Breaking News
Home / ข่าว / กิจกรรม : งานวิจัย / หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่และเก็บตัวอย่างน้ำพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อสร้างแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมขัง

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่และเก็บตัวอย่างน้ำพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อสร้างแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมขัง

256202008_574903383780326_8553260437259961616_n

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยคณาจารย์และนิสิต ในหลักสูตรฯ ได้ลงสำรวจพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม บ้านมะกอก ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ในวันที่ 31 ตุลาคม และ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา  พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำร่วมกับชุมชนในบริเวณต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ชุมชน  เพื่อนำมาวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและทางกายภาพบางประการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิต ได้นำเอาความรู้และทักษะจากการจัดการเรียนและการสอนในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรฯ  มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาท้องถิ่น  โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น การประเมินความรุนแรงของปัญหา  และหาแนวทางการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิเช่น ปัญหาเรื่องกลิ่น คุณภาพน้ำ และการลดความสกปรกของน้ำโดยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งปฎิกูล  จากผลงานวิจัยและการทบทวนบทเรียนการแก้ปัญหาในอดีต เพื่อสังเคราะห์เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับพื้นที่ประสบปัญหา   โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้  ได้มอบยารักษาผื่นคันจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากคณะเภสัชศาสตร์  ทั้งนี้ จะได้ขยายความร่วมมือไปยังหลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านวิชาสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง         เพื่อฝึกทักษะของนิสิต ในการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganism; EM) ที่ปรับปรุงกลิ่นด้วยสมุนไพรท้องถิ่น สำหรับใช้ระงับกลิ่นจากการเน่าของน้ำ โดยจะพิจารณาเงื่อนไขการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งชุมชน สามารถขยายผลได้โดยอาศัยวัตถุดิบในบ้านของตนเอง   สำหรับผู้สนใจที่จะศึกษาต่อหรือต้องการข้อมูลของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สามารถติดตามได้ที่เพจ https://www.facebook.com/EnvironmentalTechnologyMSU

255700853_2996540530604467_143593788557208682_n 255907606_859730294581593_6859005276934478641_n 255175897_427421462276392_8628273438100182957_n 255518565_1076908383059905_5311226750676403063_n 255521837_725961662129751_2461516987559702609_n 255080954_433073545127071_1036190139939258425_n 256334506_4742250509153395_1591586125562455330_n 256049660_253678536780426_8100331423892961948_n 256310223_712567636383948_4553907689926284081_n 256202008_574903383780326_8553260437259961616_n 256241435_625046478632667_1768058067908559198_n

ข่าว/ภาพ:  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ภาพและข่าว : ดร.ธายุกร พระบำรุง

เผยแพร่ข่าวโดย : ชลทิตย์ สีเทา

 ณ วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี และนิสิตที่ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม ประจำปีการศึกษา 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

  ในวันพฤหัสบดีที่  4   สิงหาคม 2565  ระหว่างเวลา  11.00  – 16.30  น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี และนิสิตที่ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *