Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 30)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รับตรงอิสระ โครงการคณะดำเนินการเอง” เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564

คัทเอาท์TCAS4 2564 ปตรี คณะดำเนินการเอง

ข่าวประกาศ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รับตรงอิสระ โครงการคณะดำเนินการเอง” เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่  14 มิถุนายน 2564 สมัครออนไลน์ได้ที่ >>> https://qrgo.page.link/iNjeB เว็ปไซต์   : www.env.msu.ac.th / เพจ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ MSU หมายเลขโทรศัพท์  : 08-4402-7910  งานวิชาการ  สุมิตรา ราชเมืองศร ติดต่อได้ที่ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 “คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีความสำคัญอย่างไร เค้าเรียนอะไรกัน แล้วจบไปแล้วจะทำงานอะไร ไปดูกันเลยในวีดีโอแนะนำคณะค่ะ”                     ข่าวและที่มา : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 10 มิถุนายน 2564

Read More »

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการที่คณะดำเนินการเอง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9 มิถุนายน 2564

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3(รอบสุดท้าย)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 —– รอบที่ 3——(รอบสุดท้าย) เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: งานคัดเลือก บัณฑิตวิทยาลัย 043 754 412 ต่อ 1638  ติดต่อเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์  :  (6643) 754435 ภายใน 2727  คุณวรัสชญาน์  ปุราถานัง   ฝ่ายวิจัย / ฝ่ายวิชาการ (บัณฑิตศึกษา) ติดต่อเพิ่มเติม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 มิถุนายน 2564

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3(รอบสุดท้าย) เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 —– รอบที่ 3——(รอบสุดท้าย) เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 สมัครผ่านระบบรับสมัคร online : https://grad.msu.ac.th/admission/reg/index.html หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร : https://grad.msu.ac.th/…/fileupload/1599142085.9558.pdf ค่าธรรมเนียมหน่วยกิต : https://grad.msu.ac.th/…/th/myfile/Mastet-PHD-MSU2563.pdf รายละเอียดหลักสูตร : https://grad.msu.ac.th/th/master-phd-2564.php สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: งานคัดเลือก บัณฑิตวิทยาลัย 043 754 412 ต่อ 1638 หมายเลขโทรศัพท์  :  (6643) 754435 ภายใน 2727  คุณวรัสชญาน์  ปุราถานัง   ฝ่ายวิจัย / ฝ่ายวิชาการ (บัณฑิตศึกษา) ติดต่อได้ที่ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์(ฉบับที่ 27)

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< เผยแพร่ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 มิถุนายน 2564

Read More »

ภาพและข่าว: คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Live แนะนำการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์.ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมกิจกรรม Live แนะนำการรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Direct Admission การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 Direct Admission ข่าวประกาศรับสมัครเรียน : New Update ประกาศโค้งสุดท้าย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-9 มิถุนายน 2564 สมัครออนไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สมัครออนไลน์ได้ที่ >>> https://qrgo.page.link/iNjeB เว็ปไซต์ : …

Read More »

ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม” เปิดรับสมัคร 2-9 มิถุนายน 2564

ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม" เปิดรับสมัคร 2-9 มิถุนายน 2564

ข่าวประกาศ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม” เปิดรับสมัคร 2-9 มิถุนายน 2564 สมัครออนไลน์ได้ที่ >>> https://qrgo.page.link/iNjeB เว็ปไซต์   : www.env.msu.ac.th / เพจ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ MSU หมายเลขโทรศัพท์  : 08-4402-7910  งานวิชาการ  สุมิตรา ราชเมืองศร ติดต่อได้ที่ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150  >>>pdf ดาวน์โหลด รายละเอียดการรับสมัคร<<<  >>>pdf ดาวน์โหลด รายละเอียดการรับสมัคร<<< “คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีความสำคัญอย่างไร เค้าเรียนอะไรกัน แล้วจบไปแล้วจะทำงานอะไร ไปดูกันเลยในวีดีโอแนะนำคณะค่ะ” ข่าวและที่มา …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ฉีดพ้นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส)  เข้าดำเนินการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ตามคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาาสารคาม “เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 25)

>>pdf ดาวน์โหลด<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนจาก สป.อว.

    ขอแสดงความยินดีนักวิจัยในศูนย์วิจัย/หน่วยวิจัย สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2564 ปีที่ 2 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)  ซึ่งมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ประกอบด้วย 1. โครงการห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น: การสอนโดยอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการเรียนรู้ ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ผู้อำนวยการศูนย์สหวิทยาการวิจัยเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (MRCES)งบประมาณ 306,000 บาท 2. โครงการการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลดิจิทัล  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ สู่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดร.ธายุกร พระบำรุงผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และ การปรับตัว (CMARE)งบประมาณ 68,000 บาท >>>pdf ดาวน์โหลด<<<  ข่าวและภาพ: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564   …

Read More »