Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 19 เม.ย. 2560 ขอเชิญนิสิตที่มีรายชื่อเข้าอบรมในหลักสูตร การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security Awareness)

Capture

ขอเชิญนิสิตที่มีรายชื่อเข้าอบรมในหลักสูตร การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ( Security Awareness ) เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 5.2.3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี (ระบบรับตรง)

sshot-2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี (ระบบรับตรง) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

Read More »

ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง “การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง” คณะสิ่งแวดล้อมฯ ประจำปีการศึกษา 2560

sshot-2

ด้วยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โครงการที่คณะดำเนินการเอง ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้,,,   Click เพื่อดาวน์โหลด,,,

Read More »

24 มกราคม 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมนำเสนอผลการวิจัยฯ

240160

ข่าวประชาสัมพันธ์วิชาการและวิจัย 24 มกราคม 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมนำเสนอผลการวิจัย ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ สังคม จากกิจกรรมการพัฒนาโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้แทนชุมชน 8 จังหวัด ชายฝั่งโขงของประเทศไทย อ.เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร

Read More »

กิจกรรมวิชาการและวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

sshot-2

สรุปแผนกิจกรรมวิชาการและวิจัย ที่คณะของเราจะดำเนินการในเดือน มกราคม-มีนาคม 2560     Click เพื่อดาวน์โหลด,,,

Read More »

เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนปฏิสังขรณ์ ศาลพระภูมิและพระภูมิเจ้าที่

temple

เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนปฏิสังขรณ์ ศาลพระภูมิและพระภูมิเจ้าที่ ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 รายละเอียด,,, Click เพื่อดาวน์โหลด

Read More »

ขอเชิญร่วมฟัง “At the Human-Primate Interface Promoting the Healthy Coexistence between Humans and Primates at Kosumpee Forest Park: Assessing Interaction, Conflict and Risk”

pre-sent

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้อง ENV210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อนิสิตผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล”ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

sshot-2

Click เพื่อดาวน์โหลดไฟล์,,,  

Read More »