Breaking News
Home / ข่าว (page 40)

ข่าว

ประกาศประกวดราคาชุดวิเคราะห์ดินและพืช ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒

>>ดาวน์โหลดไฟล์<< ข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 มกราคม 2562

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์รายการเครื่องวัดระยะทางชนิดอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

48398373_10157142583558866_6018068231959347200_n

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 (คำสั่ง มมส.ที่ 4841/2561 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561) ข้อมูลข่าว และเผยแพร่ : จิตตรานนท์  จันทะเสน และชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (12 ธันวาคม 2561)

ข้อมูล : จิตตรานนท์  จันทะเสน เผยเพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ ว้ันที่ : 12 ธันวาคม 2561

Read More »

รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ( 3 ธันวาคม 2561 )

ข้อมูล : จิตตรานนท์  จันทะเสน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 ธันวาคม 2561

Read More »

เสนอชื่อคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากาศาสตร์

ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสิ่งแวดและทรัพยากรศาสตร์ >> ดาวน์โหลด<< ข้อมูล : จิตตรานนท์  จันทะเสน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561

Read More »

นิสิตปริญญาตรี และโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษากระบวนการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน ของโรงไฟฟ้าขยะขอนแก่น

46767553_211175316441556_6666852226322923520_n (1)

วันที่ 22 พ.ย. 2561 นิสิตปริญญาตรี และโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปศึกษากระบวนการแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน ของโรงไฟฟ้าขยะขอนแก่น นอกจากนี้ยังได้เขาชมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การฝังกลบขยะของเทศบาลนครขอนแก่น การจัดการขยะติดเชื้อรวมทั้งเตาเผาขยะติดเชื้อ โดยการเข้าทัศนศึกษาทำให้นิสิตประสบการณ์ พร้อมกับมีมุมมองใหม่นอกห้องเรียน อันเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง   ภาพและข้อมูลข่าว : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561  

Read More »

ประกวดขบวนแห่ ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

46507214_2075202212791615_5321603821367984128_n

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “โฮมฮีตฮอยฮุ่งเฮือง 20 เมืองแดนอีสาน สืบตำนานจุดประทีปพุทธบูชาสารสินธุ์ เฉลิมราชย์ 66 พรรษา ธ คงอยู่เพื่อแผ่นดิน 50 ปีเหลืองเทาถิ่นทองเฉลิมฉลองวัฒนา” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่ รางวัลการประกวดกระทงเล็ก ก่อนที่จะนำนิสิต บุคลากร และผู้ร่วมงานลอยกระทง บริเวณสระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพข่าว : สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ข้อมูลข่าว/เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 23 พฤศจิกายน …

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์แบบพกพา ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง

ข้อมูล : นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ ภาพ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2561

Read More »