Breaking News
Home / ข่าว / ข่าว-บุคคล

ข่าว-บุคคล

ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

20190301_134016

เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.30น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดประชุมชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการชุม ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ >>หนังสือ ประชุมประชุมชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2<< >>หนังสือ แต่งตั้งคณะทำงานจัดประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 “The 2nd National Environmental Conference on Strengthening Cooperation for Sustainable Development Goals”<< ภาพงานประชุม ภาพข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ …

Read More »

เสนอชื่อคณบดีสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลข่าว : จิตตรานนท์  จันทะเสน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561

Read More »

กิจกรรมประชุมชี้แจงเกณฑ์คำรับรองการปฏิบัติราชการ และแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ปก120261

กิจกรรมประชุมชี้แจงเกณฑ์คำรับรองการปฏิบัติราชการ และแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : นายชลทิตย์ สีเทา ที่มา : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อดืศักดิ์ สิงห์สีโว กับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2558

12348050_10153642300515485_3186776284222860532_n-(1)

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อดืศักดิ์ สิงห์สีโว กับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2558 โดยได้รับโล่ห์ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 48 ปี มา ณ ที่นี้อีกครั้ง ที่มา : https://www.facebook.com/Parson.Risar/posts/10153642300700485

Read More »