Breaking News
Home / Uncategorized

Uncategorized

อุปกรณ์ : สื่อการสอน/อบรม

  อุปกรณ์ : ไคลโนมิเตอร์: อุปกรณ์ใช้วัดความสูงของวัตถุ ราคา : 40 บาท รายละเอียด :  –  : – :    อุปกรณ์ : ราคา : รายละเอียด : – : – : อุปกรณ์ : ราคา : รายละเอียด : –: – : อุปกรณ์ : ราคา : รายละเอียด : – : – :     อุปกรณ์ : ราคา : รายละเอียด : – : – : อุปกรณ์ : ราคา : …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ทำบุญตักบาตรวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 16 ปี

IMG_9665

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ทำบุญตักบาตรวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 16 ปี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 16 ปี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดศรีสวัสดิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณลานหน้าสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้นรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ : แรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อม” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และแนวทางในการพัฒนาผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร …

Read More »

ขอเชิญชวนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ในวันที่ 17 กันยายน 2563

สถาปณา 17 09063

  >>>ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์.pdf<<< เผยแพร่โดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 13 กันยายน 2563

Read More »

หลักสูตร วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ได้กิจกรรมการฝึกอบรม Field Course in Conservation Biology & Global Health: At the Human-Environment Interface ครั้งที่ 9

118590433_728575111032919_2639322910172610842_n

หลักสูตร วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ได้กิจกรรมการฝึกอบรม Field Course in Conservation Biology & Global Health: At the Human-Environment Interface ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นการจัดร่วมกันระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Center for Global Field Study, Depts of Psychology & Global Health, and WaNPRC, University of Washington และ กลุ่มวิจัย SciSeeIt, Utilization of Phytochemical Diversity and Toxicology Research Programมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 26-30 …

Read More »

พิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563

IMG_9350

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมพิธี ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสิต ส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกตัญญู กตเวทีต่อคณาจารย์ที่สั่งสอนอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์ และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจน สร้างความสามัคคี สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ข้อมูลข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  27 สิงหาคม 2563

Read More »