Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางการนำเสนอผลงาน รูปแบบ Oral Presentation และรูปแบบ Poster Presentation

ตารางการนำเสนอผลงาน - Copy

>>ตารางการนำเสนอผลงานในรูปแบบ -Poster-Presentation-210562.pdf<< >>ตารางการนำเสนอผลงานในรูปแบบ-Oral-Presentation.pdf<<   ข้อมูล : ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 พฤษภาคม 2562

Read More »

กำหนดการจัดงานประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 “The 2nd National Environmental Conference on Strengthening Cooperation for Sustainable Development Goals” ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ป้ายวันสงกรานต์ คณะสิ่งแวดล้อมฯ 2x1 เมตร - Copy

>>กำหนดการจัดงานประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2.pdf<< ข้อมูล : ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 พฤษภาคม 2562  

Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)  ระดับ/สาขาวิชาที่เปิดรับ ป.เอก สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ป.โท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา >>click ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการ วิธีการสอบคัดเลือกตามตารางกำหนด ช่วงระยะเวลาต่างๆ<< *ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://grad.msu.ac.th/admission -สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 -สมัครด้วยตัวเอง 11-12 มิถุนายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-754435 สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562  

Read More »

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา “ชาลี-ปิติยา นาวานุเคราะห์” ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อมูล : สรวงสุดา  สิงขรอาสน์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 พฤษภาคม 2562

Read More »

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ FARMNOVA TION นวัฒกรรมทำได้จริง (เข้าร่วมโครงการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2562)

57561200_1483312571798683_6516906654502486016_n

ข้อมูล : ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่ข่าว: ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 เมษายน 2562

Read More »

ใบสมัครลงทะเบียนฝึกอบรม ห้องปฏิบีติการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2019-04-10 (2)

ใบสมัครลงทะเบียนฝึกอบรม ห้องปฏิบีติการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 หลักสูตรการตรวจตดิตามภายใน ตาม ISO/IEC 17025:2017 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ทั้ง 2 หลักสูตร วันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 ใบสมัครลงทะเบียนฝึกอบรม_edit_Internal-audit   ใบสมัครลงทะเบียนฝึกอบรม_edit_Requaiment. >>ดาวน์โหลดใบสมัครลงทะเบียนฝึกอบรม_edit_Internal-audit.pdf<< >>ดาวน์โหลดใบสมัครลงทะเบียนฝึกอบรม_edit_Requaiment<< ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/PHOOPHEECH ข้อมูล : สุกัญญา  ข้ามหก เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9 เมษายน 2562

Read More »

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้งานและสอบเทียบเครื่องชั่ง

>>ดาวน์โหลด<< ข้อมูล : สุกัญญา  ข้ามหก /ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 มีนาคม 2562

Read More »

กำหนดการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น “งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ” บุญเดือน 4 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพและข้อมูลข่าว : สรวงสุดา  สิงขรอาสน์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 25 มีนาคม 2562

Read More »