Breaking News
Home / Uncategorized

Uncategorized

กำหนดการจัดงานประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 “The 2nd National Environmental Conference on Strengthening Cooperation for Sustainable Development Goals” ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ป้ายวันสงกรานต์ คณะสิ่งแวดล้อมฯ 2x1 เมตร - Copy

>>กำหนดการจัดงานประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2.pdf<< ข้อมูล : ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 พฤษภาคม 2562  

Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)  ระดับ/สาขาวิชาที่เปิดรับ ป.เอก สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ป.โท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา >>click ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการ วิธีการสอบคัดเลือกตามตารางกำหนด ช่วงระยะเวลาต่างๆ<< *ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://grad.msu.ac.th/admission -สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 -สมัครด้วยตัวเอง 11-12 มิถุนายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-754435 สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562  

Read More »

การประชุมนานาชาติครั้งที่ 11 เรื่องเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน (STISWB XI)“ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต” 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 มาเลเซีย – สิงคโปร์

Untitled

ข้อมูล : ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 28 เมษายน 2562

Read More »

กิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562

170462

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562  ผู้บริหาร บุคลากร คณะสิิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสืบสารประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ บริเวณหน้าลานสำนักงานคณะฯ รวมภาพกิจกรรม : สืบสารประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2562 ข้อมูลภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 เมษายน 2562

Read More »

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสื่อสารมวลชน ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ สถานีโทรทัศน์ PPTV องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (Radio Thailand)

55881665_270343163842537_9112640817821908992_n

วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสื่อสารมวลชนสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 3 โดยมีอาจารย์ที่รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  ผศ.ดร.ไพบูลย์ ลิ้มมณี ผศ.ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร และผศ.ดร.น้ำทิพย์  คำแร่  เป้าหมายหลักของการศึกษาดูงานเป็นไปตามแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21  (Changing Education Paradigms) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ จากการศึกษาดูงานทำให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานที่จริงและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลของสื่อต่างๆ สถานที่เข้าศึกษาดูงาน คือ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี (PPTV) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (Radio Thailand) กำหนดการศึกษาดูงาน 27 มีนาคม 2562  เยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และละครในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดมหาธาตุ และวัดไชยวัฒนาราม 28 มีนาคม …

Read More »

นิสิตชั้นปีที่3 สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับทรัพยากร ที่ บ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในวันที่ 18-22 มีนาคม 2562

290362

ภาพบรรยากาศในการภาคสนาม:บ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562   >>ภาพและวีดีโอเพิ่มเติม << https://www.facebook.com/Moredream45810 ข้อมูลภาพและข่าว : ชญานนท์ สวัสดิ์ผล เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 มีนาคม 2562

Read More »

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้งานและสอบเทียบเครื่องชั่ง

>>ดาวน์โหลด<< ข้อมูล : สุกัญญา  ข้ามหก /ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 มีนาคม 2562

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น “งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ” บุญเดือน 4 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

20190326_135951

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น “งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ” บุญเดือน 4 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น “งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ” บุญเดือน 4 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. – ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมกันที่บริเวณด้านอาคารคณะฯ เวลา 13.40 น. – ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เดินแถว ไปยังบริเวณท่าน้ำ หน้าสโมสรบุคลากร …

Read More »

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรอง TQR ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562

20190326_120616

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรอง TQR โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภาพบรรยากาศงานประชุม : ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 26 มีนาคม 2562

Read More »