Breaking News
Home / ข่าว (page 40)

ข่าว

ประกาศ : “รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS 2563 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563”

>>>คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-เพิ่มเติม2-1.pdf<<< ข้อมูลภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / สุมิตรา  ราชเมืองศรี เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 24  มิถุนายน 2563    

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ : “ขอแจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit – Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 3”

ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่ โดย: ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 มิถุนายน 2563

Read More »

ประกาศ!! “เรื่องการจัดกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่-ประจำปีการศึกษา-2563”

ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่ โดย: ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 มิถุนายน 2563

Read More »

ข้อมูล PM2.5 แบบทันเหตุการณ์: การรับรู้ เพื่อการเรียนรู้และรับมือ

เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (Climate Change, Mitigation and Adaptation Research Unit; CMARE) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น (Dustboy)  สำหรับติดตามคุณภาพอากาศแบบทันเหตุการณ์ ใน 3 พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (วิทยาเขตขามเรียง) คือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะการบัญชีและการจัดการ ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน Dustboy จากศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change Data Center; CCDC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสนับสนุนพันธกิจการจัดการเรียนและการสอน วิจัย และบริการวิชาการด้านข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก การจัดการข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวางแผนและการกำหนดมาตรการการจัดการคุณภาพอากาศภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสีเขียว (Smart and Green University) รวมถึงการนำร่องเพื่อรองรับการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน …

Read More »

ประกาศ”รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563″

>>>คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-เพิ่มเติม.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / สุมิตรา  ราชเมืองศรี เผยแพร่ โดย: ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 มิถุนายน 2563

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี TCAS 5 ประจำปีการศึกษา 2563

>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี TCAS 5 ประจำปีการศึกษา 2563<<< ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / สุมิตรา  ราชเมืองศรี เผยแพร่ โดย: ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 มิถุนายน 2563

Read More »

เชือกในป่าดูนลำพัน: สัญลักษณ์ของพื้นที่นาเชือก

จากการดำเนินการโครงการบูรณาการหลักสูตร เรื่อง “การจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีของตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม” โดยความร่วมมือของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ทราเวลเทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (Travel Technology Services Co., Ltd.) และได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นต้นทุนด้านทรัพยากร ได้แก่ เชือกหรือรกฟ้า (Pentaptera tomentosa Roxb. ex DC.) ซึ่งเป็นพรรณไม้ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่อำเภอนาเชือก โดยคุณสมพร  พงษ์ธนาคม หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตฯ ได้สำรวจจำนวนเชือกหรือรกฟ้า ในบริเวณพื้นที่เขตห้ามสัตว์ป่าดูนลำพัน ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2563  รวมถึงได้จดบันทึกความสูงและเส้นรอบวงของเชือก พบว่า ปัจจุบัน มีจำนวนเชือก มากถึง 492 ต้น …

Read More »

Big Cleaning Day “วันสิ่งแวดล้อมโลก”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อป้องกัน COVID-19 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2563  โดยร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติงาน และบริเวณรอบๆ เพื่อให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะกับการจัดการเรียน การสอน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี แสดงถึงความสามัคคี มีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรม :   ข้อมูลภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9  มิถุนายน …

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชา การจัดการฯ คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สามารถสมัครได้ที่คณะสิ่งแวดล้อมฯ หรืองานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กทม.

>>>รับสมัครงาน-080663.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / จิตตรานนท์  จันทะเสน เผยแพร่ โดย: ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 มิถุนายน 2563

Read More »

ประกาศ:”รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS 5 (การรับตรงอิสระ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

สมัครออนไลน์ได้ที่ >>>> URL: https://forms.gle/eKf5z8Rserqq44pr6 >>>ประกาศ-TCAS5.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / สุมิตรา  ราชเมืองศรี เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 มิถุนายน 2563  

Read More »