Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

ในวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร. วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับเชิญจาก Prof. Akitoshi Edagawa คณบดี Graduate School of Global Arts, Tokyo University of Arts ให้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตคนอีสาน

11

ดร. วรรณศักดิ์พิจิตร บรรยายพิเศษ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร. วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับเชิญจาก Prof. Akitoshi Edagawa คณบดี Graduate School of Global Arts, Tokyo University of Arts ให้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตคนอีสาน เรื่อง “Roles of Mor Lam, a Traditional Art of Northeast Thailand, in the Lifestyle of Isan People” ให้คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษารับฟัง รวมทั้งพบปะเสวนาทางวิชาการระหว่างอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดย Tokyo …

Read More »

การพูดคุยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างตัวแทนจาก Changwon National University, South Korea กับ ตัวแทนผู้บริหารและหลักสูตรฯ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

33386581_2148150548547507_5026473726284136448_n

การพูดคุยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างตัวแทนจาก Changwon National University, South Korea กับ ตัวแทนผู้บริหารและหลักสูตรฯ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตัวแทนผู้บริหารและหลักสูตรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Associate Prof. Dae-Woon Jeong คณบดี School of Civil, Environmental and Chemical Engineering และ Prof. Gyu-Tae Seo จาก Changwon National University, South Korea โดยในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอริกา พฤฒิกิตติ ได้กล่าวแนะนำคณะ และผู้เข้าร่วมทุกท่านได้แลกเปลี่ยนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน รวมทั้งความเป็นไปได้ในการร่วมพัฒนางานวิจัยด้านพลังงานและเทคโนโลยีบำบัดน้ำ ทั้งนี้ คาดว่าพันธะความร่วมมือดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเร็ว ๆ นี้ Discussion …

Read More »

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส รับรางวัล AEC TOP CEO AWARDS 2018

5 - Copy

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ AEC TOP CEO AWARDS 2018 ผู้บริหารแห่งปี 2561 และนักพัฒนาดีเด่น (ครั้งที่ 7) ณ ศูนย์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนน วิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

Read More »

มหาสารคาม No Plastic นำร่องลดขยะเริ่มที่ตัวเรา

no plastic

“No Plastic Campaign MSU” becomes public sensation December 8th, 2017 MSU has kicked of “No Plastic Campaign MSU” in year 2017 to promote student empowerment on waste minimization in response to global warming and sustainable environmental management. The campaign has been initiated by Dr. Jutamas Kaewsuk, Dr. Thayukorn Prabamroong and …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ณ พื้นทีต้นน้ำห้วยคะคาง อ. เมือง จ. มหาสารคาม

รูปโครงการ

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ตัวแทนจาก 7 หลักสูตร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ณ พื้นทีต้นน้ำห้วยคะคาง อ. เมือง จ. มหาสารคาม โครงการฯ มีจุดประสงค์เพื่อเข้าใจประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในพื้นที่ต้นน้ำห้วยคะคาง และ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะฯ ชุมชนต้นน้ำห้วยคะคาง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาพถ่าย

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ประยูร วงศ์จันทรา

prayoon

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ประยูร วงศ์จันทรา นักวิจัยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา ได้ถูกพิจารณาคัดเลือกรับทุนนำเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน (STISWB) ครั้งที่ 9

Read More »

การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ารสารสนเทศ (Security Awareness) สำหรับนิสิต

17992254_1740934142863742_1636540334609614805_n

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นายสิทธิ์ เอมดี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้จัดอบรม การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ารสารสนเทศ (Security Awareness) สำหรับนิสิต โดยทั้งนี้ ทางคณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดส่งตัวแทนนิสิตเข้าอบรม งานสารสนเทศและโสตฯ ต้องขอขอบคุณนิสิตในความร่วมมือมา ณ ที่นี้ครับ           รูปภาพ : งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ข่าว : งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

Read More »

ภาพบรรยากาศพิธีตั้งศาลพระพรหมและศาลเจ้าที่

IMG_6874

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ฤกษ์จัดตั้งศาลพระพรหมและศาลเจ้าที่ประจำคณะฯขึ้น เพื่อเป็นมิ่งขวัญและศิริมงคลแก่ บุคลากร คณาจารย์ และนิสิตประจำคณะฯทุกท่าน ต้องขอขอบคุณทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และนิสิตทุกคนที่เข้าร่วมและช่วยงานพิธีในครั้งนี้ครับ    รูปภาพ : นายวงศ์นรินทร์ สุขวิชัย / สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมฯ ข่าว : งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

Read More »

Faculty of Environment and Resource Studies Mahasarakham University Thailand and University of York United Kingdom.

Untitled-1

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ต้อนรับ ผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยยอร์ค (University Thailand and University of York United Kingdom) ในการประชุม เพื่อสำรวจและร่วมมือกันในด้านงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2560   วันที่ 29 มี.ค. พ.ศ.2560 เข้าเยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

Read More »

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง

IMG_5650

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560  

Read More »
ปิดโหมดสีเทา