Breaking News
Home / ข่าว / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รวมพลังเรียนรู้การอนุรักษ์สายน้ำแห่งชีวิตร่วมกับเครือข่ายคนลำน้ำชี 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รวมพลังเรียนรู้การอนุรักษ์สายน้ำแห่งชีวิตร่วมกับเครือข่ายคนลำน้ำชี 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  รวมพลังเรียนรู้การอนุรักษ์สายน้ำแห่งชีวิตร่วมกับเครือข่ายคนลำน้ำชี

เมื่อวันที่ 9-10 ธ.ค. 2565 ที่ผ่านมา  ดร.ธายุกร พระบำรุง ในฐานะคณะกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ตอนล่าง สถาบันลูกโลกสีเขียว/ผู้แทนสถาบันการศึกษา ได้เข้าร่วมเรียนรู้ในเวทีเสวนา “รวมพลังเรียนรู้การอนุรักษ์สายน้ำแห่งชีวิตร่วมกับเครือข่ายคนลำน้ำชี”  ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของสถาบันลูกโลกสีเขียวและเครือข่ายคนลำน้ำชี   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนเครือข่าย ในการอนุรักษ์ลำน้ำชีและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนบ้านรำเบอะ ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยกิจกรรมเสวนานี้ ประกอบด้วย นางวรุตม์สุรางค์ ธรรมอารี ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว  ดร.รอยล จิตรดอน  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)  ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ ผู้ก่อตั้งศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า ร่วมถึงชุมชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์ใน 8 พื้นที่ตลอดสองฝั่งลำน้ำชีในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ประกอบด้วยกลุ่มต้นน้ำและปลายน้ำที่ได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์ในแต่ปี ร่วมวงเสวนา   ต้นแบบด้านการอนุรักษ์ใน 8 พื้นที่ตลอดสองฝั่งลำน้ำชี  ในจังหวัดสุรินทร์และจ.บุรีรัมย์ ประกอบด้วยกลุ่มต้นน้ำที่มี นางประมวล มาลัย จ.บุรีรัมย์ รางวัลประเภทบุคคล (ครั้งที่ 6 ปี 2547 ชุมชนบ้านพลวง อ.ปนราสาท จ.สุรินทร์ รางวัลประเภทชุมชน (ครั้งที่ 18 ปี 2561) และชุมชนตำบลเชื้อเพลิง  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ รางวัลประเภทสิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน (ครั้งที่ 19 ปี 2561-62) กลุ่มกลางน้ำ ได้แก่กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนลำน้ำชี จ.บุรีรัมย์ รางวัลประเภทสิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน (ครั้งที่ 20 ปี 2562-63) และหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ  วัดเพชรบุรี  ต.ทุ่งมน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ รางวัลเกียรติยศ ประเภทบุคคล (ครั้งที่ 3 ปี 2544) กลุ่มปลายน้ำ ประกอบด้วย ชุมชนบ้านอาล อ- โดนแบน  ต.นาดี  อ.เมือง จ.สุรินทร์ รางวัลประเภทสิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน(ครั้งที่ 11 ปี 2552) นายวิเชียร สัตตธารา จ.สุรินทร์ รางวัลประเภทบุคคล (ครั้งที่ 15 ปี 2556) และกลุ่มเยาวชน ชาวสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนลำดวนพิทยาคม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ รางวัลประเภทกลุ่มเยาวชน (ครั้งที่ 18 ปี 2561) โดยการต่อยอดเวทีเสวนาครั้งนี้ คือ การพัฒนาการอนุรักษ์สายน้ำแห่งชีวิตตลอดลำนำชีอย่างยั่งยืน ซึ่งจะขยายผลมายังพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  โดยการสรรหา ส่งเสริม และให้กำลังใจ ผ่านการเชิดชูเกียรติบุคคล ชุมชน และกลุ่มเยาวเชน ที่ได้อุทิศตน ในการสร้างกลไกท้องถิ่นและเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์สายน้ำแห่งชีวิตตลอดสองฝั่งลำน้ำชี เพื่อให้คงคุณค่าและเชื่อมโยงทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น้ำ ป่า รวมถึงพลังงาน ซึ่งเอื้อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับผู้คนตลอดทั้งสายน้ำ รวมถึงการพึ่งพิงและการร่วมสร้างพลังแห่งอนาคต สำหรับส่งต่อความอุดมสมบูรณ์สู่คนรุ่นต่อไป

ภาพและข่าว : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ดร.ธายุกร พระบำรุง

เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา

ณ วันที่ : 15 ธันวาคม 2565

About env@msu.ac.th

Check Also

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่วแวดล้อมฯเข้าร่วมงานซ้อมนิสิตต้นแบบ ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์เเละบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *