Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 31)

env@msu.ac.th

เชือกในป่าดูนลำพัน: สัญลักษณ์ของพื้นที่นาเชือก

103332256_296360588173216_4275351494082617653_n

จากการดำเนินการโครงการบูรณาการหลักสูตร เรื่อง “การจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีของตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม” โดยความร่วมมือของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ทราเวลเทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (Travel Technology Services Co., Ltd.) และได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นต้นทุนด้านทรัพยากร ได้แก่ เชือกหรือรกฟ้า (Pentaptera tomentosa Roxb. ex DC.) ซึ่งเป็นพรรณไม้ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่อำเภอนาเชือก โดยคุณสมพร  พงษ์ธนาคม หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตฯ ได้สำรวจจำนวนเชือกหรือรกฟ้า ในบริเวณพื้นที่เขตห้ามสัตว์ป่าดูนลำพัน ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2563  รวมถึงได้จดบันทึกความสูงและเส้นรอบวงของเชือก พบว่า ปัจจุบัน มีจำนวนเชือก มากถึง 492 ต้น …

Read More »

Big Cleaning Day “วันสิ่งแวดล้อมโลก”

วันสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อป้องกัน COVID-19 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2563  โดยร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติงาน และบริเวณรอบๆ เพื่อให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะกับการจัดการเรียน การสอน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี แสดงถึงความสามัคคี มีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรม :   ข้อมูลภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9  มิถุนายน …

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชา การจัดการฯ คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สามารถสมัครได้ที่คณะสิ่งแวดล้อมฯ หรืองานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กทม.

12032563 ข่าวทัุน

>>>รับสมัครงาน-080663.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / จิตตรานนท์  จันทะเสน เผยแพร่ โดย: ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 มิถุนายน 2563

Read More »

ประกาศ:”รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS 5 (การรับตรงอิสระ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

ประกาศผล TCAS5

สมัครออนไลน์ได้ที่ >>>> URL: https://forms.gle/eKf5z8Rserqq44pr6 >>>ประกาศ-TCAS5.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / สุมิตรา  ราชเมืองศรี เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 มิถุนายน 2563  

Read More »

IMG_6106

ภาพถ่าย : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการสร้างสื่อการสอนแบบออนไลน์ โดยวิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  เวลา 09:00 – 12:00 น.  ณ ห้องประชุมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และออนไลน์ Zoom Meeting     ข้อมูลและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 มิถุนายน 2563  

Read More »

ประกาศ-มมส.-เรื่องให้คณาจารย์และบุคลาการทุกท่านมาปฏิบัติงานในคณะ-หน่วยงาน-ฉบับที่-9

Untitled

>>>ประกาศ-มมส.-เรื่อง-ให้คณาจารย์และบุคลาการทุกท่านมาปฏิบัติงานในคณะ-หน่วยงาน-ฉบับที่-9 .pdf<<< ข้อมูลและข่าว :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30 พฤษภาคม 2563

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์กลาง จำนวน 1 หลัง (เงินรายได้ปี 2563) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Untitled

>>>ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา.pdf<<< ข้อมูลและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  /นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563

Read More »

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประหยัดไฟ มีQRcode

    >>> แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำแผนการดำเนินงานการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >>> แผนพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>> นโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติในการประหยัดน้ำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ >>> นโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ >>> นโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการขยะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มาข้อมูล/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา    

Read More »

ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (IRCEM-GMS) ได้รับทุนวิจัยจากรัฐบาลสวีเดน

98551342_824110878110318_8117750306999107584_n

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง หรือ IRCEM-GMS (ผู้อำนวยการ:ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “Participatory Flood Risk Management: A Case for Policy Implication from Ban Phai Municipality Thailand”  ซึ่งเป็นทุนวิจัยประเภท Joint Action Project ตามการประกาศของ Stockholm Environment Institute (SEI) ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยและสถาบันในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงจำนวนมาก โดยโครงการที่ได้รับอนุมัติทุนนี้ จะเป็นโครงการต้นแบบระดับชาติในการจัดการภัยพิบัติ โดยใช้เหตุการณ์ภัยพิบัติจากน้ำท่วมอำเภอบ้านไผ่ เป็นกรณีศึกษาที่รัฐบาลสวีเดน ถือเป็นกรณีศึกษาระดับภูมิภาคในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยจะดำเนินการร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยกับผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างปี พ.ศ. 2563-2565 ข้อมูล: …

Read More »

ASEAN-INDIA Research Training Fellowship (AI-RTF) for 2-6 months. Deadline 31st August 2020.

1

ASEAN-INDIA Research Training Fellowship (AI-RTF) for 2-6 months. Deadline 31st August 2020. >> website click: ASEAN-India Science,Technology & Innovation Cooperation   ที่มาและข้อมูลข่าว:   Government of India Ministry of External Affairs Department of Science & Technology / อ.ดร.จุฑามาส แก้วสุข เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563

Read More »