Breaking News
Home / ข่าว / การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยกขนาด

ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส /ชลทิตย์ สีเทา/ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30 มีนาคม 2566

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์กลาง จำนวน 1 หลัง (เงินรายได้ปี 2563) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา.pdf<<< ข้อมูลและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  /นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563

Read More »

ข่าวประกาศ : เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์กลาง จำนวน 1 หลัง (เงินรายได้ปี 2563)

>>>ประกวดราคาจ้างอาคารเก็บครุภัณฑ์.pdf<<< ข้อมูลและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  /นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563

Read More »

ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 1 งาน (เงินรายได้ 2562) คณะสิ่งแวดล้อมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน0001.pdf<<< ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  /นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 10 เมษายน 2563

Read More »

วิจารณ์ TOR สำหรับการประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุชีวภาพ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ เครื่อง

ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 มีนาคม 2563 

Read More »

แบบ-ขอให้จัดหาวัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง

>>>แบบ-ขอให้จัดหาวัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 5 ตุลาคม 2562

Read More »

แบบ-ขอให้จัดหาครุภัณฑ์ แต่งตั้งคณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง

>>>แบบขอให้จัดหา/แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบฯ ข้อ 21/เสนอชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง.pdf<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 5 ตุลาคม 2562

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดวิเคราะห์ดินและพืช ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด

ข้อมูล : นริศร์ชา วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »

ประกาศราคากลางรายการจัดซ์้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ

ข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »

ประกาศราคากลางรายการจัดซ์้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 32 รายการ

ข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562

Read More »