Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ และการจัดการขยะชุมชนในประเทศจีน (Waste to Energy and MSW Management in China) ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ และการจัดการขยะชุมชนในประเทศจีน (Waste to Energy and MSW Management in China) ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น.

211888140_599061698145645_3320694097536361106_n

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ และการจัดการขยะชุมชนในประเทศจีน (Waste to Energy and MSW Management in China) บรรยายโดย Professor Xiaodong Li อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Zhejiang University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๐๐ – ๑๑:๐๐ น. การสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้าห้องสัมมนา ผ่านระบบ Zoom https://docs.google.com/forms/d/1pptzuZScce7qfSnpLSe8kLnwqEa7med41HO6dKq-5zM/edit

ที่มา ภาพและข่าว: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 7 กรกฏาคา 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

ภาพและข่าวกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ IT Exi Exam และ English Exam” ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์//ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *