Breaking News
Home / ข่าว / ข่าว-พัฒนานิสิต (page 2)

ข่าว-พัฒนานิสิต

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

P_20160519_090840

ในระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2559 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการสมัครงานและทักษะด้านอื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน อ.ดร.พลกฤษณ์ จิตร์โต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายภานุ แก้วม่วง นิสิตชั่นปีที่ 4 หลักสูตร วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา

12341326_10153646293425485_1213344350901214401_n

ขอแสดงความยินดีกับ นายภานุ แก้วม่วง นิสิตชั่นปีที่ 4 หลักสูตร วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา ได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรี มมส. ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้ขึ้นรับรางวัล โล่ห์เกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จาก ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 48 ปี ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153646293460485&set=pcb.1076398145718282&type=3&relevant_count=2

Read More »