Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์>> จากกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เรื่องเอกสารการรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมระยะสั่น CommTECH Camp Insinght 2019

เผยแพร่โดย : นายชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กันยายน 2561

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายด้านการบริหารจัดการขยะ และขอความร่วมมือลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

เผยแพร่โดย : นายชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กันยายน 2561

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2561

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

Read More »

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะส่ิิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงประกาศ ณ วันทืี่ 15 สิงหาคม 2561

Read More »

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ 4 ประตู จำนวน 1 งาน โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ลงประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561

Read More »
ปิดโหมดสีเทา