Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 28)

env@msu.ac.th

การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร

หลักสูตรระยะสั้น ชื่อหลักสูตร:  การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร ผู้รับผิดชอบ: ดร.จตุพร เทียรมา ศูนย์วิจัย/หน่วยปฎิบัติการวิจัย/บริการวิชาการ:    – กลุ่มเป้าหมาย: เกษตรกร    

Read More »

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “สั่งสมหล่อหลอม สร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อลูกหลาน”

117771028_932611733887795_5120157805361829931_n

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “สั่งสมหล่อหลอม สร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อลูกหลาน” ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส ภาพบรรยากาศในงาน : ข้อมูลข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  16 สิงหาคม 2563

Read More »

พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

IMG_9062

วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) เวลา 13.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 หน้าห้องประชุม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรในครั้งนี้ ภาพถ่ายในพิธี : ข้อมูลข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  11 สิงหาคม 2563  

Read More »

ขอเชิญร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

117340472_4259708047404042_8627328883281285547_n

ข้อมูลข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  10 สิงหาคม 2563

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “ชาลี-ปิติยา นาวานุเคราะห์” จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

Untitled

>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ได้รับทุนการศึกษา.pdf<<< ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  7 สิงหาคม 2563

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส พัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยี

101705751_3769601403054403_18585135238610944_o

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส พัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยี  วันนี้ (5 มิถุนายน 2563) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย จ่าเอกบัวทอง หารสุโพธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง นางสาวกัญญาภัทร ขันอาษา ที่ปรึกษาโครงการฯ นำผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ ร่วมในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ/นาแปลงใหญ่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนการผลิตเสื่อกกด้วยนาโนเทคโนโลยีในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลขามเรียง และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา “ชาลี-ปิติยา นาวานุเคราะห์” ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

ทุน อาจารย์ชาลี

>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ คัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา.pdf<<< ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  4 สิงหาคม 2563

Read More »

“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

116435365_286344559296975_5280420464548775705_n

วันนี้ 31 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์และนิสิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าขอนยาง จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชม ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ในโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่สาธารณประโยชน์ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อันถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งในการร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียว และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นจริงแก่พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /ผศ.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  3 สิงหาคม 2563

Read More »

ดูนลำพันโมเดล: แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมสมัยของจังหวัดมหาสารคาม

116629830_214860779881981_1561963834592994753_n

โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพันเป็นศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบองค์รวม  หรือ ”ดูนลำพันโมเดล” เป็นหนึ่งใน 9 โครงการ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น จากคณะอนุกรรมการการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 2/2563  ซึ่งโครงการนี้ มีรูปแบบการดำเนินการในลักษณะของแผนบูรณาการระหว่างศาสตร์ ประกอบด้วย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หัวหน้าแผนงาน) สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ หมู่บ้านนานาชาติ เปรมปรีดี จ.กาฬสินธุ์  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก และโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ และหน่วยงานราชการ ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม โดยได้ของบสนับสนุน จำนวน 5,000,000 บาท จากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับพื้นที่แห่งนี้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ครบวงจร ซึ่งผนวกกับการพัฒนาและการใช้ข้อมูล Bigdata และโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) ติดตามข้อมูลของโครงการได้ที่เพจ “ปูแป้งแบ่งปัน” …

Read More »