Breaking News
Home / env@msu.ac.th

env@msu.ac.th

ภาพและข่าว : พิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 -2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30พ.ย.62

IMG_1056

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 -2562 ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 การรายงานตัวบัณฑิต เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า รายงานตัวบริเวณหน้าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบบ่าย รายงานตัวเวลา 08.30 น. หลังจากรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจเครื่องแต่งกาย และตรวจไข้หวัด ทำการเช็คแถวโดยกรรมการควบคุมแถว และเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)จากนั้น ประธานสภานิสิต นายกองค์การนิสิต กล่าวแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต ชมรมรุ่นสัมพันธ์มอบช่อดอกไม้แก่ผู้แทนบัณฑิต และรับฟังการชี้แจง ทำความเข้าใจขั้นตอนพิธีการต่างๆ ภาพถ่าย:พิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 -2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30พ.ย.62 ภาพถ่ายเพิ่มเติิม>>>click<<< ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ …

Read More »

ภาพและข่าว “โครงการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2561 – 2562”

IMG_0637

เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2561 – 2562 ซึ่งมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อย 2 วัน คือวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ -ในช่วงเช้า ประธานฝ่ายฝึกซ้อมฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะฯ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ต่อจากนั้นเป็นการชมวิดีทัศน์“การฝึกซ้อมเพื่อเข้าพิธีพระราชปริญญาบัตร ฯ  แนะนำข้อปฏิบัติด้านการแต่งกายและเครื่องแต่งกาย ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆในการฝึกซ้อมเพื่อเข้าพิธีพระราชปริญญาฯ และสาธิตการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม ประธานคณะกรรมการฝ่าย ฝึกซ้อมฯ -ช่วงบ่าย บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต …

Read More »

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562

4

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>>ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ปวริศา ปัดเสน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562

Read More »

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ คำแร่ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น มมส. ปี พ.ศ.2562

อ2

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ คำแร่ ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ.2562 ข้อมูข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562

Read More »

ขอแสดงความยินดี กับมหาบัณฑิตและบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561-2562 และ ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการต่างๆ

แสดงความยินดี - Copy

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการต่างๆ : https://activity.msu.ac.th/congratulations/

Read More »

วิจารณ์ขอบเขตงาน ปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 1 งาน ขอให้วิจารณ์ภายในวันที่ 22-27 พ.ย.2562

>>>ไฟล์เอกสาร.pdf<<< >>>TOR.pdf<<< >>>ราคากลาง.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562

Read More »

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>เอกสาร.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562

Read More »

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto Institute of Technology Exchange program at Kyoto Institute of Technology

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto Institute of Technology Exchange program at Kyoto Institute of Technology สำหรับทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นิสิตคนใดสนใจเข้าร่วมติดต่อ อาจารย์จุฑามาส แก้วสุข (ห้อง 203) ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 Exchange program at Kyoto Institute of Technology. For those who are interested, please contact Ajan Jutamas Kaewsuk (Room 203) by November 25, 2019 Application period …

Read More »

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก UMAP Student Connection Online Project (USCO) Exchange program between universities in Asia-Pacific

รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก UMAP Student Connection Online Project (USCO) Exchange program between universities in Asia-Pacific สำหรับทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นิสิตคนใดสนใจเข้าร่วมโครงการ ให้กรอกเอกสารดังนี้ This program is available for those who is enrolling bachelor and master degree. To apply, please submit these following document at Ajan Jutamas Kaewsuk (Room 203) ใบสมัครพร้อม (Application form) ใบแสดงผลการศึกษาภาคเรียนล่าสุด ฉบับภาษาอังกฤษจำนวน 1 …

Read More »

ภาพและข่าว การตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

IMG_0404

การตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ประชุม ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ: ภาพข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา ข้อมูลข่าว/เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562

Read More »