Breaking News
Home / Uncategorized

Uncategorized

(ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทย การแต่งกายด้วยผ้าไทย) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แต่งกายเสื้อทำนุศิลปวัฒนธรรม

(ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทย การแต่งกายด้วยผ้าไทย) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 มิถุนายน 2565

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 D R ครั้งที่ 1

  >>>pdf ดาวน์<<< ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ : 08-4402-7910 งานวิชาการ คุณสุมิตรา ราชเมืองศรี ติดต่อได้ที่ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 10 มิถุนายน 2565

Read More »

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผลักดันการใช้เศรษฐกิจโมเดลใหม่ เพื่อพัฒนาต้นแบบองค์กรธุรกิจชุมชน ด้วยความร่วมมือสหวิทยาการ

ผลักดันการใช้เศรษฐกิจโมเดลใหม่ เพื่อพัฒนาต้นแบบองค์กรธุรกิจชุมชน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผลักดันการใช้เศรษฐกิจโมเดลใหม่ เพื่อพัฒนาต้นแบบองค์กรธุรกิจชุมชน ด้วยความร่วมมือสหวิทยาการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในฐานะหัวหน้าโครงการ ได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะการบัญชีและการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเทศบาลตำบลขามเรียง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักวิจัย บุคลากร และนิสิต ในการผลักดันพื้นที่ตำบลขามเรียง  ให้สามารถนำเอาทรัพยากรชีวภาพ ภูมินิเวศ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น มาสร้างเป็นอัตลักษณ์ที่จะเป็นจุดแข็งสู่จุดขายที่เชื่อมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด  ผ่านการจัดการเรียนและการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ทั้งนี้ ได้จัดพิธีเปิดโครงการ “การใช้เศรษฐกิจโมเดลใหม่ (BCG Economy Model)  เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนจากอัตลักษณ์ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการเชิงรุกขึ้น โดยได้พิจารณา วิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติขามเรียง (คุณสุชญา โคตรวงษ์ เป็นประธาน) …

Read More »

ภาพและข่าว : “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่

วันนี้ 8 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธาน  โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 มิถุนายน 2565

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Dirrect Admission ครั้งที่ 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-คณะสิ่งแวดล้อม

>>>pdfดาวน์โหลด<<< ข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /สุมิตรา ราชเมืองศรี เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  2 มิถุนายน 2565

Read More »

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ครั้งที่ 2 รับตรงอิสระ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย.-10 มิ.ย.2565

direct admission4 ครั้งที่ 2

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ครั้งที่ 2 รับตรงอิสระ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย.-10 มิ.ย.2565 >>>สนใจสมัครเข้าศึกษาClick <<< ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ : 08-4402-7910 งานวิชาการ คุณสุมิตรา ราชเมืองศรี ติดต่อได้ที่ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 ภาพและข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  30 พฤษภาคม 2565 Edit

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

DR 1

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / สุมิตรา  ราชเมืองศรี เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  27 พฤษภาคม 2565

Read More »

ขอเชิญชม ไลฟสดผ่านแฟนเพจ เรียนต่อ มมส Mahasarakham University เเละ Youtube กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ มมส เวลา 11.07 – 11.15 น วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

283489060_7518957884843601_6017573215699744515_n

25 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญชม ไลฟสดผ่านแฟนเพจ เรียนต่อ มมส Mahasarakham University เเละ Youtube กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ มมส เวลา 11.07 – 11.15 น ติดตาม #Live #TCAS65 #MSU รับสมัคร #รอบสุดท้าย ของปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ม.มหาสารคาม วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. Liveสด พร้อมกันทั่วโลก ทาง Fan pace เรียนต่อ มมส Mahasarakham …

Read More »

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณะสิ่งแวดล้อมสีเขียว รณรงค์ประหยัดพลังงาน การจัดการขยะและการพัฒนาสุนทรียภาพสิ่งแวดล้อม

สีเขียว

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณะสิ่งแวดล้อมสีเขียว รณรงค์ประหยัดพลังงาน การจัดการขยะและการพัฒนาสุนทรียภาพสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>>รูปภาพเพิ่มเติมคลิก<<< ภาพข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย ์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 13 พฤษภาคม 2565

Read More »