Breaking News
Home / ข่าว / ตุ้มโฮมแก้วิกฤติน้ำ “พ่อคือน้ำบำบัดน้ำใสถวายพ่อ”

ตุ้มโฮมแก้วิกฤติน้ำ “พ่อคือน้ำบำบัดน้ำใสถวายพ่อ”

72484587_494181174758045_2858876213861023744_n

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสมาคมหน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองด้านเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาคุณภาพน้ำของสระน้ำข้างอาคารราชนครินทร์ ซึ่งจากผลการศึกษา ระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2561 พบว่า คุณภาพน้ำมมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 จึงเป็นโจทย์ของการฟื้นฟูคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาความสกปรกและกลิ่น ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน  จึงได้จัดโครงการ “พ่อคือน้ำบำบัดน้ำใสถวายพ่อ (กลุ่มตุ้มโฮมแก้วิกฤต)” ภายใต้การขับเคลื่อนหลัก โดยสมาคมหน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองด้านเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดยอาศัย KM Ball และน้ำสมุนไพร ซึ่งเป็นชุดความรู้ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาเป็นเวลานานและถูกนำไปใช้แก้วิกฤตในหลายพื้นที่ และได้จัดโครงการขึ้น ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีพันเอกกิตติศักดิ์ ดวงกลาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  และมีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วม จำนวน 200 คน ภายในกิจกรรม มีการบรรยาย ในหัวข้อ “พ่อคือน้ำบําบัดน้ำใสถวายพ่อ” โดยพันเอกกิตติศักดิ์ ดวงกลาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม การแสดงธรรมเทศนา เรื่อง “การรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยธรรมชาติบำบัด” โดย พระสารคามมุนี (หลวงพ่อบุญเรือง ฐานทัตโต) รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม และการบรรยายขั้นตอนการทำกิจกรรม โดยนางอรพันธุ์ วงศ์กาไสย นายกสมาคมหน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองด้านเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และได้ร่วมร้องเพลงฟ้าร้องไห้ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9  ก่อนลงพื้นที่บริเวณสระน้ำข้างอาคารราชนครินทร์ เพื่อร่วมกันโยนลูก KM Ball ในพื้นที่นำร่อง ทั้งนี้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และสมาคมหน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองด้านเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะติดตามและประเมินประสิทธิภาพของ KM Ball  ต่อการฟื้นฟูคุณภาพน้ำ เพื่อรายงานและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

ข่าวและภาพ: ดร.ธายุกร พระบำรุง

71679030_2429468250673864_1936489406739251200_n 72844567_2449687178642192_7399574780891889664_n72969322_423087475065539_5128381686626648064_n72525927_684097605416196_5996682168158388224_n73255995_446651885956902_4903209848516116480_n 73242839_638600396546023_6877731864971313152_n 73063384_2440982095991583_3647715299291037696_n 72642989_2610220802597869_4609549203478151168_n 72571319_1113837372153723_6023394863284748288_n 72484587_494181174758045_2858876213861023744_n 72451148_544199309648205_8959327540669841408_n 72353757_2387397574909295_6226343595712970752_n 71943453_2407965172654249_3521349858134851584_n72425169_535913520533086_2146809342429495296_n

ข่าว/ภาพ:  ดร.ธายุกร พระบำรุง

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 18 ตุลาคม 2562

About env@msu.ac.th

Check Also

IMG_6388

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563  เมื่อวันนี้ (3 กรกฎาคม 2563) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *