Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวสมัครเรียน

ข่าวสมัครเรียน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัคร ป ตรี รอบที่ 3Admission

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบ 3 Admission สมัครวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 ทาง เว็บไซต์ mytcas.com ปฎิทินการดำเนินการ 7-15 พฤษภาคม 2564 ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 64 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ mytcas.com (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) 7-15 พฤษภาคม 2564 ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครแบบเรียงลำดับไม่เกิน 10 อันดับ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ mytcas.com พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 26 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ mytcas.com 26-27 พฤษภาคม 2564 ผู้สมัครทุกคนเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์หรือแสดงความจำนงในการประมวลผล ครั้งที่ 2 1 …

Read More »

ประกาศ : “เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)”

รับสมัคร  โท เอก 3052564png

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีความสำคัญอย่างไร เค้าเรียนอะไรกัน แล้วจบไปแล้วจะทำงานอะไร ไปดูกันเลย

สื่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครวันที่ 5 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 2564 ทาง https://admission.msu.ac.th รับ ม.6/เทียบเท่า หรือผู้จบการศึกษาแล้ว จากสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ปี 2563 หรือ 2564 และคะแนนมาตรฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ปี 2564 ตามที่สาขาวิชากำหนด คณะ/จำนวน และเกณฑ์ การรับสมัคร คลิกลิงค์ https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=2 ปฏิทินการรับสมัคร วันไหนทำอะไรบ้าง คลิกลิงค์ https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=4 ต้องการสมัคร คลิกลิงค์นี้ https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=7 พิมพ์ใบสมัครเพื่อไปชำระเงิน คลิกลิงค์ https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=8 ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิกลิงค์ https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=9 แบบฟอร์มการขอแก้ไขข้อมูล/การยกเลิกใบสมัคร คลิกลิงค์ https://admission.msu.ac.th/msu64_level2/?page=6 สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ “คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม”

ระดับบัณฑิตศึกษา วท ม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ที่ ที่มาข้อมูล : ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564  

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียนประจำปีการศึกษา 2564

IMG_0446

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียนประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ ENV 210, 208, 207, 206  อาคารคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับโครงการเด็กดีมีที่เรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่ทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ โดยมีความสามารถที่เรียนได้จนจบระดับปริญญาตรี ในระบบโควตาพิเศษ ไม่มีการสอบแข่งขัน และสนับสนุน ส่งเสริมการนำความดีเป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://admission.msu.ac.th ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  รายละเอียดโครงการ click …

Read More »

กิจกรรม ประชาสัมพันธหลักสูตร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะสิ่งแวดล้อม201063 +logoสาขา

 ภาพบรรยากาศ : กิจกรรม ประชาสัมพันธหลักสูตร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563                เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 ตุลาคม 2563

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS 5 (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TCAS5 300663

>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS 5 ปีการศึกษา 2563 คณะสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม.pdf<<< ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30  มิถุนายน 2563

Read More »

ประกาศ : “รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS 2563 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563”

ประกาศผล TCAS5เพิ่มเติม

>>>คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-เพิ่มเติม2-1.pdf<<< ข้อมูลภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / สุมิตรา  ราชเมืองศรี เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 24  มิถุนายน 2563    

Read More »

ประกาศ”รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563″

Untitled

>>>คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์-เพิ่มเติม.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / สุมิตรา  ราชเมืองศรี เผยแพร่ โดย: ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 มิถุนายน 2563

Read More »

ประกาศ:”รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS 5 (การรับตรงอิสระ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

ประกาศผล TCAS5

สมัครออนไลน์ได้ที่ >>>> URL: https://forms.gle/eKf5z8Rserqq44pr6 >>>ประกาศ-TCAS5.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / สุมิตรา  ราชเมืองศรี เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 มิถุนายน 2563  

Read More »