Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น “งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ” บุญเดือน 4 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพและข้อมูลข่าว : สรวงสุดา  สิงขรอาสน์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 25 มีนาคม 2562

Read More »

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพิื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ระดับ P7

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพิื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ระดับ P7 >>ดาวน์โหลด<< ดผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 มีนาคม 2562

Read More »

ประกาศขายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองอาคารสถานที่

>>ดาวน์โหลดไฟล์<< แผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 มีนาคม 2562

Read More »

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาคมมหาวิทยาลัยมหาสารคามและขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

สรรหาอธิการ

แผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 มีนาคม 2562

Read More »