Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวทุนการศึกษา/วิจัย

ข่าวทุนการศึกษา/วิจัย

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT – NRF) ประจำปี 2563

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย – เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562 ซึ่งจะเปิดรับสมัครนักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าว ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครไปยังกองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.nrct.go.th/  หัวข้อ “ข่าวทุนวิจัย” รายละเอียดเพิ่มเติม : >>> pdf ที่ <<< ข่าว: อ. ดรจุฑามาสแก้วสุข เผยแพร่ข่าวโดย: ชลทิตย์สีเทา ณ วันที่: 10 มกราคม 2563

Read More »

อยากไปต่างประเทศใช่ไหม? โอกาสมาถึงแล้วกับโครงการ 2020 Young Leaders Access Program

171262

2020 Young Leaders Access Program อยากไปต่างประเทศใช่ไหม? โอกาสมาถึงแล้ว ไปไกลถึง New York กับโครงการ 2020 Young Leaders Access Program สมัครรับทุนกันเลยจ้า หมดเขตรับสมัคร 5 มกราคม 2563 2020 Young Leaders Access Program, a fully funded summer program, open for application now until January 5, 2020.   Program fee: Fully funded Deadline: 5 มกราคม 2563 (January 5, …

Read More »

ข่าวประกาศ : ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>>>ดาวน์โหลดไฟล์<<< ที่มาข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ธวนนท์  เนียมโงน  เจ้าหน้าที่ธุรการ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 ธันวาคม 2562

Read More »

ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติสำหรับนิสิตและอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวเรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติสำหรับนิสิตและอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 >>>ประกาศทุนนำเสนอผลงาน-หลักสูตร-วท.ม.และ-ปร.ด.-การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน-งบ-63.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว :   ผศ.ดร.จิตติมา ประสาระเอ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 24 ตุลาคม 2562

Read More »

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท

73458798_680920315734816_741300570626719744_n

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปนัดดา ฤทธิ์สำแดง นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท จากมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา และได้รับตำแหน่ง “นักวิจัยสิ่งแวดล้อม” สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ข้อมูลภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา/อ.กรรณิกา  สุขงาม เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 ตุลาคม 2562      

Read More »

ประกาศทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

>>>เอกสารดาวน์โหลด.pdf<<< ข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 ตุลาคม 2562

Read More »

ประกาศทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

>>>เอกสารดาวน์โหลด.pdf<<< ข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 ตุลาคม 2562

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ “ทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน Exchange scholarship to Taiwanese Universities”

รับสมัครผู้สนใจรับทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน โดยจะได้รับทุนจำนวน 60,000 บาท หากได้รับเลือกให้รับการแลกเปลี่ยนร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน อย่างน้อย 3 เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน 2563 รายละเอียดการสมัครและแบบฟอร์มการสมัครดังเอกสารแนบ Exchange scholarship to Taiwanese Universities for an exchange program.  Application form and detail as attached documents Scholarship:   60,000 THB Eligibility:       University students Enrolling in 3 months or longer exchange program in Taiwanese Universities …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา “ชาลี-ปิติยา นาวานุเคราะห์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่มาข้อมูล : สรวงสุดา สิงขรอาสน์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 6 สิงหาคม 2562

Read More »

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา-ทุนรายได้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มาข้อมูล : ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 6 สิงหาคม 2562

Read More »