Breaking News
Home / ข่าว / ข่าว-ปริญญาตรี (page 2)

ข่าว-ปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / พนิดา  พันธ์สมบัติ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 17 มกราคม 2566

Read More »

โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศในงาน : เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพัฒนาศักยภาพนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นางสรวงสุดา  สิงขรอาสน์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเตรียม ความพร้อมให้กับนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา เป็นแนวทางให้นิสิตสามารถวางแผนเรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่จะนำไปใช้ ในการสมัครงาน และการประกอบอาชีพได้ตรงตามวิชาชีพ   กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย นิสิต ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา จำนวน 85 คน    ได้แก่  นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน  25  คน   นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำนวน 28 คน  และ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ซ้อมใหญ่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ซ้อมใหญ่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 การรายงานตัวบัณฑิต เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า รายงานตัว ตรวจ RFID ตรวจเครื่องแต่งกาย ตรวจวัดไข้ บริเวณหน้าอาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการเช็คแถวโดยกรรมการควบคุมแถว และเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/incread.php… ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /นาย ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 19 ธันวาคม …

Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องเรียนรวม ENV 110

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /นาย ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 13 ธันวาคม 2565

Read More »

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 ธันวาคม 2565

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม

>>pdf ดาวน์โหลด<<< คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่>>>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR1fad6SZ7P-bR9unrIm819rjw77RijlhAeGx0UKx3kaFgSg/viewform?fbclid=IwAR0rez4VlBngumceGN7NUzS4sQThvn6abl0uH3dApnOMO6UnyVw77ffPUyo ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ : 08-4402-7910 งานวิชาการ คุณสุมิตรา ราชเมืองศรี ติดต่อได้ที่ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565

Read More »

รายละเอียดในการเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาของหลักสูตร ทั้ง 3 สาขาวิชา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolioเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 30 พฤศจิกายน 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio >>>สนใจสมัครเข้าศึกษาClick <<< ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ : 08-4402-7910 งานวิชาการ คุณสุมิตรา ราชเมืองศรี ติดต่อได้ที่ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 ภาพและข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 30 พฤศจิกายน 2565

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolioเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 30 พฤศจิกายน 2565 >>>สนใจสมัครเข้าศึกษาClick <<< ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ : 08-4402-7910 งานวิชาการ คุณสุมิตรา ราชเมืองศรี ติดต่อได้ที่ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 ภาพและข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565

Read More »

ประกาศแก้ไขปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

>>pdf ดาวน์โหลด<<< >>pdf ดาวน์โหลด<<<   ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 ตุลาคม 2565

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2566

📣คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2566📌 20-26 ก.ย.65 นี้ มมส เปิดรับสมัคร #TCAS66 รอบ 1 #Portfolio #โครงการเด็กดีมีที่เรียน 💥#คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์💥 #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 📌สมัครทาง https://admission.msu.ac.th/#🔸️ สอบถามการเข้าศึกษา ป.ตรี ม.มหาสารคาม ติดต่อ กองบริการการศึกษา 043-754377 🔸️ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ งานวิชาการ คุณสุมิตรา ราชเมืองศรี หมายเลขโทรศัพท์ : 08-4402-7910 โปสเตอร์ :: นายชลทิตย์ สีเทา ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 20 กันยายน …

Read More »