Breaking News
Home / Uncategorized / หมอนปูแป้ง หนึ่งในของที่ระลึกอัตลักษณ์ของนาเชือก

หมอนปูแป้ง หนึ่งในของที่ระลึกอัตลักษณ์ของนาเชือก

290495405_559030309022518_7636049680063095825_n
หมอนปูแป้ง หนึ่งในของที่ระลึกอัตลักษณ์ของนาเชือก

หมอนปูแป้ง หนึ่งในของที่ระลึกอัตลักษณ์ของนาเชือก

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเกาหลี และภูริชญาผ้าไหม (ขามเรียง) พัฒนาต้นแบบหมอนปูแป้ง  เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่บริเวณป่าดูนลำพัน บ้านนาเชือก หมู่ที่ 1 ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในประกาศกระทรวงฉบับที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และแหล่งศึกษาธรรมชาติที่สำคัญของพื้นที่อำเภอนาเชือก ทั้งนี้ ได้ถ่ายทอดสู่การพัฒนาเป็นของที่ระลึก เพื่อสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงคุณค่าด้านทรัพยากรธรรมชาติเฉพาะแหล่ง  รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างยั่งยืน  อีกทั้งยังเชื่อมให้เกิดการสร้างรายได้ของชุมชน   นอกจากนี้ ยังเป็นการบูรณาการภูมิปัญญาและประสบการณ์การย้อมสีธรรมชาติในพื้นที่กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านห้วยทราย ซึ่งมีนางบุญเที่ยง คำยอดแก้ว เป็นประธานฯ ที่ได้นำเอาเปลือกของต้นเชือกหรือรกฟ้า ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวข้องกับที่มาของคำว่านาเชือก มาใช้ในการย้อมสีผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่อีกเฉดสีหนึ่ง และใช้ในวัตถุดิบหนึ่งในการสร้างสีสันให้กับหมอนปูแป้ง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ปัจจุบัน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ริมอ่างห้วยค้อ อ.นาเชือก    จ.มหาสารคาม เป็นผู้ผลิตหมอนปูแป้ง และวางจำหน่ายในหลายพื้นที่ของอำเภอนาเชือก  สนใจหมอนปูแป้ง ติดต่อ คุณวิลาวรรณ พิพัฒน์ชัยกร ประธานกลุ่ม  เบอร์โทร 08 1738 4645

ที่มา: CMARE

ข่าว: หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE

291409957_1104349140502616_3539351346345750774_n 290563388_417659663452222_6969741827936607285_n 290495405_559030309022518_7636049680063095825_n 290495405_559030309022518_7636049680063095825_n (1) 290344021_1043817476496624_714227482113670438_n 289972623_1178969276278944_3086365566170516877_n 289427020_734732414308654_7938966759591376003_n

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/อ.ดร.ธายุกร พระบำรุง
เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 12 กรกฏาคม 2565

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *