Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายการศึกษาและเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายการศึกษาและเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

96665488_2692174987692603_7993688441487360000_n

ขอแสดงความชื่นชมกับนายพาทิศ สิทธิโชติ นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในคณะดำเนินการ เพื่อผลักดันการสร้างเครือข่ายการศึกษาและเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่การขับเคลื่อน Climate Action ที่เป็นรูปธรรม ตามกรอบ UNFCCC ซึ่งเป็นหน่วย Action for Climate Empowerment, Thailand National Focal Point ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขยายผลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการวิจัย CMARE ทั้งนี้จะมีการ JOIN US + ACT NOW ผ่าน Zoom Meeting วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:00 -17:00 น. โดยผู้สนใจ ได้แก่ ภาคการศึกษา: ครู อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องในภาคการศึกษา เยาวชนที่สนใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่มีโครงการและกิจกรรมเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม และผู้ที่มีความสนใจร่วมแชร์ประสบการณ์และความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/YpD5rndEUHPjYb6X9
ภาพ/ข่าว: ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

96428487_635023500382525_6560052693367259136_n

ข้อมูลและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ดร.ธายุกร พระบำรุง

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 11 พฤษภาคม 2563 

About env@msu.ac.th

Check Also

Untitled

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์กลาง จำนวน 1 หลัง (เงินรายได้ปี 2563) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา.pdf<<< ข้อมูลและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  /นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *