Breaking News
Home / Uncategorized / ภาพและข่าว : “กิจกรรมงานอบรมพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ” ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564

ภาพและข่าว : “กิจกรรมงานอบรมพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ” ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ-ล่าสุด-1-1050x525

232890913_5034816389878700_2967075432795958145_n

เอกสารประกอบการบรรยาย : เอกสารดาวน์โหลด >>http://env.msu.ac.th/th/wp-content/uploads/2021/08/EntpreneurialMindset-1.pdf

 

>>>เกียรติบัตร ผู้ที่เข้าร่วมอบรมการพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ pdf ดาวน์โหลด<<< 

 ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา
เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 5 สิงหาคม 2564

 

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Special Seminar Celebrating the 10th Anniversary Field Course in Conservation Biology & Global Health”

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Special Seminar Celebrating the 10th Anniversary Field Course in Conservation Biology …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *