Breaking News
Home / Uncategorized / โครงการ “ฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส

โครงการ “ฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส

วันนี้ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดงานฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต เพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ตามหมายกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2565

-ในช่วงเช้า ประธานฝ่ายฝึกซ้อมฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดย อ.ดร.ธายุกร พระบำรุง รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและทำพิธีมอบเหรียญทอง แก่ผู้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

ต่อจากนั้นเป็นการชมวิดีทัศน์“การฝึกซ้อมเพื่อเข้าพิธีพระราชปริญญาบัตร ฯ  แนะนำข้อปฏิบัติด้านการแต่งกายและเครื่องแต่งกาย ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆในการฝึกซ้อมเพื่อเข้าพิธีพระราชปริญญาฯ และสาธิตการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ โดยประธานคณะกรรมการฝ่าย ฝึกซ้อมฯ

-ช่วงบ่าย บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต แยกซ้อมย่อยตามสาขา ณ ห้อง ENV 110 สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา, ห้อง ENV 208  สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ, ห้อง ENV 210 สาขาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมีการจับเวลา แนะนำ ติชม การซ้อม

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ /นาย ชลทิตย์ สีเทา

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 16 ธันวาคม 2565

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *