Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 20)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / สุมิตรา  ราชเมืองศรี เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  27 พฤษภาคม 2565

Read More »

ขอเชิญชม ไลฟสดผ่านแฟนเพจ เรียนต่อ มมส Mahasarakham University เเละ Youtube กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ มมส เวลา 11.07 – 11.15 น วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

25 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญชม ไลฟสดผ่านแฟนเพจ เรียนต่อ มมส Mahasarakham University เเละ Youtube กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ มมส เวลา 11.07 – 11.15 น ติดตาม #Live #TCAS65 #MSU รับสมัคร #รอบสุดท้าย ของปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ม.มหาสารคาม วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. Liveสด พร้อมกันทั่วโลก ทาง Fan pace เรียนต่อ มมส Mahasarakham …

Read More »

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission

>>>สนใจสมัครเข้าศึกษาClick <<< ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ : 08-4402-7910 งานวิชาการ คุณสุมิตรา ราชเมืองศรี ติดต่อได้ที่ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 ภาพและข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  23 พฤษภาคม 2565

Read More »

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ นางสาวเกศริน ซ้ายหนองขาม และนางสาวอารียา วังราช นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง “การผันแปรเชิงพื้นที่และเวลาของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในจังหวัดมหาสารคาม” (เนื้อหาส่วนหนึ่งในปัญหาพิเศษ เรื่อง การผันแปรเชิงพื้นที่และเวลาของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สัมพันธ์กับกิจกรรมการลดการเผาในจังหวัดมหาสารคาม) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิ่นในเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 และ PM10) ซึ่งเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่จัดเป็นวาระแห่งชาติในปัจจุบัน ในการประชุมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565  ผ่าน Zoom Meeting  จัดโดยศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.) ร่วมกับศูนย์เครือข่ายการจัดการคุณภาพอากาศประเทศไทย (TAQM) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมประเทศไทย  จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทั้งนี้ ข้อมูลการศึกษา …

Read More »

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณะสิ่งแวดล้อมสีเขียว รณรงค์ประหยัดพลังงาน การจัดการขยะและการพัฒนาสุนทรียภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณะสิ่งแวดล้อมสีเขียว รณรงค์ประหยัดพลังงาน การจัดการขยะและการพัฒนาสุนทรียภาพสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>>รูปภาพเพิ่มเติมคลิก<<< ภาพข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย ์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 13 พฤษภาคม 2565

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota (สำหรับสาขาวิชาที่มีการสอบสัมภาษณ์) วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง https://student.mytcas.com วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota (สำหรับสาขาวิชาที่มีการสอบสัมภาษณ์) คลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/msu65_quota รายละเอียดทั้งหมด คลิกลิงค์ https://admission.msu.ac.th/ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 พฤษภาคม 2565

Read More »

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมรณรงค์สวมใส่ชุดไทย เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทย และสืบสานวัฒนธรรมไทย ทุก “อังคาร-ศุกร์”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมรณรงค์สวมใส่ “ชุดผ้าไทย” ทุก “อังคาร-ศุกร์” วันนีื้ 6 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้เชิญชวนร่วมรณรงค์ แต่งกายสวมใส่ผ้าไทย ทุกวันอังคารและวันศุกร์  เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไหมหรือผ้าไทยในชีวิตประจำวัน เป็นแบบอย่างที่แสดงถึงการรักษามรดกและภูมิปัญญาของไทย ตลอดจนเพื่อให้เป็นการสนองต่อนโยบายของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ภาพข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ธวนนท์  เนียมโงน/ชลทิตย ์ สีเทา ภาพข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ธวนนท์  เนียมโงน/ชลทิตย ์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565

Read More »

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “วันนัดพบแรงงาน MSU VIRTUAL CAREER FAIRS”

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “วันนัดพบแรงงาน MSU VIRTUAL CAREER FAIRS” วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม *ในรูปแบบออนไลน์* ภายในงานจัดให้มีการลงทะเบียนสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับบริษัทชั้นนำกว่า 1,000 อัตรา และรับฟังการบรรยาย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. “เขียนเรซูเม่ (Resume) อย่างไรให้โดนใจ HR” 2. “การเตรียมสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน” 3. “จบใหม่ เริ่มต้นชีวิตการทำงานอย่างไรให้สำเร็จ” ..สนใจสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://shorturl.asia/9x3cs และเข้าชมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco webex ได้ที่ https://shorturl.asia/M7XDW #MSU#Mahasarakhamuniversity#ข่าวมมส#มมส#มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ …

Read More »

ทูลเกล้าถวาย “ผ้าทอมือสีย้อมจากเมล็ดมะขาม ลายดอกผักติ้ว นวัตกรรมผ้าทออัตลักษณ์บ้านขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม”

ทูลเกล้าถวาย “ผ้าทอมือสีย้อมจากเมล็ดมะขาม ลายดอกผักติ้ว นวัตกรรมผ้าทออัตลักษณ์บ้านขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ทูลเกล้าถวาย “ผ้าทอมือสีย้อมจากเมล็ดมะขาม ลายดอกผักติ้ว นวัตกรรมผ้าทออัตลักษณ์บ้านขามเรียง  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม”  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนชุมชน  พร้อมด้วยนางสุชญา โคตรวงษ์    ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติขามเรียง  ได้ทูลเกล้าถวายผ้าทอสีย้อมจากเมล็ดมะขาม ลายดอกผักติ้ว (ลายประจำอำเภอกันทรวิชัย) ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในกลุ่ม ในการย้อมและทอผ้าผืนนี้ ในโอกาสงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งนวัตกรรมผ้าทอสีย้อมธรรมชาตินี้ เกิดจากภูมิปัญญาและประสบการณ์ด้านการย้อมสีและทอของกลุ่มฯ ที่สั่งสมมากว่า 30 ปี ที่ได้เชื่อมกับรากฐานความเป็นมาและทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นเป็นครั้งแรก  เพื่อสะท้อนและฟื้นฟูอัตลักษณ์บ้านขามเรียง (ขาม คือ มะขาม และเรียง คือ การเรียงกัน) ให้เกิดการรับรู้สาธารณะ   และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและประสงค์จะอนุรักษ์รากฐานความเป็นมาของ ต.ขามเรียง  ศิลปหัตถกรรม และภูมิปัญญาด้านการย้อมและทอผ้า เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า …

Read More »

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ้อมใหญ่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (ภาคบ่าย)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ้อมใหญ่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (ภาคบ่าย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 การรายงานตัวบัณฑิต เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า รายงานตัว ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจเครื่องแต่งกาย บริเวณหน้าอาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการเช็คแถวโดยกรรมการควบคุมแถว และเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในหอประชุม ประธานสภานิสิต นายกองค์การนิสิต กล่าวแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต ชมรมรุ่นสัมพันธ์มอบช่อดอกไม้แก่ผู้แทนบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต  และรับฟังการชี้แจง ทำความเข้าใจขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก …

Read More »