Breaking News
Home / กิจกรรม : บุคลากร / กิจกรรม-บุคคล (page 2)

กิจกรรม-บุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563

>>>ดาวน์โหลด pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 มกราคม 2564

Read More »

ภาพและข่าว “ประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564” / (ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุภารัตน์ อ่อนก้อน ได้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม ENV 106 และประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Google Meet เวลา 13.30 น  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะฯ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ประธานได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุภารัตน์  อ่อนก้อน ได้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพและข่าว : ธวนนท์  เนียมโงน/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ ณ วันที่ : 13 มกราคม 2564

Read More »

คณะผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ (6 มกราคม 2564)  เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ  นำคณะผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564  ณ สำนักงานอธิการบดี อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ : ชลทิตย์ สีเทา ข่าว : ชลทิตย์ สีเทา

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม-เรื่องการแต่งกายของบุคลากร

>>ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม-เรื่องการแต่งกายของบุคลากร.pdf<<< เผยแพร่ข่าวโดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 6 มกราคม 2563

Read More »

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ ยินดีต้อนรับ ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ 4 พ.ย.2563

การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ENV 106 เวลา 13.30 น  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะฯ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ประธานได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ดร.เสถียรพงษ์ ขาวหิต ได้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพบรรยากาศในการประชุม :   ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 4 พฤศจิกายน …

Read More »

พิธีลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี ภาพถ่ายในพิธี :    ข่าว/ภาพ: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29  กรกฏาคม 2563

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563  เมื่อวันนี้ (3 กรกฎาคม 2563) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดย พระเทพวัชราภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ประธานสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดประชาบำรุง (ธรรมยุต) จากนั้นอธิการบดีพร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ถวายแก่วัดมหาชัยพระอารามหลวง และวัดป่าวังเลิง …

Read More »

ภาพและข่าวกิจกรรม “Big Cleaning Day” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 29 มิถุนายน 2563

  วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารสำนักงาน และบริเวณรอบๆ เพื่อให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะกับการจัดการเรียน การสอน และตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี แสดงถึงความสามัคคี มีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรม : ข้อมูลภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 29  มิถุนายน 2563  

Read More »

Big Cleaning Day “วันสิ่งแวดล้อมโลก”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อป้องกัน COVID-19 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2563  โดยร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติงาน และบริเวณรอบๆ เพื่อให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะกับการจัดการเรียน การสอน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี แสดงถึงความสามัคคี มีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรม :   ข้อมูลภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 9  มิถุนายน …

Read More »

ภาพข่าว”การประชุมบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบออนไลน์ ″

วาระการประชุมบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น ผ่านระบบออนไลน์ ภาพบรรยากาศการประชุม : ภาพและข่าว:  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  /ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563

Read More »