Breaking News
Home / กิจกรรม : นิสิต / ภาพและข่าว : “การฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต เพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ณ วันที่ 16 เมษายน 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพและข่าว : “การฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต เพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ณ วันที่ 16 เมษายน 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รปญ2565

วันนี้ 16 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต เพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ตามหมายกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 วันที่ 20 – 21 เมษายน 2565

-ในช่วงเช้า ประธานฝ่ายฝึกซ้อมฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน คุณภาพการศึกษา

ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและทำพิธีมอบเหรียญทอง แก่ผู้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทองนางสาวแพรวพรรณ วงษ์ภมร

ต่อจากนั้นเป็นการชมวิดีทัศน์“การฝึกซ้อมเพื่อเข้าพิธีพระราชปริญญาบัตร ฯ  แนะนำข้อปฏิบัติด้านการแต่งกายและเครื่องแต่งกาย ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆในการฝึกซ้อมเพื่อเข้าพิธีพระราชปริญญาฯ และสาธิตการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ประธานคณะกรรมการฝ่าย ฝึกซ้อมฯ

-ช่วงบ่าย บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต แยกซ้อมย่อยตามสาขา ณ ห้อง ENV 110 สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา, ห้อง ENV 208  สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ, ห้อง ENV 210 สาขาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมีการจับเวลา แนะนำ ติชม การซ้อม

ภาพบรรยากาศในพิธี:

IMG_9201 IMG_9342 IMG_9341 IMG_9339 IMG_9338 IMG_9336 IMG_9334 IMG_9333 IMG_9332 IMG_9331 IMG_9330 IMG_9329 IMG_9328 IMG_9327 IMG_9326 IMG_9325 IMG_9324 IMG_9323 IMG_9322 IMG_9321 IMG_9320 IMG_9319 IMG_9318 IMG_9317 IMG_9315 IMG_9314 IMG_9313 IMG_9312 IMG_9311 IMG_9310 IMG_9309 IMG_9308 IMG_9307 IMG_9306 IMG_9305 IMG_9304 IMG_9303 IMG_9302 IMG_9301 IMG_9300 IMG_9299 IMG_9298 IMG_9297 IMG_9296 IMG_9295 IMG_9294 IMG_9293 IMG_9292 IMG_9291 IMG_9290 IMG_9289 IMG_9288 IMG_9287 IMG_9286 IMG_9285 IMG_9284 IMG_9283 IMG_9282 IMG_9281 IMG_9280 IMG_9278 IMG_9277 IMG_9276 IMG_9274 IMG_9270 IMG_9269 IMG_9268 IMG_9266 IMG_9265 IMG_9263 IMG_9262 IMG_9261 IMG_9260 IMG_9259 IMG_9258 IMG_9257 IMG_9256 IMG_9255 IMG_9254 IMG_9253 IMG_9252 IMG_9251 IMG_9249 IMG_9247 IMG_9246 IMG_9244 IMG_9242 IMG_9241 IMG_9239 IMG_9237 IMG_9235 IMG_9233 IMG_9230 IMG_9229 IMG_9226 IMG_9224 IMG_9221 IMG_9219 IMG_9217 IMG_9214 IMG_9211 IMG_9208 IMG_9207 IMG_9204 IMG_9203 IMG_9202

IMG_9200 IMG_9198 IMG_9196 IMG_9195 IMG_9194 IMG_9193 IMG_9192 IMG_9191 IMG_9190 IMG_9189 IMG_9188 IMG_9187 IMG_9186 IMG_9184 IMG_9183 IMG_9181 IMG_9179 IMG_9178 IMG_9177 IMG_9176 IMG_9175 IMG_9166 รปญ2565

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 16 เมษายน 2565

About env@msu.ac.th

Check Also

4 ธันวาคม “วันสิ่งแวดล้อมไทย”

วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชดำรัสถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก เมื่อครั้งเสด็จออกให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา ดุสิดาลัย พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *