Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / กิจกรรม-ปริญญาตรี (page 2)

กิจกรรม-ปริญญาตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและยืนยันข้อมูลการรับวัคซีน สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

274127768_495326642052426_2767046836400644774_n

เรียน บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ทุกท่าน ตามที่ กองทะเบียนและประมวลผลได้กำหนดให้บัณฑิต จำนวน 10,532 คน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ในระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2565 ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ผ่านระบบบริการการศึกษา (http://reg.msu.ac.th) นั้น ผลการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่พบว่า มีบัณฑิตบางส่วนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลผ่านระบบ และยังไม่ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนยังไม่ครบ 2 เข็ม ในการนี้ กองทะเบียนและประมวลผล จึงขอความอนุเคราะห์ให้บัณฑิต ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ฉีดวัคซีน และยืนยันข้อมูลการรับวัคซีนให้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินการ 3 รายการ ดังนี้ 1. ให้บัณฑิตขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ผ่านระบบบริการการศึกษา (http://reg.msu.ac.th) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 2. แนบหลักฐานการรับวัคซีนผ่านระบบบริการการศึกษา (http://reg.msu.ac.th) ระหว่างวันที่ …

Read More »

คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับนิสิตของแต่ละสาขาวิชา ที่จะสำเร็จการศึกษา

IMG_3800 (Copy)

ในระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2559 คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับนิสิตของแต่ละสาขาวิชา ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559

Read More »

กิจกรรมซ้อมย่อมที่คณะฯ เตรียมความพร้อมก่อนงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558

IMG_3459 (Copy) (Copy)

ในวันที่ 18 – 19 มีนาคม บุคลากร และ สโมสรนิสิต คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดงานกิจกรรม การซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ คณะสิ่งแวอล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน อ.ดร.พลกฤษณ์ จิตร์โต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

Read More »