Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์รายการเครื่องวัดระยะทางชนิดอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (12 ธันวาคม 2561)

ข้อมูล : จิตตรานนท์  จันทะเสน เผยเพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ ว้ันที่ : 12 ธันวาคม 2561

Read More »

รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ( 3 ธันวาคม 2561 )

ข้อมูล : จิตตรานนท์  จันทะเสน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 ธันวาคม 2561

Read More »

เสนอชื่อคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากาศาสตร์

ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสิ่งแวดและทรัพยากรศาสตร์ >> ดาวน์โหลด<< ข้อมูล : จิตตรานนท์  จันทะเสน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์แบบพกพา ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง

ข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ ภาพ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2561

Read More »

กำหนดการบันทึกภาพหมู่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561

safe_image

กำหนดการบันทึกภาพหมู่ (แก้ไขล่าสุด) กำหนดการบันทึกภาพหมู่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 (วันซ้อมใหญ่)  มีรายละเอียดต่อไปนี้  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : แก้ไขล่าสุด วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561) >>รายละเอียดเพิ่มเติม<< ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561

Read More »

ราคากลาง เครื่องวัดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์แบบพกพา ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง

ข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ ภาพ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561

Read More »

ราคากลางชุดดูดจ่ายสารละลายแบบปรับปริมาตรได้ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด

ข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็ก พร้อมให้ความร้อน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 เครื่อง ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561

Read More »
ปิดโหมดสีเทา