Breaking News
Home / ข่าว

ข่าว

ตารางการนำเสนอผลงาน รูปแบบ Oral Presentation และรูปแบบ Poster Presentation

ตารางการนำเสนอผลงาน - Copy

>>ตารางการนำเสนอผลงานในรูปแบบ -Poster-Presentation-210562.pdf<< >>ตารางการนำเสนอผลงานในรูปแบบ-Oral-Presentation.pdf<<   ข้อมูล : ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 พฤษภาคม 2562

Read More »

กำหนดการจัดงานประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 “The 2nd National Environmental Conference on Strengthening Cooperation for Sustainable Development Goals” ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ป้ายวันสงกรานต์ คณะสิ่งแวดล้อมฯ 2x1 เมตร - Copy

>>กำหนดการจัดงานประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2.pdf<< ข้อมูล : ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 พฤษภาคม 2562  

Read More »

ข่าวและภาพกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เฉลิมพระเกียรติ เมื่อพฤหัสบดีวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

60337709_2276068069117179_1443274848733233152_n

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภา 2562 เวลา 08.30 น. ด้วยกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมคณะ จึงได้ให้เกียรติเข้าร่วมโครงดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งในกิจกรรมได้มีการปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 5 ต้น และต้นทองอุไร จำนวน 100 ต้น บริเวณสวนป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ เขตพื้นที่ขามเรียง และรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง ปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 5 ต้น และต้นทองอุไร จำนวน 300 ตื้น โดยกำหนดการพิธีเปิดโครงการ ณ บริเวณสวนป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ เขตพื้นที่ขามเรียง (ข้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม) ภาพกิจกรรม …

Read More »

สรุปงานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม “งานประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562”

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ม่ีการจัดงาน วาระการประชุมฝ่ายบทความวิชาการ และสรุปงานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ภาพบรรกาศในงานประชุม : ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าว ณ วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562

Read More »

กิจกรรมศึกษาดูงานภาคสนามทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Changing Education Paradigms)

59747872_2320629178202435_4055287350421356544_n

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานภาคสนามทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Changing Education Paradigms) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการในการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งได้ ซึ่งจะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1-4พฤษภาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วยอาจารย์ จำนวน 6 คน และนิสิต จำนวน 114 คน ภาพบรรยากาศกิจกรรม : ที่มาภาพและข้อมูลข่าว : อ.กรรณิกา  สุขงาม เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 พฤษภาคม 2562

Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)  ระดับ/สาขาวิชาที่เปิดรับ ป.เอก สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ป.โท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา >>click ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการ วิธีการสอบคัดเลือกตามตารางกำหนด ช่วงระยะเวลาต่างๆ<< *ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://grad.msu.ac.th/admission -สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562 -สมัครด้วยตัวเอง 11-12 มิถุนายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-754435 สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562  

Read More »

มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ “รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”

58689432_10217677677147788_529636821273935872_n

มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ “รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตอาสาที่จะพัฒนาและ รับใช้สังคม ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ร่วมกับ 9 คณะ ได้แก่ 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. คณะบัญชีและการจัดการ 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5. …

Read More »

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมพิธีรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

58761506_2591562857582442_3722427466585735168_n

เมื่อวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อเเสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ในโอกาสที่ได้รับเเต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการเเทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพบรรยากาศในพิธี : ข้อมูลพภาพและข่าว : รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 พฤษภาคม 2562

Read More »

การประชุมนานาชาติครั้งที่ 11 เรื่องเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน (STISWB XI)“ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต” 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 มาเลเซีย – สิงคโปร์

Untitled

ข้อมูล : ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 28 เมษายน 2562

Read More »

ประกาศ!! รับสมัครเข้าร่วมงาน/นำเสนอผลงาน The 2nd National Environmental Conference on Strengthening Cooperation for Sustainable Development Goals May 23 – 24, 2019 at Mahasarakham university, Mahasarakham, Thailand

สอสท

สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/นำเสนอผลงาน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ ได้ที่ https://ncenv2.msu.ac.th/home.php Important dates  รับสมัครเข้าร่วมงาน/นำเสนอผลงาน 1 กุมภาพันธ์– 30 เมษายน 2562 วันสุดท้ายของการส่งผลงาน (บทคัอย่อฉบับขยาย/บทความฉบับเต็ม) 30 เมษายน 2562 ประกาศผลการนำเสนอผลงาน 10 พฤษภาคม 2562 ประกาศโปรแกรมการนำเสนอ/ส่งผลงานฉบับแก้ไข 15 พฤษภาคม 2562 กำหนดการประชุม 23 – 24 พฤษภาคม 2562 Call for paper หัวข้อการประชุม เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษา ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ นิสิตและนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป การนำเสนอผลงาน การนำเสนอผลงานแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ …

Read More »