Breaking News
Home / ข่าว (page 18)

ข่าว

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมรณรงค์สวมใส่ชุดไทย เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทย และสืบสานวัฒนธรรมไทย ทุก “อังคาร-ศุกร์”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมรณรงค์สวมใส่ “ชุดผ้าไทย” ทุก “อังคาร-ศุกร์” วันนีื้ 6 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้เชิญชวนร่วมรณรงค์ แต่งกายสวมใส่ผ้าไทย ทุกวันอังคารและวันศุกร์  เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไหมหรือผ้าไทยในชีวิตประจำวัน เป็นแบบอย่างที่แสดงถึงการรักษามรดกและภูมิปัญญาของไทย ตลอดจนเพื่อให้เป็นการสนองต่อนโยบายของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ภาพข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ธวนนท์  เนียมโงน/ชลทิตย ์ สีเทา ภาพข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ธวนนท์  เนียมโงน/ชลทิตย ์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565

Read More »

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “วันนัดพบแรงงาน MSU VIRTUAL CAREER FAIRS”

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “วันนัดพบแรงงาน MSU VIRTUAL CAREER FAIRS” วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม *ในรูปแบบออนไลน์* ภายในงานจัดให้มีการลงทะเบียนสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับบริษัทชั้นนำกว่า 1,000 อัตรา และรับฟังการบรรยาย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. “เขียนเรซูเม่ (Resume) อย่างไรให้โดนใจ HR” 2. “การเตรียมสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน” 3. “จบใหม่ เริ่มต้นชีวิตการทำงานอย่างไรให้สำเร็จ” ..สนใจสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://shorturl.asia/9x3cs และเข้าชมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco webex ได้ที่ https://shorturl.asia/M7XDW #MSU#Mahasarakhamuniversity#ข่าวมมส#มมส#มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ …

Read More »

ทูลเกล้าถวาย “ผ้าทอมือสีย้อมจากเมล็ดมะขาม ลายดอกผักติ้ว นวัตกรรมผ้าทออัตลักษณ์บ้านขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม”

ทูลเกล้าถวาย “ผ้าทอมือสีย้อมจากเมล็ดมะขาม ลายดอกผักติ้ว นวัตกรรมผ้าทออัตลักษณ์บ้านขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ทูลเกล้าถวาย “ผ้าทอมือสีย้อมจากเมล็ดมะขาม ลายดอกผักติ้ว นวัตกรรมผ้าทออัตลักษณ์บ้านขามเรียง  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม”  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนชุมชน  พร้อมด้วยนางสุชญา โคตรวงษ์    ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติขามเรียง  ได้ทูลเกล้าถวายผ้าทอสีย้อมจากเมล็ดมะขาม ลายดอกผักติ้ว (ลายประจำอำเภอกันทรวิชัย) ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในกลุ่ม ในการย้อมและทอผ้าผืนนี้ ในโอกาสงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งนวัตกรรมผ้าทอสีย้อมธรรมชาตินี้ เกิดจากภูมิปัญญาและประสบการณ์ด้านการย้อมสีและทอของกลุ่มฯ ที่สั่งสมมากว่า 30 ปี ที่ได้เชื่อมกับรากฐานความเป็นมาและทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นเป็นครั้งแรก  เพื่อสะท้อนและฟื้นฟูอัตลักษณ์บ้านขามเรียง (ขาม คือ มะขาม และเรียง คือ การเรียงกัน) ให้เกิดการรับรู้สาธารณะ   และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและประสงค์จะอนุรักษ์รากฐานความเป็นมาของ ต.ขามเรียง  ศิลปหัตถกรรม และภูมิปัญญาด้านการย้อมและทอผ้า เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า …

Read More »

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ้อมใหญ่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (ภาคบ่าย)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ้อมใหญ่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (ภาคบ่าย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 การรายงานตัวบัณฑิต เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า รายงานตัว ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจเครื่องแต่งกาย บริเวณหน้าอาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการเช็คแถวโดยกรรมการควบคุมแถว และเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในหอประชุม ประธานสภานิสิต นายกองค์การนิสิต กล่าวแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต ชมรมรุ่นสัมพันธ์มอบช่อดอกไม้แก่ผู้แทนบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต  และรับฟังการชี้แจง ทำความเข้าใจขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก …

Read More »

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  บัณฑิต ม.มหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝึกซ้อมย่อย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วันนี้ (17 เมษายน 2565) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการฝึกซ้อมย่อยสถานที่รับจริง แก่ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 -2564 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกำกับดูแลและทำการฝึกซ้อมบัณฑิต  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นระเบียบ รวดเร็ว พร้อมเพรียงและสวยงาม  ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /  ธวนนท์  เนียมโงน /ชลทิตย์ สีเทา       เผยแพร่ข่าวโดย …

Read More »

ภาพและข่าว : “การฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต เพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ณ วันที่ 16 เมษายน 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้ 16 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต เพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ตามหมายกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 วันที่ 20 – 21 เมษายน 2565 -ในช่วงเช้า ประธานฝ่ายฝึกซ้อมฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน คุณภาพการศึกษา ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและทำพิธีมอบเหรียญทอง แก่ผู้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทองนางสาวแพรวพรรณ วงษ์ภมร ต่อจากนั้นเป็นการชมวิดีทัศน์“การฝึกซ้อมเพื่อเข้าพิธีพระราชปริญญาบัตร ฯ  แนะนำข้อปฏิบัติด้านการแต่งกายและเครื่องแต่งกาย ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆในการฝึกซ้อมเพื่อเข้าพิธีพระราชปริญญาฯ และสาธิตการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ประธานคณะกรรมการฝ่าย ฝึกซ้อมฯ -ช่วงบ่าย บัณฑิต …

Read More »

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต เพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2565 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

>>>เอกสารดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ปวริศา ปัดเสน เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 เมษายน 2565

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ เวลา 08.45 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้ 12 เมษายน 2565  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล เวลา 08.45 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 12 เมษายน 2565  

Read More »

ภาพและข่าว “ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม ฝึกช้อมนิสิตต้นเเบบพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564”

วันนี้  7 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบริเวณชั้น 1 ห้องเรียนใหม่  ENV 110 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม ฝึกช้อมนิสิตต้นเเบบพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ภาพบรรยากาศในการฝึกซ้อม: ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเท ณ วันที่ : 7 เมษายน 2565

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส. ฉีดพ่นแลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 4

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส. ฉีดพ่นแลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 4 วันนี้ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ คณะสิ่งแวดล้อมแทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานกองอาคารสถานที่ มมส. ในการส่งทีมงานเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายในตัวอาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ ครั้งที่ 4 โดยเริ่มฉีดพ่นชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 3  มีการฉีดพ่นในส่วนของห้องสำนักงานคณะ ห้องคณบดี ห้องประชุม ห้องพักอาจารย์ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ห้องเรียน ห้องพักแม่บ้าน ห้องน้ำ เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการเข้าปฏิบัติงานของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ และเตรียมความพร้อมในการจัดงานซักซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ …

Read More »