Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

 

73140600_3061415690598833_7053298767843295232_n

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม (สกสว.) ได้มาสัมภาษณ์และถ่ายทำวีดีทัศน์ข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการ วิจัยในการแปรรูปเปลือกไข่เหลือทิ้งอุตสาหกรรม เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุด ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลักเศรษฐ์ศาสตร์หมุนเวียน(Circular Economy) โดยมีนางสาวสุวนันท์ เจือคำนิสิตระดับปริญาโท หลักสูตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิพงษ์ พุฒคำ เป็นผู้รับทุนภายใต้การดำเนินการของ สกว. และบริษัท ซีพีเอฟ ร่วมสมทบทุนวิจัย

73416003_379972056290527_4575981951000772608_n 72556190_1293825194119593_1843000252311797760_n 72482768_2375279932799945_3396574177648443392_n 72326113_434138660547029_1515592472976162816_n 72259959_741823106262989_1938826367164481536_n 72048984_2366900520194481_6674180840689238016_n 71899303_764742210616031_7377783658725244928_n 71827477_2346889868972969_7635929824782974976_n

ข่าว/ภาพ:  ผศ.ดร. อภิพงษ์ พุฒคำ

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 18 ตุลาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

3

ภาพและข่าว : การแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 “กันภัยเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

เมื่อระหว่างวันที่ 14 -15  กุมภาพันธ์ 2563   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 26  ณ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต ศาลายา    …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *