Breaking News
Home / ข่าว

ข่าว

วิจารณ์ขอบเขตงาน ปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 1 งาน ขอให้วิจารณ์ภายในวันที่ 22-27 พ.ย.2562

>>>ไฟล์เอกสาร.pdf<<< >>>TOR.pdf<<< >>>ราคากลาง.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562

Read More »

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>เอกสาร.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562

Read More »

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto Institute of Technology Exchange program at Kyoto Institute of Technology

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto Institute of Technology Exchange program at Kyoto Institute of Technology สำหรับทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นิสิตคนใดสนใจเข้าร่วมติดต่อ อาจารย์จุฑามาส แก้วสุข (ห้อง 203) ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 Exchange program at Kyoto Institute of Technology. For those who are interested, please contact Ajan Jutamas Kaewsuk (Room 203) by November 25, 2019 Application period …

Read More »

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก UMAP Student Connection Online Project (USCO) Exchange program between universities in Asia-Pacific

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก UMAP Student Connection Online Project (USCO) Exchange program between universities in Asia-Pacific สำหรับทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นิสิตคนใดสนใจเข้าร่วมโครงการ ให้กรอกเอกสารดังนี้ This program is available for those who is enrolling bachelor and master degree. To apply, please submit these following document at Ajan Jutamas Kaewsuk (Room 203) ใบสมัครพร้อม (Application form) ใบแสดงผลการศึกษาภาคเรียนล่าสุด ฉบับภาษาอังกฤษจำนวน 1 …

Read More »

ภาพและข่าว การตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

IMG_0404

การตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ประชุม ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ: ภาพข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา ข้อมูลข่าว/เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562

Read More »

การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2562

IMG_0350

การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร ENV1 เวลา 13.30 น. ภาพบรรยากาศการประชุม :   ภาพข่าว : สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา ข้อมูลข่าว/เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562

Read More »

ภาพและข่าวกิจกรรมโครงการ “การทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ( MSU No Plastic ) รณรงค์บุคลากร นิสิต พกถุงผ้า ซื้อสินค้า”

1

ม.มหาสารคาม ผุดแคมเปญ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ( MSU No Plastic ) รณรงค์บุคลากร นิสิต พกถุงผ้า ซื้อสินค้า เป็นที่ทราบกันดีว่า การใช้ถุงพลาสติกเพียง 1 ใบ ต้องใช้เวลาการย่อยสลายทั้งหมด 450 ปี ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเริ่มรณรงค์และลงมือปฏิบัติจริง ให้ทุกคนตระหนักความสำคัญเรื่องภาวะโลกร้อนมากขึ้น ในวันนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ผุดแคมเปญ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ( MSU No Plastic ) รณรงค์ในการลดจำนวนถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมกับเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ นิสิต บุคลากร คณาจารย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญในการหันมาใช้วัสดุทดแทนถุงพลาสติก วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2562) ที่บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร. …

Read More »

ภาพและข่าว:ลอยกระทง มมส 2562 “มอน้ำชีตุ้มอีสานชาติพันธุ์ โฮมกันสมมาน้ำ”

1

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “มอน้ำชีตุ้มอีสานชาติพันธุ์ โฮมกันสมมาน้ำ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลการประดิษฐ์ประกวดกระทงเล็ก มอบของที่ระลึกแก่สโมสรนิสิตทุกคณะ/วิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯก่อนที่จะนำนิสิต บุคลากร ผู้ร่วมงานประกอบพิธีสมมาบูชาพระแม่คงคา และลอยกระทง บริเวณสระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การลอยกระทง เป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับชุมชน องค์การนิสิต ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักต่อการจัดงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 ได้รังสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญประกอบด้วย การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็กอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ริ้วขบวนแห่ชาติพันธุ์อีสาน จำนวน 10 ชาติพันธุ์ การออกร้านแสดงสินค้าจำหน่ายกระทง การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน การประกวดธิดามอน้ำชี …

Read More »

ซ้อมนิสิตต้นแบบ นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 30 คน อาจารย์บุคลากร 20 คน ในระหว่างวันที่ 6-7 พ.ย. 62 ณ อาคารพลศึกษา มมส. เวลา 16.30-20.00 น.

IMG_0119

ภาพบรรยากาศ : ซ้อมนิสิตต้นแบบ. นิสิตคณะ. 30. คน อาจารย์บุคลากร. 20. คน. ระหว่างวันที่ 6-7 พ. ย. 62 ณ อาคารพลศึกษา มมส. เวลา. 16.30-20.00 น. ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 พฤษจิกายน 2562  

Read More »

ภาพและข่าว กิจกรรมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี

20191101_145131

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะฯ ได้นำบุคลากรภายในหน่วยงานข้าร่วม กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพกิจกรรม : ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 พฤษจิกายน 2562

Read More »