Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวสมัครเรียน

ข่าวสมัครเรียน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียนประจำปีการศึกษา 2564

IMG_0446

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียนประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ ENV 210, 208, 207, 206  อาคารคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับโครงการเด็กดีมีที่เรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่ทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ โดยมีความสามารถที่เรียนได้จนจบระดับปริญญาตรี ในระบบโควตาพิเศษ ไม่มีการสอบแข่งขัน และสนับสนุน ส่งเสริมการนำความดีเป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://admission.msu.ac.th ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  รายละเอียดโครงการ click …

Read More »

กิจกรรม ประชาสัมพันธหลักสูตร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะสิ่งแวดล้อม201063 +logoสาขา

 ภาพบรรยากาศ : กิจกรรม ประชาสัมพันธหลักสูตร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563                เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 ตุลาคม 2563

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS 5 (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TCAS5 300663

>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS 5 ปีการศึกษา 2563 คณะสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม.pdf<<< ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30  มิถุนายน 2563

Read More »

ประกาศ : “รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS 2563 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563”

ประกาศผล TCAS5เพิ่มเติม

>>>คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-เพิ่มเติม2-1.pdf<<< ข้อมูลภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / สุมิตรา  ราชเมืองศรี เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 24  มิถุนายน 2563    

Read More »

ประกาศ”รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563″

Untitled

>>>คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-เพิ่มเติม.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / สุมิตรา  ราชเมืองศรี เผยแพร่ โดย: ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 มิถุนายน 2563

Read More »

ประกาศ:”รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS 5 (การรับตรงอิสระ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

ประกาศผล TCAS5

สมัครออนไลน์ได้ที่ >>>> URL: https://forms.gle/eKf5z8Rserqq44pr6 >>>ประกาศ-TCAS5.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / สุมิตรา  ราชเมืองศรี เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 มิถุนายน 2563  

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศ”ขยายวันรายงานตัวเข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1″

88151347_634219337336995_3601113529739902976_n

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขยายวันรายงานตัวเข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 รายละเอียดตามเอการแนบด้านล่าง : ข้อมูลและที่มาข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2563 

Read More »

ยินดีต้อนรับ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่1)

IMG_3097

ภาพบรรยากาศ : การพิจารณาสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบทืี่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีสอบข้อเขียน) ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563   ข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 10 มกราคม 2563  

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563″สมัครรอบที่ 1 Portfolio (โครงการต่างๆ)”/”สมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน”

แบรนเนอร์สมัครเรียนCopy

  โครงการเด็กดีมีที่เรียน “Good students with Learning Project” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้แก่หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>กองบริการการศึกษา click<< ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน “Good students with Learning Project”)  >>>ดาวน์โหลด.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว :กองบริการการศึกษา /ข่าวสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 10 ธันวาคม 2562  

Read More »

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto Institute of Technology Exchange program at Kyoto Institute of Technology

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto Institute of Technology Exchange program at Kyoto Institute of Technology สำหรับทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นิสิตคนใดสนใจเข้าร่วมติดต่อ อาจารย์จุฑามาส แก้วสุข (ห้อง 203) ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 Exchange program at Kyoto Institute of Technology. For those who are interested, please contact Ajan Jutamas Kaewsuk (Room 203) by November 25, 2019 Application period …

Read More »