Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวเด่น (page 4)

ข่าวเด่น

ภาพและข่าวกิจกรรมโครงการ “การทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ( MSU No Plastic ) รณรงค์บุคลากร นิสิต พกถุงผ้า ซื้อสินค้า”

1

ม.มหาสารคาม ผุดแคมเปญ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ( MSU No Plastic ) รณรงค์บุคลากร นิสิต พกถุงผ้า ซื้อสินค้า เป็นที่ทราบกันดีว่า การใช้ถุงพลาสติกเพียง 1 ใบ ต้องใช้เวลาการย่อยสลายทั้งหมด 450 ปี ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเริ่มรณรงค์และลงมือปฏิบัติจริง ให้ทุกคนตระหนักความสำคัญเรื่องภาวะโลกร้อนมากขึ้น ในวันนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ผุดแคมเปญ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ( MSU No Plastic ) รณรงค์ในการลดจำนวนถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมกับเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ นิสิต บุคลากร คณาจารย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญในการหันมาใช้วัสดุทดแทนถุงพลาสติก วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2562) ที่บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร. …

Read More »

ภาพและข่าว:ลอยกระทง มมส 2562 “มอน้ำชีตุ้มอีสานชาติพันธุ์ โฮมกันสมมาน้ำ”

1

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “มอน้ำชีตุ้มอีสานชาติพันธุ์ โฮมกันสมมาน้ำ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลการประดิษฐ์ประกวดกระทงเล็ก มอบของที่ระลึกแก่สโมสรนิสิตทุกคณะ/วิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯก่อนที่จะนำนิสิต บุคลากร ผู้ร่วมงานประกอบพิธีสมมาบูชาพระแม่คงคา และลอยกระทง บริเวณสระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การลอยกระทง เป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับชุมชน องค์การนิสิต ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักต่อการจัดงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 ได้รังสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญประกอบด้วย การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็กอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ริ้วขบวนแห่ชาติพันธุ์อีสาน จำนวน 10 ชาติพันธุ์ การออกร้านแสดงสินค้าจำหน่ายกระทง การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน การประกวดธิดามอน้ำชี …

Read More »

ซ้อมนิสิตต้นแบบ นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 30 คน อาจารย์บุคลากร 20 คน ในระหว่างวันที่ 6-7 พ.ย. 62 ณ อาคารพลศึกษา มมส. เวลา 16.30-20.00 น.

IMG_0119

ภาพบรรยากาศ : ซ้อมนิสิตต้นแบบ. นิสิตคณะ. 30. คน อาจารย์บุคลากร. 20. คน. ระหว่างวันที่ 6-7 พ. ย. 62 ณ อาคารพลศึกษา มมส. เวลา. 16.30-20.00 น. ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 8 พฤษจิกายน 2562  

Read More »

ภาพและข่าว กิจกรรมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี

20191101_145131

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะฯ ได้นำบุคลากรภายในหน่วยงานข้าร่วม กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพกิจกรรม : ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 พฤษจิกายน 2562

Read More »

ภาพและข่าว นิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ไปนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th International Conference on Material Science and Engineering Technology ที่ Nanyang technological university สาธารณรัฐสิงคโปร์

73458779_2616522295066370_398195033716555776_n

เมื่อวันที่ 18-22 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ พร้อมด้วยนายสมชาย ลาดหาร นิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ไปนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th International Conference on Material Science and Engineering Technology ที่ Nanyang technological university สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งนายสมชาย ลาดหาร(ปัจจุบันอยุ่ระหว่างรออนุมัติจบการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย) ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม (สกสว.) ร่วมกับบริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทยจำกัด กว่า 400,000 บาท ได้ตีพิมพ์ TCI1 จำนวนสองเรื่อง ตีพิมพ์ ISI จำนวนหนึ่งเรื่อง และ รอตีพิมพ์ SCOPUS อีกหนึ่งเรื่องอยู่ระหว่างขออนุสิทธิบัติ หนี่งเรือง จึงนับเป็นนิสิตที่มีศักยภาพสูงคนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโทเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม …

Read More »

กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้เบื้องต้นและฝึกปฎิบัติการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ที่สำคัญต่อการปฎิบัติงาน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

73198775_648963972297903_4711677396858699776_n

กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้เบื้องต้นและฝึกปฎิบัติการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ที่สำคัญต่อการปฎิบัติงาน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าว/ภาพ :  ศรัญญา  มูลจันทร์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 ตุลาคม 2562

Read More »

บูรณาการความร่วมมือระหว่าง มมส. และ อบก. เพื่อรับมือ Climate Change

73058858_453887815222882_2260017636605689856_n

บูรณาการความร่วมมือระหว่าง มมส. และ อบก. เพื่อรับมือ Climate Change หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE) สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นความร่วมมือของหลากหลายศาสตร์ เพื่อผลิตงานวิจัย ทั้งองค์ความรู้ท้องถิ่นและการเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ  ซึ่งผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งจากรากหญ้า ในฐานะผู้รับผลกระทบโดยตรง  โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ให้มีความสามารถในการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม และสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  สำหรับประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 9 ของประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสุดในโลก ทำให้ต้องต้องตื่นตัวในการที่จะพัฒนาแนวทางในการสร้างความยืดหยุ่น (Climate Resilience) ต่อผลกระทบจาก Climate Change จากหลากหลายมาตรการในการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว การส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำ และการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ปัจจุบัน หน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE มีนักวิจัยในเครือข่ายรวมทั้งหมด 46 ท่าน โดยเป็นนักวิจัยในประเทศ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22 ท่าน  ต่างสถาบัน/หน่วยงาน 21 ท่าน และนักวิจัยชาวต่างประเทศ  …

Read More »

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

73140600_3061415690598833_7053298767843295232_n

  วันที่ 11 ตุลาคม 2562 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม (สกสว.) ได้มาสัมภาษณ์และถ่ายทำวีดีทัศน์ข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการ วิจัยในการแปรรูปเปลือกไข่เหลือทิ้งอุตสาหกรรม เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุด ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลักเศรษฐ์ศาสตร์หมุนเวียน(Circular Economy) โดยมีนางสาวสุวนันท์ เจือคำนิสิตระดับปริญาโท หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ เป็นผู้รับทุนภายใต้การดำเนินการของ สกว. และบริษัท ซีพีเอฟ ร่วมสมทบทุนวิจัย ข่าว/ภาพ:  ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 18 ตุลาคม 2562

Read More »

ตุ้มโฮมแก้วิกฤติน้ำ “พ่อคือน้ำบำบัดน้ำใสถวายพ่อ”

72484587_494181174758045_2858876213861023744_n

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสมาคมหน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองด้านเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาคุณภาพน้ำของสระน้ำข้างอาคารราชนครินทร์ ซึ่งจากผลการศึกษา ระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2561 พบว่า คุณภาพน้ำมมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 จึงเป็นโจทย์ของการฟื้นฟูคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาความสกปรกและกลิ่น ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน  จึงได้จัดโครงการ “พ่อคือน้ำบำบัดน้ำใสถวายพ่อ (กลุ่มตุ้มโฮมแก้วิกฤต)” ภายใต้การขับเคลื่อนหลัก โดยสมาคมหน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองด้านเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดยอาศัย KM Ball และน้ำสมุนไพร ซึ่งเป็นชุดความรู้ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาเป็นเวลานานและถูกนำไปใช้แก้วิกฤตในหลายพื้นที่ และได้จัดโครงการขึ้น ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีพันเอกกิตติศักดิ์ ดวงกลาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  และมีคณาจารย์ …

Read More »

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท

73458798_680920315734816_741300570626719744_n

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปนัดดา ฤทธิ์สำแดง นิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท จากมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา และได้รับตำแหน่ง “นักวิจัยสิ่งแวดล้อม” สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ข้อมูลภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา/อ.กรรณิกา  สุขงาม เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 ตุลาคม 2562      

Read More »