Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต

กิจกรรม : นิสิต

บรรยากาศถ่ายทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์คณะฯ เพื่อใช้ในการจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ทีมงานจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์เข้าถ่ายทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์คณะฯ เพื่อใช้ในการจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก ” อาจารย์ ดร.พรรคพงษ์ ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ ” ร่วมถ่ายกับนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยลักษะการถ่ายทำมีการถ่ายทำในบรรยากาศการเรียนการสอนนอกสถานที่ และการสอนการใช้เครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อต้องการสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์และจุดเด่นความเป็นคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส /ชลทิตย์ สีเทา/ ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30 มีนาคม 2566

Read More »

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมฯ (ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมฯ (ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566) เพื่อแนะนำเจ้าหน้าที่ในส่วนงานด้านพัฒนานิสิตและส่วนงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ พร้อมทั้งแนะแนวทางในการทำงาน และวางแผนการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการสโมสรนิสิตฯ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในปีการศึกษา 2566 รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะที่อยากให้คณะสนับสนุนในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตในคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 28 มีนาคม 2566

Read More »

โครงการค่ายหยิบหมอก หยอกตะเว็น ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง และเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2566 สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการค่ายหยิบหมอก หยอกตะเว็น ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง และเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ มีการเดินสำรวจธรรมชาติและชมความงามของหินรูปร่างคล้ายสัตว์ต่างๆ บนจุดชมวิวหินช้างสี ภาพบรรยากาศกิจกรรม : ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 มีนาคม 2566

Read More »

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้โอวาทและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมฟุตบอลนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ก่อนการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลระหว่าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์กับ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น.ที่ผ่านมา ทีมฟุตบอลนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จำนวน 23 คน เข้าพบคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพื่อรับโอวาทและสร้างขวัญกำลังใจก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมทรัพยากรศาสตร์และคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้กิจกรรมโครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 28 โดยเริ่มแข่งขันในวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:50 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้เหล่าทีมนักฟุตบอลนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ให้คำมั่นต่อคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ว่าจะนำชัยชนะมาฝากคณะฯ เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้กับรุ่นน้องและชาวคณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ต่อไป ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566

Read More »

กิจกรรมประกวดโฟล์คซอง “Happy Place”

เมื่าอวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมประกวดโฟล์คซอง “Happy Place”ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ( เวทีข้างลานจอดรถ ) ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566

Read More »

กิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม เพื่ออุทิศตนเพื่อส่วนรวม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเด็กนักเรียน ณ พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยที่ปังกรการุณยมิตรบ้านขี้เหล็ก ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาอุดมการณ์และจิตอาสาสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินจัดกิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม เพื่ออุทิศตนเพื่อส่วนรวม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเด็ก ณ พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยที่ปังกรการุณยมิตรบ้านขี้เหล็ก ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 มกราคม 2566

Read More »

เพิ่มขีดความสามารถให้กับนิสิตชั้นปีสุดท้าย สู่การประยุกต์ใช้เครื่องมือสมัยใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในสายอาชีพ ตามแนวทาง ISO 22301:2019

       คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้บูรณาการความร่วมมือกับฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต และฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านความรู้มาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2019 ในระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง ENV 210 และ 110 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  โดยคุณโฆษิต แก้วเต่า ผู้บริหารและที่ปรึกษา  บริษัท B. Training and Consultant จำกัด  เป็นวิทยากร และให้การสนับสนุนงบประมาณด้านอาหาร (การจัดอาหารแบบลดขยะจากบรรจุภัณฑ์) ซึ่งมาตรฐานระบบสากลนี้ สอดรับกับยุคปัจจุบัน  ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ความมั่นคงปลอดภัยและการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติ-ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ-ข้อกำหนด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน ลดโอกาสในการเกิดภัยคุกคาม …

Read More »

โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศในงาน : เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพัฒนาศักยภาพนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นางสรวงสุดา  สิงขรอาสน์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเตรียม ความพร้อมให้กับนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา เป็นแนวทางให้นิสิตสามารถวางแผนเรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่จะนำไปใช้ ในการสมัครงาน และการประกอบอาชีพได้ตรงตามวิชาชีพ   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย นิสิต ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา จำนวน 85 คน    ได้แก่  นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน  25  คน   นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวน 28 คน  และ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต …

Read More »

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Open House ENVI MSU 2022 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Open House ENVI MSU 2022 เปิดบ้านคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วันที่ 23-24 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม Open House ENVI ENVI 2022 เปิดบ้านคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายในงานมีกิจกรรมจากสาขาต่าง ๆ ทั้ง 3 สาขา และกิจกรรมของแต่ละสาขา ได้มีการจัดกิจกรรมอย่างน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 2 วันด้วยกัน ภาพบรรยากาศในงาน : ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /สโมสรนิสิต เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 24 ธันวาคม 2565

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1) โดยใช้ คะแนน TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2566 สมัครได้สูงสุด ไม่เกิน 4 อันดับ รอบที่ 2 Quota 5 ม.ค. – 15 ก.พ. 66 สมัครทาง https://admission.msu.ac.th ——————————— ดูเกณฑ์ รอบที่ 2 Quota แต่ละคณะ คลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/down…/66/20221215132123906.pdf ระเบียบการตลอดปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/?page=7 ข้อมูลทุกคณะ คลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/?page=6 ค่าเทอม คลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/?page=8 หอพัก …

Read More »