Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพและข่าวกิจกรรม”ดนตรี-สุนทรียศาสตร์กับการเป็นวิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา” ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

วันนี้ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ENV1 10 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ของการเรียนการสอนรายวิชา 1707 430 วิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.ลิขิต จันทร์แก้ว เป็นอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และมีความประสงค์ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ดนตรี-สุนทรียศาสตร์กับการเป็นวิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา” ขึ้น โดยมีวิทยากร Dr.Liu Wenzhe ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ ดนตรี-สุนทรียศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สนับสนุนกิจกรรม Green Youth

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.ธายุกร พระบำรุง อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ปรึกษาของชมรมสานฝันคนสร้างป่า พร้อมด้วย นายสุนทร สุขกำปัง และ นายอภิสิทธิ์ ปัดลา นิสิตผู้แทนชมรมฯ โดยมีอาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่รางวัลการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ในระดับมาตรฐานเหรียญทองแดง จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ข่าว: หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 28 กันยายน 2565

Read More »

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กันยายน 2565

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2566

📣คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2566📌 20-26 ก.ย.65 นี้ มมส เปิดรับสมัคร #TCAS66 รอบ 1 #Portfolio #โครงการเด็กดีมีที่เรียน 💥#คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์💥 #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 📌สมัครทาง https://admission.msu.ac.th/#🔸️ สอบถามการเข้าศึกษา ป.ตรี ม.มหาสารคาม ติดต่อ กองบริการการศึกษา 043-754377 🔸️ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ งานวิชาการ คุณสุมิตรา ราชเมืองศรี หมายเลขโทรศัพท์ : 08-4402-7910 โปสเตอร์ :: นายชลทิตย์ สีเทา ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กันยายน …

Read More »

ภาพบรรยากาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับการจัดกิจกรรม “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 16” เมื่อในวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(สนามฟ้า)

ภาพบรรยากาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับการจัดกิจกรรม “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 16” เมื่อในวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(สนามฟ้า) ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้นิสิตได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กันของนิสิตในคณะสิ่งแวดล้อมฯ                              ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 กันยายน 2565

Read More »

ภาพและข่าว : “วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 18 ปี”

  วันนี้ 16 กันยายน 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 18 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้จัดงานทำบุญตักบาตร และจุดธูปไหว้สักการะศาลพระภูมิและพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณใกล้ลานจอดยานพาหนะบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และในครั้งนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทางคณะสิ่งแวดล้อมฯ จึงได้จัดทำ Google Forms เพื่อเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมกิจกรรมลงนามแสดงความยินดี และอวยพรออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 ตามคำสั่งและประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมอวยพร ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 กันยายน 2565

Read More »

กิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 9 และ 11 กันยายน 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 โดยมีคณบดี ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดังนี้ 1. รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ประธาน 2. ผศ.ดร.ทพญ.รัชฏา ฉายจิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) กรรมการ 3. ผศ.ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) กรรมการ 4. ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) กรรมการ การตรวจประเมินครั้งนี้ ทางคณะฯ ได้รับคำแนะนำ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและดำเนินงาน ตามพันธกิจของคณะต่อไป …

Read More »

U2T ตำบลตลาด สะท้อน DNA ระดับตำบลและชุมชน เพื่อผลักดันการท่องเที่ยววิถีวัฒธรรมและเรื่องราวผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่การสร้างรายได้ชุมชน

U2T ตำบลตลาด สะท้อน DNA ระดับตำบลและชุมชน เพื่อผลักดันการท่องเที่ยววิถีวัฒธรรมและเรื่องราวผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่การสร้างรายได้ชุมชน   คณะดำเนินการ โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) กรณีตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม หรือ U2T ตำบลตลาด โดยมีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กองสวัสดิการสังคม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักช่างเทศบาลเมืองมหาสารคาม และผู้รับจ้างภาคบัณฑิตจบใหม่และภาคประชาชน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น  ด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีการสื่อสาร และนวัตกรรมระบบการจัดการข้อมูลท้องถิ่น  และ 2) พัฒนาสินค้า บริการชุมชน การจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนเมือง และทักษะด้านการผลิตผลิตภัณฑ์และการตลาด ด้วยอัตลักษณ์และเรื่องราวของพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม …

Read More »

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมบริการวิชาการ เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์สุ่ธุรกิจชุมชนสีเขียว

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา   นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมบริการวิชาการ  ในฐานะผู้ช่วยวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชนเพื่อการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตต่ำ   ภายใต้โครงการความยั่งยืนในทองปฏิบัติเพื่อเป้าหมายการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จัดโดยศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม  เพื่อให้ความรู้  สร้างความตระหนัก และปฏิบัติใช้ จากการรับทราบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดวัฎจักรของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ 8 กลุ่มอาชีพ  โดยได้ยกตัวอย่างการชี้บ่งประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางที่เป็นไปได้ในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนสู่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในแต่ละผลิตภัณฑ์ชุมชน  ครอบคลุมถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ และการเพิ่มมูลค่าของเศษวัสดุหรือของเสียจากกระบวนการผลิตในรูปผลิตภัณฑ์ใหม่  ซึ่งกลุ่มอาชีพผู้เข้าร่วม ได้มีการดำเนินการอยู่แล้ว โดยสอดรับกับแนวคิดของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  อาทิเช่น ปุ๋ยหมักจากเศษกก กระเป๋าจากเศษผ้า และเครื่องประดับจากเศษผ้าฝ้าย/ไหม  เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่บูรณาการภายใต้การจัดการเรียนและการสอนในรายวิชา 1705476  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการฝึกทักษะให้กับผู้เรียน  และมีมุมมองในการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมกับองค์กรธุรกิจชุมชน  โดยท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ชุมชน  สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดนี้ …

Read More »