Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวสมัครงาน

ข่าวสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

>>>ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน.pdf<<< ข่าว/ภาพ: โรงเรียนสาคริชวิทยา  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27  มิถุนายน 2563

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี TCAS 5 ประจำปีการศึกษา 2563

12062020

>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี TCAS 5 ประจำปีการศึกษา 2563<<< ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / สุมิตรา  ราชเมืองศรี เผยแพร่ โดย: ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 มิถุนายน 2563

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชา การจัดการฯ คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สามารถสมัครได้ที่คณะสิ่งแวดล้อมฯ หรืองานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กทม.

12032563 ข่าวทัุน

>>>รับสมัครงาน-080663.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / จิตตรานนท์  จันทะเสน เผยแพร่ โดย: ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 มิถุนายน 2563

Read More »

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก UMAP Student Connection Online Project (USCO) Exchange program between universities in Asia-Pacific

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก UMAP Student Connection Online Project (USCO) Exchange program between universities in Asia-Pacific สำหรับทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นิสิตคนใดสนใจเข้าร่วมโครงการ ให้กรอกเอกสารดังนี้ This program is available for those who is enrolling bachelor and master degree. To apply, please submit these following document at Ajan Jutamas Kaewsuk (Room 203) ใบสมัครพร้อม (Application form) ใบแสดงผลการศึกษาภาคเรียนล่าสุด ฉบับภาษาอังกฤษจำนวน 1 …

Read More »

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT-CASS) ประจำปี๒๕๖๓

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT-CASS) ประจำปี๒๕๖๓ เอกสารดาวน์โหลด : >>>click<<< ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ใบนำส่งเอกสารในการขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย แบบหนังสือขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา แบบฟอร์มเอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดำเนินในสาธารณรัฐประชาชนจีน แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ ข้อมูลข่าวโดย : อาจารย์ ดร.จุฑามาส แก้วสุข เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 ตุลาคม 2562

Read More »

ประชาสัมพันธ์>> ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองอาคารสถานที่ จำนวน 3 อัตรา

>>หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองอาคารสถานที่ จำนวน 3 อัตรา<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 มีนาคม 2562

Read More »

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2562

>>ดาวน์โหลดไฟล์<< ข้อมูล : ศรัญญา มูลจันทร์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30 มกราคม 2562

Read More »

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2562

>>ดาวน์โหลดไฟล์<< ข้อมูล : ศรัญญา มูลจันทร์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30 มกราคม 2562

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 22/2561

>>ดาวน์โหลดไฟล์<< ข้อมูล : ศรัญญา มูลจันทร์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30 มกราคม 2562

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 27/2561

>>ดาวน์โหลดไฟล์<< ข้อมูล : ศรัญญา มูลจันทร์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 30 มกราคม 2562

Read More »