Breaking News
Home / ITA / แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ :30 มีนาคม 2566

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมจัดทำงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปี 2567

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุม การจัดทำงบประมาณเงินรายได้และ แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมจัดทำงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *