Breaking News
Home / วิดีทัศน์

วิดีทัศน์

สื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (2563)

สื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (2563) >>> ดาวน์โหลด : วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (2563 ) ข้อมูล  : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เผยแพร่โดย    : ชลทิตย์สีเทา ณ วันที่  : 4 กุมภาพันธ์ 2563

Read More »

คลิปสร้างสรรค์โดยทีมโนพลาสติก มมส. เพื่อสร้างการตื่นรู้ในเรื่องการจัดการขยะ

คลิปสร้างสรรค์โดยทีมโนพลาสติก เผยแพร่คลิปโดย : นายชลทิตย์ สีเทา

Read More »

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว : นางสาวสุมิตรา ราชเมืองศรี เผยแพร่ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา

Read More »

ตรวจสอบข่าวเช้านี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการ โรงเรียนชุมชนรักษ์ป่าโคกหินลาด ขึ้นและเปิดการสอนในปีการศึกษา 2557 จนถึง2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการ โรงเรียนชุมชนรักษ์ป่าโคกหินลาด ขึ้นและเปิดการสอนในปีการศึกษา 2557 จนถึง2560 เป็นเวลา 4ปี เพื่อเป็นการจัดเเหล่งเรียนรู้ที่ยึดพื้นที่ และการเรียนรู้ที่ยึดชุมชนเป็นสำคัญ ให้แก่นิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับคณะกรรมการป่าชุมชนโคกหินลาด 9 ป่าชุมชน นำเสนอข่าว: นายชลทิตย์ สีเทา ภาพข่าว: chai chuay

Read More »