Breaking News
Home / ข่าว

ข่าว

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุม การจัดทำงบประมาณเงินรายได้และ แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมจัดทำงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปี 2567

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมจัดทำงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมเรื่อง การจัดทำงบประมาณเงินรายได้และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมการจัดทำงบประมาณเงินรายได้และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ENV 106 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 เมษายน 2567

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล ประจำปี 2567

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 11 เมษายน 2567

Read More »

ฟุตบอลนัดกระชับมิตรบุคลากร ระหว่าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฟุตบอลนัดกระชับมิตรบุคลากร ระหว่าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วานนี้ วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อความสามัคคีและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ร่วมกันผ่านเกมส์การกีฬา ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานได้มีการทำงานร่วมกันมาโดยตลอด การแข่งขันครั้งนี้ เป็นการแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คนโดยแบ่งเป็น 4 ครึ่งเวลา ซึ่งผลการแข่งขัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นฝ่ายที่ชนะไป 17-15 ประตู โดยทีมจาก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำประตูไปก่อน โดยทีมจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตีเสมอในช่วงก่อนหมดเวลาในครึ่งแรก และยิ่งขึ้นนำก่อนหมดเวลาในช่วงท้ายเกมการแข่งขัน ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมผลักดันชุมชนและเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศ

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมผลักดันชุมชนและเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม Harmony I โรงแรม Mövenpick BDMS Wellness Resort กรุงเทพมหานคร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดทำและให้บริการข้อมูลภูมิอากาศของประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินการของกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานภาพของการดำเนินงานด้านแบบจำลองภูมิอากาศและข้อมูลภูมิอากาศ ณ ปัจจุบัน และหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิอากาศและการทำงานร่วมกันในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย  โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองภูมิอากาศและข้อมูลภูมิอากาศ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  องค์กรระหว่างประเทศ  พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและให้บริการข้อมูลภูมิอากาศของประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 57 คน ทั้งนี้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จะเป็นหน่วยงานผู้ดำเนินการและผู้ประสานผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองภูมิอากาศและข้อมูลภูมิอากาศภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อผลักดันให้เกิดชุมชนและเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศ ผ่านกลไกการดำเนินการของกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการ “ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 26-27 มีนาคม 2567   รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการ “ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปีงบประมาณ 2567” ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต พิธีอัญเชิญผะเหวดสันดร การแสดงฟ้อนถวายสักการะพระมหาอุปคุต ขบวนแห่ผะเหวดสันดร พิธีอาราธนาเทศน์มาลัยหมื่น-มาลัยแสน และฟังแสดงพระธรรมเทศนา ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์สืบสานฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสาน อนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่ และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ภายในงานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมฯ เสริมศักยภาพของครู(รักษ์)ถิ่น สู่การบูรณาการการจัดการเรียนและการสอนควบคู่กับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

คณะสิ่งแวดล้อมฯ เสริมศักยภาพของครู(รักษ์)ถิ่น สู่การบูรณาการการจัดการเรียนและการสอนควบคู่กับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2567 ณ ห้อง ED1219 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากร ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การบูรณาการทักษะการสื่อสาร เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้กับนักศึกษา จำนวน 31 คนผู้ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ครู เมื่อสำเร็จการศึกษาในจังหวัด ต่าง ๆ ได้แก่  หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น เลย  บึงกาฬ หนองบัวลำภู และมหาสารคาม ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์) ถิ่น ปีการศึกษา 2566 จัดโดยฝ่ายการศึกษาและการบริการวิชาการ (รศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบริการวิชาการ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ …

Read More »

เวทีหารือทางวิชาการ สะท้อนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นไปได้ สำหรับการจัดการมลพิษทางน้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เวทีหารือทางวิชาการ สะท้อนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นไปได้ สำหรับการจัดการมลพิษทางน้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้อง ENV110 และ Zoom Meeting คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ประเด็น “การจัดการมลพิษทางน้ำเชิงนโยบายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากบทเรียนสู่ความท้าทาย” โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ให้ความเห็นและมุมมองทางวิชาการ กิจกรรมนี้ ดำเนินรายการและสรุปโดย ดร.ธายุกร พระบำรุง  ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) และมีนักวิจัยจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วม ได้แก่ ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ  ดร.นันทนัฐ  ศรีประเสริฐ  และนักวิจัย จากหน่วยงานภายนอก  ทั้งนี้ ได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรายงานสถานการณ์ปัจจุบันของน้ำ  ประกอบด้วย 1) ภาพรวมสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ดร.ธายุกร พระบำรุง  2) การจัดการทรัพยากรน้ำปัจจุบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ผศ.ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต …

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส

วันนี้ 18 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ส่งมอบงานให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คนใหม่) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมมอบโล่แสดงความขอบคุณและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ได้กล่าวขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จนครบวาระ ได้พัฒนาคณะให้ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง เป็นที่ยอมรับแก่สังคม และกล่าวแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คนใหม่) ที่จะได้มาสานงานต่อ ก่องานใหม่ สร้างสรรค์ประโยชน์ตามบทบาทหน้าที่ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไปจากนั้นผู้บริหารและบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ 2 Quota ครั้งที่2 (รับผู้ที่เรียนที่เรียนอยู่ โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ 2 Quota #ครั้งที่2 (รับผู้ที่เรียนที่เรียนอยู่ โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น) 🔰สมัครวันที่ 15 มี.ค. - 15 เม.ย. 67 📌 ดูรายละเอียดที่นี่ https://shorturl.asia/t82RB 📲สอบถามการสมัคร ติดต่อ กองบริการการศึกษา มมส 043-754377 ในวันเวลาราชการ #เด็ก67 #เด็ก68 #เรียนต่อ #มมส #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #โควตามมส

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ 2 Quota #ครั้งที่2 (รับผู้ที่เรียนที่เรียนอยู่ โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น) 🔰สมัครวันที่ 15 มี.ค. – 15 เม.ย. 67 📌 ดูรายละเอียดที่นี่ https://shorturl.asia/t82RB 📲สอบถามการสมัคร ติดต่อ กองบริการการศึกษา มมส 043-754377 ในวันเวลาราชการ #เด็ก67 #เด็ก68 #เรียนต่อ #มมส #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม #โควตามมส คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ 2 Quota #ครั้งที่2 (รับผู้ที่เรียนที่เรียนอยู่ โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น) สมัครวันที่ 15 มี.ค. – 15 เม.ย. 67 ดูรายละเอียดที่นี่ https://shorturl.asia/t82RB สอบถามการสมัคร …

Read More »

กองอาคารสถานที่ ทีมรุกขกร (งานจัดการภูมิทัศน์) มมส ร่วมตัดแต่งกิ่งต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบตึก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองอาคารสถานที่ ทีมรุกขกร (งานจัดการภูมิทัศน์) มมส ร่วมตัดแต่งกิ่งต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบตึก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2567 งานอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ ทีมรุกขกร (งานจัดการภูมิทัศน์) มมส ร่วมตัดแต่งกิ่งต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบตึก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวถนน รอบๆตึกคณะสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็น ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยป้องกันอันตรายจากการโค่นล้ม และกิ่งก้านยื่นล้ำแนวสายไฟฟ้าอันอาจเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายและเพื่อเสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม บริเวณริมทางเท้าต่างๆ ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 13 มีนาคม 2567

Read More »