Breaking News
Home / Uncategorized / พัฒนาขีดความสามารถของท้องถิ่น โดยแอพพลิเคชั่นมือถือ เพื่อสนับสนุนการจัดการขยะหน้ากากอนามัยใช้แล้ว: ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด19

พัฒนาขีดความสามารถของท้องถิ่น โดยแอพพลิเคชั่นมือถือ เพื่อสนับสนุนการจัดการขยะหน้ากากอนามัยใช้แล้ว: ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด19

107460838_287489335693683_6826790022082217526_n

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา  คณะดำเนินการโครงการ “การพัฒนา Mobile Application การจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้ว (ขยะติดเชื้อ) สำหรับประชาชนและกลุ่มผู้จัดการขยะชุมชน: กรณีศึกษา จังหวัดมหาสารคาม” ซึ่งประกอบด้วย ดร.จุฑามาส แก้วสุข คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์  คณะวิทยาศาสตร์  ดร.ธายุกร          พระบำรุง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล คณะวิทยาการสารสนเทศ และอาจารย์เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น) ผู้ร่วมพัฒนาแอพพลิเคชั่น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ Mobile Application สำหรับการจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้ว (ขยะติดเชื้อ) ขึ้น ในเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 411 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ร่วมจากเทศบาลนำร่อง ได้แก่ เทศบาลตำบลแกดำ เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย เทศบาลตำบลขามเรียง เทศบาลตำบลโคกพระ เทศบาลตำบลเชียงยืน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง เทศบาลตำบลนาเชือก เทศบาลตำบลนาดูน เทศบาลตำบลบรบือ เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลตำบลวาปีปทุม เทศบาลตำบลแวงน่าง และเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทั้งนี้ รศ.ดร.อดิศักดิ์ สิงส์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เป็นประธานในเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ และการดำเนินการอบรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยจะได้ขยายผลสู่การจัดการขยะประเภทอื่น ๆ ให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดยผู้สนใจ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจ https://www.facebook.com/CovidTrash/

DSC_0216 DSC_0213 DSC_0212 DSC_0208 DSC_0207 DSC_0204 DSC_0199 DSC_0198 DSC_0197 DSC_0196 DSC_0195 DSC_0194 DSC_0193 DSC_0191 DSC_0189 DSC_0184 DSC_0182 DSC_0181 DSC_0173 DSC_0172 DSC_0171 DSC_0169 DSC_0167 DSC_0162 DSC_0158 DSC_0154 DSC_0147 DSC_0142 DSC_0120 DSC_0119 DSC_0114 DSC_0113 DSC_0111 DSC_0107 DSC_0105 DSC_0103 DSC_0099 DSC_0093 DSC_0088 DSC_0087 DSC_0076 DSC_0073 DSC_0072 DSC_0069 DSC_0065 DSC_0058 DSC_0056 DSC_0054 DSC_0049 DSC_0038 DSC_0037 DSC_0035 DSC_0025 DSC_0024

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 13  กรกฏาคม 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *