Breaking News
Home / Uncategorized / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

IMG_6388
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563
 เมื่อวันนี้ (3 กรกฎาคม 2563) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 นำโดย รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดย พระเทพวัชราภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ประธานสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดประชาบำรุง (ธรรมยุต)
IMG_6328
จากนั้นอธิการบดีพร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ถวายแก่วัดมหาชัยพระอารามหลวง และวัดป่าวังเลิง ในช่วงท้าย อธิการบดีมอบเทียนพรรษาให้แต่ละคณะ/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำไปถวายตามวัดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายรวม 24 วัด
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ในการนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รวบรวมจตุปัจจัย ยอดถวายรวมจำนวน 82,443 บาท
และในช่วงบ่ายวันนี้ ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมไปถวาย ณ วัดพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และวัดมหาชัยพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป
 ภาพกิจกรรม
 IMG_6325 IMG_6388 IMG_6386 IMG_6385 IMG_6383 IMG_6382 IMG_6381 IMG_6379 IMG_6378 IMG_6375 IMG_6373 IMG_6372 IMG_6371 IMG_6370 IMG_6369 IMG_6368 IMG_6365 IMG_6361 IMG_6360 IMG_6358 IMG_6356 IMG_6354 IMG_6353 IMG_6351 IMG_6350 IMG_6349 IMG_6347 IMG_6346 IMG_6344 IMG_6342 IMG_6341 IMG_6340 IMG_6338 IMG_6336 IMG_6334 IMG_6333 IMG_6331 IMG_6329 IMG_6328IMG_6406IMG_6405IMG_6403IMG_6402IMG_6401IMG_6399IMG_6396IMG_6395IMG_6394IMG_6392IMG_6390
 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click
ที่มาข้อมูลข่าว : http://www.web.msu.ac.th

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 11  กรกฏาคม 2563

About env@msu.ac.th

Check Also

IMG_9062

พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) เวลา 13.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 หน้าห้องประชุม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *