Breaking News
Home / Uncategorized / ประชุม เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อม ป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย

ประชุม เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อม ป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย

 

ประชุม เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อม ป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย
ประชุม เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อม ป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย
วันนี้ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดงานประชุม เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อม ป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ ผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม โดยมี 1.ดร.ปิยวัฒน์ ขนิษฐบุตร ตำแหน่งกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย 2.นายรัฎชพงศ์ ไชยเดช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา

IMG_2230 IMG_2226 IMG_2225 IMG_2223 IMG_2222 IMG_2219 IMG_2215 IMG_2212 IMG_2211 IMG_2209 IMG_2206 IMG_2200 IMG_2198 IMG_2195 IMG_2190 IMG_2189 IMG_2188 IMG_2186 IMG_2182 IMG_2178 IMG_2173 IMG_2172 IMG_2171 IMG_2170 IMG_2169 IMG_2168 IMG_2166 IMG_2165 IMG_2164 IMG_2161 IMG_2160 IMG_2159 IMG_2158 IMG_2157 IMG_2154 IMG_2152 IMG_2151 IMG_2150 IMG_2148 IMG_2147 IMG_2146 IMG_2145 IMG_2144 IMG_2143

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 15 สิงหาคม 2565

About env@msu.ac.th

Check Also

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมฯ (ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมฯ (ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *