Breaking News
Home / Uncategorized / ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วันที่ 29 กรกฏาคม 2564

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วันที่ 29 กรกฏาคม 2564

ถวายเทียน 2564

เมื่อวันนี้ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ประจำปี 2564 และมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือนิสิตในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยเขตพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ณ สำนักงานอธิการบดีชั่วคราว อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน นำผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (จำกัดจำนวนในพิธีไม่เกิน 10 คน) ร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถวายแก่วัดจำนวน 5 วัด ประกอบไปด้วย วัดมหาชัย พระอารามหลวง วัดป่าวังเลิง วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา วัดสว่างวารี และวัดพระธาตุนาดูน พร้อมทั้งได้ถวายผ้าป่าเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์พระประธานภายในอุโบสถวัดป่าวังเลิง และทำบุญจัดสร้างซุ้มประตูวัดสว่างวารี ส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแก่วัดต่างๆ และร่วมทำบุญสนับสนุนสบทบครัวสนามช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งได้รับจากจตุปัจจัยที่ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคณะ/หน่วยงาน ได้ร่วมกันบริจาคทำบุญในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 56,424 บาท (ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการบริจาคเงิน สิ่งของอุปโภค-บริโภค ร่วมถึงวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการประกอบอาหารครัวสนามในการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ประกอบอาหารนำส่งนิสิตที่ติดเชื้อและเฝ้าระวังกักตัวตามมาตรการฯ มอบข้าวกล่อง วันละ 2 มื้อ คือ มื้อกลางวัน และมื้อเย็น รวมวันละมากกว่า 200 กล่อง พร้อมทั้งนำสิ่งของอุปโภค-บริโภค เติมที่ตู้ปันสุข เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่บุคลากร นิสิต โดยรอบมหาวิทยาลัย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลายความทุกข์ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
และในช่วงบ่ายวันนี้ นางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมไปถวาย ณ มหาชัยพระอารามหลวง และกำหนดเดินทางไปน้อมถวายแก่วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา และวัดพระธาตุนาดูน เป็นการภายในต่อไป

ภาพกิจกรรม :

226252865_888643368526955_6323059421461174155_n 225430558_529118481690130_2621778509360482974_n 223088004_142488658024802_1021955410453514844_n 222838227_1188385655007794_1073562080287968108_n 222503891_5781350345268671_5144112547027566025_n 219886470_812917419420055_7915463982122883023_n  218366381_1044982516037995_4191207762121502947_n 217030241_927986904597531_7394851494612937271_n220576205_976649609801376_2881490564938588925_n 220587275_358232535684931_8150741207878808481_n 217712701_537749984092031_7584748215890677640_n 216748435_1011506332954615_7275436924873086855_n

 ภาพและข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่  FB MSU Mahasarakham University << Click
ที่มาภาพและข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ชลทิตย์ สีเทา

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 29  กรกฏาคม 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *