Breaking News
Home / Uncategorized / ถวายผ้าห่มพระธาตุนาดูน 7 กุมภาพันธ์ 2563

ถวายผ้าห่มพระธาตุนาดูน 7 กุมภาพันธ์ 2563

20200207_204929

วันวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำพาคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนิสิตเก่า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปนมัสการพระธาตุนาดูน นครจำปาศรี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พร้อมกับได้ร่วมกันถวายผ้าห่มพระธาตุ และทำการเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลมาฆะบูชา เพื่อเป็นพลวปัจจัยให้เกิดผลกรรมดี เกิดความสงบ ความสุข ความดีงามแด่ คณะ คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรทุกส่วนตลอดกาลนานเทอญ สาธุ

(ตั้ง นะโม 3 จบ )
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต อิมัง วัตถัง สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง อิมินา วัตเถนะ พุทธัสสะ ปูชา อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายผ้าผืนนี้ พร้อมกับของบริวาร แก่สงฆ์ เพื่อเป็นพุทธบูชา ขอการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยผ้าผืนนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ.

ภาพบรรยากาศร่วมพิธี :

20200207_204929 20200207_204653 20200207_142111 20200207_140618 20200207_115919 20200207_115854 20200207_115542 20200207_115531 20200207_115524 20200207_115522 20200207_114943 20200207_114941 20200207_114936 20200207_114924 20200207_114914 20200207_114749 20200207_114729 20200207_114659 20200207_114409 20200207_113057 20200207_111050 20200207_110841 20200207_110527 20200207_110522 20200207_110437 20200207_110432 20200207_105235 20200207_104127 20200207_104043

>>>ภาพถ่ายเพิ่มเติม<<<

ข้อมูลและภาพ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เรียบเรียงและเผยแพร่ข่าวโดย   : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าวกิจกรรม”ดนตรี-สุนทรียศาสตร์กับการเป็นวิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา” ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

วันนี้ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ENV1 10 ชั้น 1 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *