Breaking News
Home / Uncategorized / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ร่วมกิจกรรม Live แนะแนวการศึกษา ป.ตรี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส ร่วมกิจกรรม Live แนะแนวการศึกษา ป.ตรี 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

 260586889_959343444792234_9013534436587367390_n
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เข้าร่วมกิจกรรม Live แนะแนวการศึกษา ป.ตรี 2565
 เมื่อวันที่ (27 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.00 น. กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแนะแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 “โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ และโครงการรับนิสิตพิการ” ผ่าน Fan page เรียนต่อ มมส Mahasarakham University ณ ห้องอ่านหนังสือ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการรับบุคคลเข้าศึกษา TCAS65 ตามนโยบายของ ทปอ. การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 ที่จะเปิดรับรอบที่ 1 Portfolio ในโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการบรรยายเรื่อง TCASMSU65 เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษา มมส แนะนำคณะที่เปิดรับสมัครในรอบที่ 1 Portfolio เทคนิคการทำ Portfolio แจกของรางวัล จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเปิดรับสมัคร นิสิตใหม่ปีการศึกษา 2565 ทั้ง 4 รอบ ตลอดปีการศึกษา โดยจะเปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา, โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ และโครงการรับนิสิตพิการ รับสมัคร วันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2564 รอบที่ 2 Quota รับสมัคร วันที่ 5 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565 รอบที่ 3 Admission รับสมัคร วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565 รอบที่ 4 Direct Admission รับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์/โทรสาร 04374377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ1201,1202,1203 และ1204 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://admission.msu.ac.th หรือ แฟนเพจ เรียนต่อ มมส Mahasarakham University
ที่มา : กองบริการการศึกษา
 261499327_438814944502100_9181753571281308763_n (1) 260259348_203194441885175_427835988803604672_n260586889_959343444792234_9013534436587367390_n 260504606_454991742867550_2794061106389332926_n 260002319_1285988575205676_7810382511688492355_n 259878403_1246292552519470_8552881021079027683_n259840943_1137765783643078_4571946885060609216_n 259774373_2952494198413953_7992918577291112553_n 259117762_6518749894832932_5335227121466837091_n 258988604_323927019552703_720524202239170123_n 258843220_721210795504997_6677556580205103839_n 258762341_276879521053462_6769734306230415967_n
 เผยแพร่โดย :คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/ ชลทิตย์ สีเทา
ณ วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2564

About env@msu.ac.th

Check Also

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 (ลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

>>>pdf ดาวน์โหลด<<< ภาพและข่าว :  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส เผยแพร่โดย : ชลทิตย์ สีเทา ณ วันที่ : 21 กันยายน 2566