Breaking News
Home / ข่าว (page 16)

ข่าว

บ้านไหมขามเรียง: วิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นองค์กรธุรกิจตามแนวทางการใช้เศรษฐกิจโมเดลใหม่

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้บูรณาการความร่วมมือสหวิทยาการทั้งภายในและต่างคณะ และหน่วยงานเครือข่ายภายนอก เพื่อร่วมยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติขามเรียง ภายใต้โครงการบริการวิชาการ “การใช้เศรษฐกิจโมเดลใหม่ (BCG Economy Model) เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนจากอัตลักษณ์ท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม” ซึ่งมุ่งเน้นให้วิสาหกิจชุมชนฯ สามารถบริหารจัดการองค์กรของตนเองได้อย่างเป็นระบบ ตามแนวทางเศรษฐกิจโมเดลใหม่ (BCG Economy Model) โดยสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เป็นวัตถุดิบสำหรับการย้อมสีธรรมชาติอย่างยั่งยืน การสร้างอัตลักษณ์และสะท้อนผ่านตราผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่แทรกแนวคิดการออกแบบด้านสิ่งแวดล้อม (Ecodesign) ซึ่งเน้นการลดการใช้พลาสติก และการจัดการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันด้านการตลาด โดยได้จัดสื่อประชาสัมพันธ์ ที่ผู้สนใจ สามารถทำความรู้จักองค์กรธุรกิจแห่งนี้ ตามลิงก์นี้ https://www.facebook.com/watch/?v=621046442765838 ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ดร.ธายุกร พระบำรุง เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 ตุลาคม 2565

Read More »

ภาพและข่าว : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ 10-11 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง ENV1 10 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้มีการจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีวิทยากร คือ คุณปัณณธร พรมลี จากบริษัทไอเอสไอ เวิลด์ สไมล์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมโดยรวม : ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ผศ.ดร. ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 2 ตุลาคม 2565

Read More »

ภาพและข่าวกิจกรรม”ดนตรี-สุนทรียศาสตร์กับการเป็นวิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา” ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

วันนี้ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ENV1 10 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมฯ ได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ของการเรียนการสอนรายวิชา 1707 430 วิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.ลิขิต จันทร์แก้ว เป็นอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และมีความประสงค์ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ดนตรี-สุนทรียศาสตร์กับการเป็นวิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา” ขึ้น โดยมีวิทยากร Dr.Liu Wenzhe ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ ดนตรี-สุนทรียศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สนับสนุนกิจกรรม Green Youth

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.ธายุกร พระบำรุง อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ปรึกษาของชมรมสานฝันคนสร้างป่า พร้อมด้วย นายสุนทร สุขกำปัง และ นายอภิสิทธิ์ ปัดลา นิสิตผู้แทนชมรมฯ โดยมีอาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่รางวัลการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ในระดับมาตรฐานเหรียญทองแดง จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ข่าว: หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 28 กันยายน 2565

Read More »

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กันยายน 2565

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2566

📣คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2566📌 20-26 ก.ย.65 นี้ มมส เปิดรับสมัคร #TCAS66 รอบ 1 #Portfolio #โครงการเด็กดีมีที่เรียน 💥#คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์💥 #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 📌สมัครทาง https://admission.msu.ac.th/#🔸️ สอบถามการเข้าศึกษา ป.ตรี ม.มหาสารคาม ติดต่อ กองบริการการศึกษา 043-754377 🔸️ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ งานวิชาการ คุณสุมิตรา ราชเมืองศรี หมายเลขโทรศัพท์ : 08-4402-7910 โปสเตอร์ :: นายชลทิตย์ สีเทา ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กันยายน …

Read More »

ภาพบรรยากาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับการจัดกิจกรรม “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 16” เมื่อในวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(สนามฟ้า)

ภาพบรรยากาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับการจัดกิจกรรม “กีฬาตองอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 16” เมื่อในวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(สนามฟ้า) ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นิสิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อให้นิสิตได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาและได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กันของนิสิตในคณะสิ่งแวดล้อมฯ                              ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 กันยายน 2565

Read More »

ภาพและข่าว : “วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 18 ปี”

  วันนี้ 16 กันยายน 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 18 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้จัดงานทำบุญตักบาตร และจุดธูปไหว้สักการะศาลพระภูมิและพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณใกล้ลานจอดยานพาหนะบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และในครั้งนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทางคณะสิ่งแวดล้อมฯ จึงได้จัดทำ Google Forms เพื่อเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมกิจกรรมลงนามแสดงความยินดี และอวยพรออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 ตามคำสั่งและประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdZZrLW-k-4wjEdi_MqA5kZ-qHToZtata4ZVE_pz14t0Zntw/viewform ในนาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมอวยพร ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 16 กันยายน 2565

Read More »

กิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 9 และ 11 กันยายน 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 โดยมีคณบดี ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดังนี้ 1. รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ประธาน 2. ผศ.ดร.ทพญ.รัชฏา ฉายจิต (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) กรรมการ 3. ผศ.ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) กรรมการ 4. ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) กรรมการ การตรวจประเมินครั้งนี้ ทางคณะฯ ได้รับคำแนะนำ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและดำเนินงาน ตามพันธกิจของคณะต่อไป …

Read More »