Breaking News
Home / ข่าว (page 50)

ข่าว

ภาพและข่าว : วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 51 ปี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

ภาพและข่าว : วันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี มมส เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ครบรอบ 51 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 52) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลประเภทต่างๆ ได้แก่ การมอบรางวัลนักเรียนดีเด่น รางวัลนิสิตจิตอาสาดีเด่น รางวัลบุคลากรดีเด่น รางวัลอาจารย์ดีเด่น รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัล ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สร้างสรรค์ผลงาน ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดี ข่าวและภาพ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ธวนนท์  เนียมโงน …

Read More »

นิสิตแลกเปลี่ยน “การบริหารจัดการน้ำ โดยใช้แบบจำลอง SWAT” ณ ประเทศจีน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภาภรณ์ พลทำ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนกลุ่มวิจัย  ในหัวข้อเรื่อง  “Application of SWAT Model to Investigate Runoff in Relation to Agricultural Land Changes: Case Study of Lam Takong River Basin”  ซึ่งได้ศึกษาร่วมกับ นายถิรวัฒน์   ตรีนัย ในหลักสูตรเดียวกัน ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทา และการปรับตัว (CMARE)  เพื่อไปพัฒนาศักยภาพด้านการทำการจำลองและรับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ณ Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research,  Chinese …

Read More »

ภาพและข่าว : คณะศึกษาดูงานจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม ในชื่อโครงการศึกษาดูงาน (Study Visit Program) โดยคณะผู้ร่วมประกอบด้วยคณบดี อาจารย์ และนิสิตเวียดนามจำนวน 35 คน  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะฯ เป็นประธานผู้กล่าวต้อนรับเปิดโครงการ และร่วมถ่ายภาพพร้อมมอบของที่ระลึก ต่อจากนั้น ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ MRCES  ได้เรียนเชิญประธานหลักสูตร และตัวแทน ร่วมพบปะคณะศึกษาดูงาน พร้อมทั้งแนะนำการเรียนการสอน นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของหลักสูตร การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกัน และเยี่ยมชมสาขาวิชา การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ผลงานคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพบรรยากาศในกิจกรรม : ที่มาข้อมูลข่าว :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 11 ธันวาคม …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563″สมัครรอบที่ 1 Portfolio (โครงการต่างๆ)”/”สมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน”

  โครงการเด็กดีมีที่เรียน “Good students with Learning Project” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้แก่หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>กองบริการการศึกษา click<< ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน “Good students with Learning Project”)  >>>ดาวน์โหลด.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว :กองบริการการศึกษา /ข่าวสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 10 ธันวาคม 2562  

Read More »

ภาพและข่าว : พิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 -2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30พ.ย.62

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 -2562 ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 การรายงานตัวบัณฑิต เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า รายงานตัวบริเวณหน้าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบบ่าย รายงานตัวเวลา 08.30 น. หลังจากรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจเครื่องแต่งกาย และตรวจไข้หวัด ทำการเช็คแถวโดยกรรมการควบคุมแถว และเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)จากนั้น ประธานสภานิสิต นายกองค์การนิสิต กล่าวแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต ชมรมรุ่นสัมพันธ์มอบช่อดอกไม้แก่ผู้แทนบัณฑิต และรับฟังการชี้แจง ทำความเข้าใจขั้นตอนพิธีการต่างๆ ภาพถ่าย:พิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 -2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30พ.ย.62 ภาพถ่ายเพิ่มเติิม>>>click<<< ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย์ …

Read More »

ภาพและข่าว “โครงการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2561 – 2562”

เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2561 – 2562 ซึ่งมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อย 2 วัน คือวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ -ในช่วงเช้า ประธานฝ่ายฝึกซ้อมฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตฯ ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะฯ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ต่อจากนั้นเป็นการชมวิดีทัศน์“การฝึกซ้อมเพื่อเข้าพิธีพระราชปริญญาบัตร ฯ  แนะนำข้อปฏิบัติด้านการแต่งกายและเครื่องแต่งกาย ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆในการฝึกซ้อมเพื่อเข้าพิธีพระราชปริญญาฯ และสาธิตการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม ประธานคณะกรรมการฝ่าย ฝึกซ้อมฯ -ช่วงบ่าย บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต …

Read More »

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>>ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ปวริศา ปัดเสน เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562

Read More »

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ คำแร่ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น มมส. ปี พ.ศ.2562

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ คำแร่ ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ.2562 ข้อมูข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562

Read More »

ขอแสดงความยินดี กับมหาบัณฑิตและบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561-2562 และ ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการต่างๆ

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการต่างๆ : https://activity.msu.ac.th/congratulations/

Read More »

วิจารณ์ขอบเขตงาน ปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุม จำนวน 1 งาน ขอให้วิจารณ์ภายในวันที่ 22-27 พ.ย.2562

>>>ไฟล์เอกสาร.pdf<<< >>>TOR.pdf<<< >>>ราคากลาง.pdf<<< ที่มาข้อมูลข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่ : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562

Read More »