Breaking News
Home / Uncategorized / บรรยากาศการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563

บรรยากาศการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563

130085566_10218284945090843_8068071214289454617_o
ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563
ในระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้อง ENV 210 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ ฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563
2. เพื่อให้บัณฑิตเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับพิธีการและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
3. เพื่อให้บัณฑิตรับทราบข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 และปฏิบัติตามอย่าเคร่งรัด
4. เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน
ประมวลภาพกิจกรรม :
IMG_1327 IMG_1328 IMG_1329 IMG_1330 IMG_1331 IMG_1332 IMG_1334 IMG_1335 IMG_1337 IMG_1338 IMG_1339 IMG_1341 IMG_1342 IMG_1343 IMG_1344 IMG_1345 IMG_1346 IMG_1348 IMG_1349 IMG_1350 IMG_1352 IMG_1353 IMG_1354 IMG_1355 IMG_1356 IMG_1357 IMG_1358 IMG_1359 IMG_1361 IMG_1363 IMG_1364 IMG_1365 IMG_1367 IMG_1369 IMG_1370 IMG_1371 IMG_1373 IMG_1374 IMG_1375 IMG_1377 IMG_1380 IMG_1382 IMG_1383 IMG_1384 IMG_1387 IMG_1389 IMG_1390 IMG_1392 IMG_1394 IMG_1396 IMG_1397 IMG_1400 IMG_1402 IMG_1403 IMG_1407 IMG_1408 IMG_1409 IMG_1410 IMG_1411 IMG_1412 IMG_1413 IMG_1414 IMG_1417 IMG_1419 IMG_1420 IMG_1421 IMG_1422 IMG_1423 IMG_1424 IMG_1425 IMG_1427 IMG_1430 IMG_1431 IMG_1435 IMG_1436 IMG_1437 IMG_1438 IMG_1439 IMG_1440 IMG_1441 IMG_1442 IMG_1443 IMG_1444 IMG_1446 IMG_1448 IMG_1449 IMG_1450 IMG_1451 IMG_1452 IMG_1453 IMG_1454 IMG_1455 IMG_1456 IMG_1457 IMG_1458 IMG_1459 IMG_1460 IMG_1461 IMG_1462 IMG_1463 IMG_1465 IMG_1466 IMG_1467 IMG_1468 IMG_1469 IMG_1470 IMG_1471 IMG_1472 IMG_1473 IMG_1474 IMG_1475 IMG_1476 IMG_1477 IMG_1478 IMG_1479 IMG_1480 IMG_1481 IMG_1482 IMG_1483

ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ สีเทา

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 11 ธันวาคม 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 (ลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 21 กันยายน 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *