Breaking News
Home / Uncategorized (page 3)

Uncategorized

ภาพและข่าว “ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม ฝึกช้อมนิสิตต้นเเบบพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564”

277029452_503450847941304_7187628396304652895_n

วันนี้  7 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบริเวณชั้น 1 ห้องเรียนใหม่  ENV 110 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม ฝึกช้อมนิสิตต้นเเบบพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ภาพบรรยากาศในการฝึกซ้อม: ข่าว/ภาพ :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเท ณ วันที่ : 7 เมษายน 2565

Read More »

ภาพและข่าว : การประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565

IMG_8890

  วันนี้ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ENV 106  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมฯ  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565 ด้วยระบบประชุมออนไลน์ Google Meet  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เอกสารและวาระการประชุมในครั้งนี้ :  กำหนดการรับปริญญา-ปีการศึกษา-2563-2564 (1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต-มหาบัณฑิต-และดุษฎีบัณฑิต (1) แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมใหญ่และร่วมงานปริญญาบัตร (1) ผังการเข้ารับฯ กำหนดการฝึกซ้อมปี-2563-64 (1) วาระการประชุมบุคลากรคณะครั้งที่-1 ตารางซ้อม-17-4-65 ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา ภาพและข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม อันดับหนึ่งเหรียญทอง และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 -2564

เหรียญทอง

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแพรวพรรณ วงษ์ภมร  ซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม อันดับหนึ่งเหรียญทอง และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 -2564  ในระหว่าง วันที่  20 – 21  เมษายน  2565  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  2  เมษายน 2558  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวแพรวพรรณ  วงษ์ภมร  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง ในสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกรดเฉลี่ย 3.87  ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและครอบครัว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอชื่นชมยินดีกับบัณฑิต และขอให้รักษาคุณความดีและความสามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  / ปวริศา  ปัดเสน  เผยแพร่โดย …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมสานฝ้ันคนสร้างป่า “ที่ได้รับรางวัล มาตรฐานระดับเงิน จากผลการประเมินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563”

228672245_1485050781846062_5281932307660110447_n

ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมสานฝ้ันคนสร้างป่า  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม “ที่ได้รับรางวัล มาตรฐานระดับเงิน จากผลการประเมินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563” ชื่อโครงการ  :  SAY NO PLASTIC ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  :  อ.ดร.ธายุกร พระบำรุง   >>>เอกสาร pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  15 มีนาคม 2565

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศ-มาตรการโควิด-ปริญญาบัตร-บุคลากร

>>>>ประกาศ-มาตรการโควิด-ปริญญาบัตร-บุคลากร.pdf ดาวน์โหลด<<<< ภาพและข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  11 มีนาคม 2565

Read More »

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน สืบสานฮีตเดือน 4 อนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2565

ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2565

วันนี้ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำพาคณาจารย์ บุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน สืบสานฮีตเดือน 4 อนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมสืบสานอนุรักษ์ ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565 แห่กัณฑ์หลอน จากบริเวณทางเข้าสระน้ำสโมสรบุคลากร โดยวงกลองยาวศิลป์อีสาน ผ่านริมสระน้ำไปยังพิพิธภัณฑ์ จากนั้นได้ถวายกัณฑ์หลอน พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ตลอดจนฟังเทศน์แหล่อีสานประยุกต์ 3 ธรรมมาสน์ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา สามารถรับชมผ่านระบบออนไลน์ทางเพจเฟซบุ๊ก …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเรือนทอง สวนอาหารเรือนทอง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 29 ธันวาคม 2564

ถ่ายทอดนโยบาย

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ ห้องประชุมเรือนทอง สวนอาหารเรือนทอง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  30 ธันวาคม 2564

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับบริษัทอารีมิตร เอ็มจี จำกัด จัดโครงการปลูกป่าสาธารณะ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเพื่อเศรษฐกิจ ณ ป่าโคกหินลาด ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

1639550116889

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับบริษัทอารีมิตร เอ็มจี จำกัด จัดโครงการปลูกป่าสาธารณะ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเพื่อเศรษฐกิจ ณ ป่าโคกหินลาด ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ทำให้บริษัทอารีมิตร เอ็มจี จำกัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา เล็งเห็นถึงแนวทางในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการปลูกป่าสาธารณะ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเพื่อเศรษฐกิจ เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารบริษัทอารีมิตร เอ็มจี จำกัด นำทีมโดย แพทย์หญิงอริสรา อุดรนคร กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ร่วมกับคณาจารย์และนิสิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยมีคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว และรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดทำโครงการปลูกป่าสาธารณะ …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ณวันที่ 3 ธันวาคม 2564

แนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น มัทธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ออกแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  6 และนักเรียนที่สนใจ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน การรับนิสิตทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร -วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, -วิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, -วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ให้กับนักเรียน และอาจารย์ ณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ภาพและข่าว : ชลทิตย์ สีเทา เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  14 ธันวาคม 2564

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Special Seminar Celebrating the 10th Anniversary Field Course in Conservation Biology & Global Health”

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Special Seminar Celebrating the 10th Anniversary Field Course in Conservation Biology & Global Health” วันนี้ (29 พฤศจิกายน 254) เวลา 09.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสัมมนาพิเศษ เนื่องในวันครบรอบ 10 ปี โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Special Seminar Celebrating the 10th Anniversary Field Course in Conservation Biology & Global Health” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล …

Read More »