Breaking News
Home / Uncategorized / ข้อมูลผลงานวิชาการ 2560

ข้อมูลผลงานวิชาการ 2560

About env@msu.ac.th

Check Also

received_540231130064375

ภาพและข่าว บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เทคนิคการจัดทำวารสารวิชาการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนงานการจัดทำวารสารวิชาการของคณะ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00-17.00 น ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ ทางคณะฯ ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *