Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานวันครบรอบ 10 ปี การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : 1 ทศวรรษ หลอมรวมใจ 10 ปีแห่งความภาคภูมิใจ

23755630_1900003270014235_5132517052336857889_n

ขอเชิญร่วมงานวันครบรอบ 10 ปี การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : 1 ทศวรรษ หลอมรวมใจ 10 ปีแห่งความภาคภูมิใจ (พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดการที่นี่ : https://goo.gl/Sx9iF5

Read More »

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะสำรวจความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีงบประมาณ 2561

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะสำรวจความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีงบประมาณ 2561 เพื่อวางแผนจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการของนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากนิสิต และบุคลากรท่านใดมีความประสงค์เข้ารับการอบรม สามารถตอบแบบสำรวจได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSemTmbB3OG_OmdDuK…/viewform ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560  

Read More »

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนที่สนใจ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

20171116030613

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนที่สนใจ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนที่สนใจ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 (ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50) ในวันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดการ เวลา 06.30 น. – คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนที่สนใจร่วมงาน ณ บริเวณลานอาคารบรมราชกุมารี เวลา 07.00 น. – ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เวลา …

Read More »

เชิญชวนร่วม บุคลากร นิสิต และนักเรียน กิจกรรมโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

20171120054036

เชิญชวนร่วม บุคลากร นิสิต และนักเรียน กิจกรรมโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ เชิญชวนร่วม บุคลากร นิสิต และนักเรียน กิจกรรมโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตารางขยะรีไซเคิลแลกไข่ : https://goo.gl/rFsbYT กำหนดการ 13.00 – 13.30 ลงทะเบียน 13.50 – 14.00 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ 14.00 – 14.10 กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14.10 – 14.30 คณะผู้บริหาร/ผู้ร่วมงาน ร่วมถ่ายรูป 14.30 …

Read More »

ด่วนที่สุด !!! นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2559-2560 ให้กรอกข้อมูลในระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ให้แล้วเสร็จก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร

surver

ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต แนวปฏิบัติของบัณฑิต ในการตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ด่วนที่สุด !!! นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2559-2560 ให้กรอกข้อมูลในระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ให้แล้วเสร็จก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร 1. ให้บัณฑิตเข้าไปตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ http://survey.msu.ac.th โดยการ Login เข้าสู่ระบบซึ่งบัณฑิตจะต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 14 ธันวาคม 2560 2. ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้บัณฑิตทุกคน Print Out ข้อมูลที่กรอกจากระบบ นำไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ณ จุดที่รับรายงานตัวของแต่ละคณะ (หากไม่สมบูรณ์จะต้องกรอกข้อมูลในระบบใหม่) 3. สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสำรวจในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับรายงานตัวของแต่ละคณะ (เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลลงระบบให้สมบูรณ์ก่อนจึงสามารถลงทะเบียนซ้อมรับฯ ได้) 4. บัณฑิตสามารถตรวจสถานะ และ Print Out การตอบแบบสำรวจได้ที่ http://survey.msu.ac.t

Read More »

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

บัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ช่องทางการรับสมัคร 1. สมัครผ่านระบบ Internet ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม-24 พฤศจิกายน 2560 https://grad.msu.ac.th/admission/index.php 2. สมัครด้วยตนเอง 27-28 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้ายนี้นะคะ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 043-754412  https://grad.msu.ac.th/…/lum…/fileupload/1300288411.2541.pdf

Read More »

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

22886198_1878839945463901_7544360377628589497_n

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2560 ซ้อมย่อย ณ คณะ/วิทยาลัย วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2560 ซ้อมย่อย ณ อาคารพลศึกษา วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560 ซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 รับจริง

Read More »
 
ปิดโหมดสีเทา