Breaking News
Home / Uncategorized / พิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

IMG_1976
ซ้อมใหญ่บัณฑิต มมส 9,875 คน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบบ่าย)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 การรายงานตัวบัณฑิต เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า รายงานตัวบริเวณหน้าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบบ่าย รายงานตัวเวลา 08.30 น. หลังจากรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจเครื่องแต่งกาย และตรวจไข้หวัด ทำการเช็คแถวโดยกรรมการควบคุมแถว และเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
จากนั้น ประธานสภานิสิต นายกองค์การนิสิต กล่าวแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต ชมรมรุ่นสัมพันธ์มอบช่อดอกไม้แก่ผู้แทนบัณฑิต และรับฟังการชี้แจง ทำความเข้าใจขั้นตอนพิธีการต่างๆ
เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 9,875 คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก 88 คน ปริญญาโท 294 คน และปริญญาตรี 9,493 คน และเริ่มการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมร่วมกันบันทึกภาพหมู่แยกเป็นคณะ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
บรรยากาศในวันซ้อมใหญ่เป็นไปด้วยความอบอุ่น คึกคัก มีบัณฑิตใหม่ และญาติบัณฑิตมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งประดับตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ประดับไว้อย่างสวยงาม และในวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ภาพ : ชลทิตย์ สีเทา
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 IMG_1984 IMG_1983 IMG_1981 IMG_1976 IMG_1975 IMG_1974 IMG_1973 IMG_1972 IMG_1971 IMG_1970 IMG_1969 IMG_1968 IMG_1967 IMG_1966 IMG_1965 IMG_1964 IMG_1963 IMG_1962 IMG_1961 IMG_1960 IMG_1959 IMG_1958 IMG_1957 IMG_1956 IMG_1955 IMG_1954 IMG_1952 IMG_1950 IMG_1949 IMG_1946 IMG_1945 IMG_1944 IMG_1942 IMG_1939 IMG_1937 IMG_1935 IMG_1934 IMG_1933 IMG_1931 IMG_1930 IMG_1929 IMG_1928 IMG_1925 IMG_1924 IMG_1923 IMG_1922 IMG_1920 IMG_1919 IMG_1917 IMG_1916 IMG_1913 IMG_1912 IMG_1911 IMG_1908 IMG_1906 IMG_1905 IMG_1904 IMG_1903 IMG_1902 IMG_1901 IMG_1898 IMG_1893 IMG_1891 IMG_1890 IMG_1888 IMG_1887 IMG_1886 IMG_1854 IMG_1846 IMG_1842 IMG_1841 IMG_1840 IMG_1838 IMG_1836 IMG_1833 IMG_1831 IMG_1830 IMG_1829 IMG_1828 IMG_1827 IMG_1825 IMG_1823 IMG_1822 IMG_1821 IMG_1820 IMG_1819
เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

About env@msu.ac.th

Check Also

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับองค์กรธุรกิจสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้่นที่ เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติขามเรียง หรือบ้านไหมขามเรียง ตั้งอยู่ที่ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดทำขั้นตอนการทำงาน (Work Instruction) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *