Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 60)

env@msu.ac.th

ข่าว ประชาสัมพันธ์โปรแกรมแลกเปลี่ยน Overseas Student Exchange Programme Spring Semester 2020 ณ Shih Chien University, Taiwan

โปรแกรมแลกเปลี่ยน Overseas Student Exchange Programme Spring Semester 2020 ณ Shih Chien University, Taiwan Shin Chien University เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจโปรแกรมแลกเปลี่ยน Oversea Students Exchange Programme Spring Semester 2020 ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มิถุนายน 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Mr.Ian Wong อีเมล ianwong@g2.usc.edu.tw หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2562   Shin Chien University is organizing an exchange program called …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ASEAN in Today’s World 2020 (ASTW 2020)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ASEAN in Today’s World 2020 (ASTW 2020) International Student Center (ISC), University of Malaysia (UM) และ Kyushu University, Japan (KU) จะจัดโครงการ ASEAN in Today’s World 2020 เป็นโครงการหลักสูตรระยะสั้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563 ณ University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย โดยนิสิตที่สนใจสามารถลงทะเบียนในหลักสูตร ASEAN Language & Culture (ALC) และ ASEAN …

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์ “ทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน Exchange scholarship to Taiwanese Universities”

รับสมัครผู้สนใจรับทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน โดยจะได้รับทุนจำนวน 60,000 บาท หากได้รับเลือกให้รับการแลกเปลี่ยนร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน อย่างน้อย 3 เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน 2563 รายละเอียดการสมัครและแบบฟอร์มการสมัครดังเอกสารแนบ Exchange scholarship to Taiwanese Universities for an exchange program.  Application form and detail as attached documents Scholarship:   60,000 THB Eligibility:       University students Enrolling in 3 months or longer exchange program in Taiwanese Universities …

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดพิธีเปิดสนามกีฬาเปตอง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เป็นประธานในการจัดพิธีเปิดสนามกีฬาเปตอง เพื่อเป็นสถานที่ให้นิสิตได้ใช้เล่นกีฬา และได้ร่วมแข่งขันเปตองกับบุคลากร ณ คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพถ่ายโดย : ญาณพัฒน์  เฉลยสุข เผยแพร่โดย : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 10 ตุลาคม 2562

Read More »

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในด้านสุขภาวะของโลกและสิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในด้านสุขภาวะของโลกและสิ่งแวดล้อม วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับศูนย์การศึกษาภาคสนามนานาชาติ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยร่วมมือทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในด้านสุขภาวะของโลกและสิ่งแวดล้อม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร. แรนดอล ซี ไคส์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาภาคสนามนานาชาติ ร่วมลงนามความร่วมมือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เพื่อความร่วมมือทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในด้านสุขภาวะของโลกและสิ่งแวดล้อม ทั้งสองหน่วยงานจะสนับสนุนการติดต่อประสานงานโดยตรงและความร่วมมือกันระหว่างนักเรียน บุคลากร และอาจารย์จากทั้งสองสถาบัน ตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดในบันทึกนี้ …

Read More »

แบบ-ขอให้จัดหาวัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง

>>>แบบ-ขอให้จัดหาวัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 5 ตุลาคม 2562

Read More »

แบบ-ขอให้จัดหาครุภัณฑ์ แต่งตั้งคณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง

>>>แบบขอให้จัดหา/แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบฯ ข้อ 21/เสนอชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง.pdf<<< ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/นริศร์ชา  วรรณากุลพงศ์ เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 5 ตุลาคม 2562

Read More »

ภาพและข่าว บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เทคนิคการจัดทำวารสารวิชาการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนงานการจัดทำวารสารวิชาการของคณะ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00-17.00 น ณ ห้องประชุม 1 คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ ทางคณะฯ ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง บรรณาธิการวารสาร MIJET ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เทคนิคการจัดทำวารสารวิชาการ ทั่งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนงานการจัดทำวารสารวิชาการของคณะต่อไป ภาพถ่ายเพิ่มเติม : ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/รศ.ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2562

Read More »

ภาพและข่าว การศึกษาดูงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 18-23 กันยายน 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว  คณบดีและคณะ อันประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงษ์ ปวงสุข ได้เดินทาง เข้าร่วมการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม ที่ โรงเรียน Soongmoon middle school  กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และได้ร่วมประชุมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและการทำวิจัยกับเครือข่ายครูสิ่งแวดล้อมศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี     การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา   จำนวน  4  มหาวิทยาลัยคือ  Kongju national university, Korea national university of education , Suncheon national university และ Mokpo national university ซึ่งจะเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษากับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ต่อไป    นอกจากนี้ ได้เข้าศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่  Korea …

Read More »

“โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 24 กันยายน 2562 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก

“โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 24 กันยายน 2562 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวจิตตรานนท์ จันทะเสน บุคลากร เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้พันธกิจขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงต้องตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและได้รับประสบการณ์อันหลากหลายเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะในยุคของโลกไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง บุคลากรจำเป็นต้องได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง เพื่อเปิดโลกทัศน์และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป และเป็นการทำความเข้าใจในการวางแผน และเตรียมการในการจัดทำคู่มือเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และผลิตคู่มือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรสายงานอื่นได้เป็นความรู้ต่อไปสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต และการบริหารหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงาน และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกส่วนงานให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย …

Read More »