบับที่-9

Untitled

>>>ประกาศ-มมส.-เรื่อง-ให้คณาจารย์และบุคลาการทุกท่านมาปฏิบัติงานในคณะ-หน่วยงาน-ฉบับที่-9 .pdf<<< ข้อมูลและข่าว :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30 พฤษภาคม 2563

Read More »

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประหยัดไฟ มีQRcode

    >>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำแผนการดำเนินงานการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >>> แผนพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>> นโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติในการประหยัดน้ำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ >>> นโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ >>> นโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการขยะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มาข้อมูล/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา    

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม “เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 7”

Untitled

ข้อมูลและข่าว :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30 เมษายน 2563 

Read More »

ภาพและข่าว : “งานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563”

IMG_5849

เมื่อวันนี้ (4 มีนาคม 2563)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2563 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำพาคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำ หน้าอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคุต และแห่ผ้าผะเหวดเข้าเมือง ไปยังบริเวณเวทีกลาง หน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเวทีจัดพิธีเปิดงานบุญผะเหวด และรับชมขบวนแห่ผะเหวดสันดรชาดก 13 กัณฑ์ จากนั้นมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบุญผะเหวด ฟังเทศน์มาลัยหมื่น – มาลัยแสน …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมนำสิ่งของบริจาคแด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วันที่ 18 กันยายน 2562

70841946_2750384875006935_5316693836230033408_n

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมนำสิ่งของบริจาคแด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ้างอิงภาพจาก/https://siamrath.co.th/n/100821 ด้วยทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เชิญชวนนิสิต บุคลากร ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ร่วมปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติพายุโพดุล โดยร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น เช่น น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ก.ย.62 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>>ข้อมูลเพิ่มเติม “ม.มหาสารคาม” ตั้งจุดรับบริจาคช่วยน้ำท่วม/เสาร์นี้เตรียมลุยแจกถุงยังชีพมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 18 กันยายน 2562

Read More »

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและจิตอาสาด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนาขึ้น วันที่ 30 สิงหาคม -1 กันยายน พ.ศ. 2562

69831445_444152979514943_4969988236257525760_n

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   ได้จัดโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและจิตอาสาด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนาขึ้น ในวันที่ 30 สิงหาคม -1 กันยายน พ.ศ. 2562  โดยมีเป้าหมาย  เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาสมาธิ และขัดเกลาจิตใจด้วยหลักธรรมและแนวปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาให้แก่นิสิตและคณาจารย์  เสริมการเป็นผู้มีจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีและนิสิตที่อยู่ในความดูแล ซึ่งคือ นิสิตระดับปริญาตรีชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรฯ  ซึ่งประกอบด้วย การอบรมการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม           สวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น (ภาพกิจกรรม shorturl.at/ckzX9) และการทำกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น  จ.ขอนแก่น ภาพ นิสิตชั้นปีที่ 3  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม : ข่าว ดร.ธายุกร พระบำรุง เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 6 กันยายน 2562

Read More »

ประชาสัมพันธ์ “องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งเเวดล้อมโลก (World Environment Day)”

new

องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งเเวดล้อมโลก (World Environment Day)   องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) มีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งเเวดล้อมของมนุษย์ ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน 2515 ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความร่วมมือจากนานาชาติทั่วโลกในด้านสิ่งเเวดล้อม องค์การสหประชาชาติ จึงประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งเเวดล้อมโลก (World Environment Day) ซึ่งในปี 2562 นี้ กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เรื่อง Air Pollution ที่มาภาพและข่าว : รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ …

Read More »