Breaking News
Home / env@msu.ac.th (page 3)

env@msu.ac.th

ขอเชิญชม ไลฟสดผ่านแฟนเพจ เรียนต่อ มมส Mahasarakham University เเละ Youtube กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ มมส เวลา 11.07 – 11.15 น วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

283489060_7518957884843601_6017573215699744515_n

25 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญชม ไลฟสดผ่านแฟนเพจ เรียนต่อ มมส Mahasarakham University เเละ Youtube กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ มมส เวลา 11.07 – 11.15 น ติดตาม #Live #TCAS65 #MSU รับสมัคร #รอบสุดท้าย ของปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission ม.มหาสารคาม วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. Liveสด พร้อมกันทั่วโลก ทาง Fan pace เรียนต่อ มมส Mahasarakham …

Read More »

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission

Direct Admission2

>>>สนใจสมัครเข้าศึกษาClick <<< ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ : 08-4402-7910 งานวิชาการ คุณสุมิตรา ราชเมืองศรี ติดต่อได้ที่ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 ภาพและข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ :  23 พฤษภาคม 2565

Read More »

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ

279845859_375049494568913_6733080614264704998_n

นิสิตหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ นางสาวเกศริน ซ้ายหนองขาม และนางสาวอารียา วังราช นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง “การผันแปรเชิงพื้นที่และเวลาของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในจังหวัดมหาสารคาม” (เนื้อหาส่วนหนึ่งในปัญหาพิเศษ เรื่อง การผันแปรเชิงพื้นที่และเวลาของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สัมพันธ์กับกิจกรรมการลดการเผาในจังหวัดมหาสารคาม) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิ่นในเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 และ PM10) ซึ่งเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่จัดเป็นวาระแห่งชาติในปัจจุบัน ในการประชุมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565  ผ่าน Zoom Meeting  จัดโดยศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.) ร่วมกับศูนย์เครือข่ายการจัดการคุณภาพอากาศประเทศไทย (TAQM) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมประเทศไทย  จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทั้งนี้ ข้อมูลการศึกษา …

Read More »

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณะสิ่งแวดล้อมสีเขียว รณรงค์ประหยัดพลังงาน การจัดการขยะและการพัฒนาสุนทรียภาพสิ่งแวดล้อม

สีเขียว

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณะสิ่งแวดล้อมสีเขียว รณรงค์ประหยัดพลังงาน การจัดการขยะและการพัฒนาสุนทรียภาพสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >>>รูปภาพเพิ่มเติมคลิก<<< ภาพข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /ชลทิตย ์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 13 พฤษภาคม 2565

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota

279863687_7427577360648321_3245688340392669728_n

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota (สำหรับสาขาวิชาที่มีการสอบสัมภาษณ์) วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง https://student.mytcas.com วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota (สำหรับสาขาวิชาที่มีการสอบสัมภาษณ์) คลิกที่นี่ https://admission.msu.ac.th/msu65_quota รายละเอียดทั้งหมด คลิกลิงค์ https://admission.msu.ac.th/ เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 7 พฤษภาคม 2565

Read More »

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมรณรงค์สวมใส่ชุดไทย เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทย และสืบสานวัฒนธรรมไทย ทุก “อังคาร-ศุกร์”

ผ้าไทย 6052565

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมรณรงค์สวมใส่ “ชุดผ้าไทย” ทุก “อังคาร-ศุกร์” วันนีื้ 6 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้เชิญชวนร่วมรณรงค์ แต่งกายสวมใส่ผ้าไทย ทุกวันอังคารและวันศุกร์  เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไหมหรือผ้าไทยในชีวิตประจำวัน เป็นแบบอย่างที่แสดงถึงการรักษามรดกและภูมิปัญญาของไทย ตลอดจนเพื่อให้เป็นการสนองต่อนโยบายของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ภาพข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ธวนนท์  เนียมโงน/ชลทิตย ์ สีเทา ภาพข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ธวนนท์  เนียมโงน/ชลทิตย ์ สีเทา เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565

Read More »

ห้องธรรมมาภิบาล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ห้องธรรมาภิบาล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมนูหลัก   แนวทางธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส คณะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คำสั่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการทุจริตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พระราชบัญญัติ / ระเบียบ พระราชบัญญัติการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. …

Read More »

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “วันนัดพบแรงงาน MSU VIRTUAL CAREER FAIRS”

วันนัดพบแรงงาน MSU VIRTUAL CAREER FAIRS

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “วันนัดพบแรงงาน MSU VIRTUAL CAREER FAIRS” วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม *ในรูปแบบออนไลน์* ภายในงานจัดให้มีการลงทะเบียนสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับบริษัทชั้นนำกว่า 1,000 อัตรา และรับฟังการบรรยาย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. “เขียนเรซูเม่ (Resume) อย่างไรให้โดนใจ HR” 2. “การเตรียมสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน” 3. “จบใหม่ เริ่มต้นชีวิตการทำงานอย่างไรให้สำเร็จ” ..สนใจสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://shorturl.asia/9x3cs และเข้าชมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco webex ได้ที่ https://shorturl.asia/M7XDW #MSU#Mahasarakhamuniversity#ข่าวมมส#มมส#มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ธวนนท์  เนียมโงน เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ …

Read More »

ทูลเกล้าถวาย “ผ้าทอมือสีย้อมจากเมล็ดมะขาม ลายดอกผักติ้ว นวัตกรรมผ้าทออัตลักษณ์บ้านขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม”

278656853_963738394291571_110997709270174952_n

ทูลเกล้าถวาย “ผ้าทอมือสีย้อมจากเมล็ดมะขาม ลายดอกผักติ้ว นวัตกรรมผ้าทออัตลักษณ์บ้านขามเรียง  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม”  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนชุมชน  พร้อมด้วยนางสุชญา โคตรวงษ์    ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติขามเรียง  ได้ทูลเกล้าถวายผ้าทอสีย้อมจากเมล็ดมะขาม ลายดอกผักติ้ว (ลายประจำอำเภอกันทรวิชัย) ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในกลุ่ม ในการย้อมและทอผ้าผืนนี้ ในโอกาสงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งนวัตกรรมผ้าทอสีย้อมธรรมชาตินี้ เกิดจากภูมิปัญญาและประสบการณ์ด้านการย้อมสีและทอของกลุ่มฯ ที่สั่งสมมากว่า 30 ปี ที่ได้เชื่อมกับรากฐานความเป็นมาและทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นเป็นครั้งแรก  เพื่อสะท้อนและฟื้นฟูอัตลักษณ์บ้านขามเรียง (ขาม คือ มะขาม และเรียง คือ การเรียงกัน) ให้เกิดการรับรู้สาธารณะ   และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและประสงค์จะอนุรักษ์รากฐานความเป็นมาของ ต.ขามเรียง  ศิลปหัตถกรรม และภูมิปัญญาด้านการย้อมและทอผ้า เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า …

Read More »

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ้อมใหญ่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (ภาคบ่าย)

ซ้อมใหญ่บัณฑิต 18042565

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ้อมใหญ่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (ภาคบ่าย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 การรายงานตัวบัณฑิต เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า รายงานตัว ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจเครื่องแต่งกาย บริเวณหน้าอาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการเช็คแถวโดยกรรมการควบคุมแถว และเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในหอประชุม ประธานสภานิสิต นายกองค์การนิสิต กล่าวแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต ชมรมรุ่นสัมพันธ์มอบช่อดอกไม้แก่ผู้แทนบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต  และรับฟังการชี้แจง ทำความเข้าใจขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก …

Read More »