Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวสมัครเรียน

ข่าวสมัครเรียน

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับนิสิตชาวต่างชาติ ตลอดจนเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 (โครงการรับนิสิตชาวต่างชาติ) ให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับนิสิตชาวต่างชาติ ตลอดจนเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 (โครงการรับนิสิตชาวต่างชาติ) ให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมกับกองบริการการศึกษา และคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับนิสิตชาวต่างชาติ ตลอดจนเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 (โครงการรับนิสิตชาวต่างชาติ) ให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย นายธวนนท์ เนียมโงน เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ร่วมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับนิสิตชาวต่างชาติ ตลอดจนเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 (โครงการรับนิสิตชาวต่างชาติ) ให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิค BIS และโรงเรียนแสงดารา (Sengdara International School) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  …

Read More »

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับนิสิตชาวต่างชาติ ตลอดจนเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับนิสิตชาวต่างชาติ ตลอดจนเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567

          คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมกับกองบริการการศึกษา และคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับนิสิตชาวต่างชาติ ตลอดจนเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 (โครงการรับนิสิตชาวต่างชาติ) ให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย นายธวนนท์ เนียมโงน เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ร่วมโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่เปิดรับนิสิตชาวต่างชาติ ตลอดจนเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 (โครงการรับนิสิตชาวต่างชาติ) ให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนเลียวโตว์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในงานได้รับความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหารโรงเรียนเลียวโตว์ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและอบอุ่นเป็นกันเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการนี้มีนักเรียน …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 โครงการที่คณะดำเนินการเอง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / สุมิตรา  ราชเมืองศรี เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 มิถุนายน 2566

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 โครงการที่คณะดำเนินการเอง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / สุมิตรา  ราชเมืองศรี เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 มิถุนายน 2566

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส / สุมิตรา  ราชเมืองศรี เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 มิถุนายน 2566

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota ระหว่างวันที่ 10 มี.ค. – 10 เม.ย. 66

ENVI-TCAS 66 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รอบที่ 2 รอบที่ 2 Quota รับสมัคร Online ระหว่างวันที่ 10 มี.ค. – 10 เม.ย. 66 ที่เว็บไซต์ https://admission.msu.ac.th สอบถามการเข้าศึกษา ป.ตรี ม.มหาสารคาม ติดต่อ กองบริการการศึกษา 043-754377 สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ งานวิชาการ คุณสุมิตรา ราชเมืองศรี หมายเลขโทรศัพท์ : 08-4402-7910 โปสเตอร์ :: นายชลทิตย์ สีเทา ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2566

\ >>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / พนิดา  พันธ์สมบัติ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 มกราคม 2566

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 10 มกราคม 2566

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1) โดยใช้ คะแนน TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2566 สมัครได้สูงสุด ไม่เกิน 4 อันดับ รอบที่ 2 Quota 5 ม.ค. – 15 ก.พ. 66 สมัครทาง https://admission.msu.ac.th ——————————— ดูเกณฑ์ รอบที่ 2 Quota แต่ละคณะ คลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/down…/66/20221215132123906.pdf ระเบียบการตลอดปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/?page=7 ข้อมูลทุกคณะ คลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/?page=6 ค่าเทอม คลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/?page=8 หอพัก …

Read More »