Breaking News
Home / ข่าว (page 59)

ข่าว

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

>>2019/05/3562-งานประชาสัมพันธ์ประธานหลักสูตร-ป.ตรี.pdf<< ที่มาภาพและข่าว : ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส. เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดงาน “The 3rd International Workshop entited “Environmental Technology and the Optimizatio of Natural Resources towards Sustainable AEC ”

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดงาน “The 3rd International Workshop entited “Environmental Technology and the Optimizatio of Natural Resources towards Sustainable AEC ”  โดยมีคณาจารย์และนิสิต จำนวน 40 คน ซึ่งมาจากมหาวิทยาลัย Can Tho ประเทศเวียดนาม และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมในงาน ภาพบรรยากาศในงาน : ที่มาภาพและข่าว : …

Read More »

ข่าวและภาพ -พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ วันนี้ (25 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (College of Environment and Natural Resources) และวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (College of Agriculture) มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ (Can Tho University) เมืองเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Associate Professor Dr.Nguyen Van Cong คณบดีวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และ Associate …

Read More »

ข่าวและภาพ“งานประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562”

เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท)  ได้ดำเนินการจัด งานประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 “The 2nd National Environmental Conference on Strengthening Cooperation for Sustainable Development Goals” ดำเนินการเปิดงาน ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ (HS-217)ชั้น 2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กล่าวต้อนรับงานประชุมทางวิชาการฯ และกล่าวรายงานการจัดงานประชุมวิชาการฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัดชัย ธานี ประธานคณะทำงานจัดประชุมวิชาการฯ   และ ได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วนิดา …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ “รองศาสตราจารย์” ใหม่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัดชัย ธานี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับ “รองศาสตราจารย์” ใหม่ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัดชัย ธานี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (มติสภาครั้งที่ 5/62 วันที่ 25 พฤษภาคม 2562) ที่มาภาพและข่าว : รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 25 พฤษภาคม 2562

Read More »

ตารางการนำเสนอผลงาน รูปแบบ Oral Presentation และรูปแบบ Poster Presentation

>>ตารางการนำเสนอผลงานในรูปแบบ -Poster-Presentation-210562.pdf<< >>ตารางการนำเสนอผลงานในรูปแบบ-Oral-Presentation.pdf<<   ข้อมูล : ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 พฤษภาคม 2562

Read More »

กำหนดการจัดงานประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 “The 2nd National Environmental Conference on Strengthening Cooperation for Sustainable Development Goals” ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

>>กำหนดการจัดงานประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2.pdf<< ข้อมูล : ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 พฤษภาคม 2562  

Read More »

ข่าวและภาพกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เฉลิมพระเกียรติ เมื่อพฤหัสบดีวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภา 2562 เวลา 08.30 น. ด้วยกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมคณะ จึงได้ให้เกียรติเข้าร่วมโครงดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งในกิจกรรมได้มีการปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 5 ต้น และต้นทองอุไร จำนวน 100 ต้น บริเวณสวนป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ เขตพื้นที่ขามเรียง และรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง ปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 5 ต้น และต้นทองอุไร จำนวน 300 ตื้น โดยกำหนดการพิธีเปิดโครงการ ณ บริเวณสวนป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ เขตพื้นที่ขามเรียง (ข้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม) ภาพกิจกรรม …

Read More »

สรุปงานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม “งานประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562”

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้ม่ีการจัดงาน วาระการประชุมฝ่ายบทความวิชาการ และสรุปงานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ภาพบรรกาศในงานประชุม : ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าว ณ วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562

Read More »

กิจกรรมศึกษาดูงานภาคสนามทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Changing Education Paradigms)

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานภาคสนามทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่นิสิตปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Changing Education Paradigms) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการในการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง และเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งได้ ซึ่งจะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1-4พฤษภาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วยอาจารย์ จำนวน 6 คน และนิสิต จำนวน 114 คน ภาพบรรยากาศกิจกรรม : ที่มาภาพและข้อมูลข่าว : อ.กรรณิกา  สุขงาม เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 พฤษภาคม 2562

Read More »